Dluhopisy z pohledu majitele

Investice do dluhopisů sebou přináší určité výhody i nevýhody, a to jak z pohledu investora, tj. majitele, tak i z pohledu emitenta neboli dlužníka.


Výhody investora do dluhopisů (čili majitele dluhopisu):

 •  možnost nákupu dluhopisu na burze nebo v bankách
 • stálý přehled o vývoji investice (kurzovní lístky burzy, internet, tisk)
 • nižší výkyvy kurzu dluhopisů než u akcií
 • snadná prognóza výnosů v budoucnosti
 • pravidelný a jistý výnos (zejména u státních a komunálních dluhopisů)
 • vyšší výnos než z termínovaných vkladů
 • možnost prodeje dluhopisů před koncem splatnosti na burze
 • možnost vzít si krátkodobý lombardní úvěr proti zastaveným dluhopisů

Pozn: Lombardním úvěrem můžete vyřešit aktuální problém nedostatku peněz. Za dluhopisy dané do zástavy můžete od banky obdržet úvěr ve výši cca 60 - 90 % hodnoty zastavených dluhopisů. Pozor! Do zástavy lze dát také akcie. Úvěr potom činí zhruba 50 - 75 % aktuální hodnoty akcií na burze.


Nevýhody investora do dluhopisů

 • pro vysokou nominální hodnotu (100.000 Kč a výše) jsou někdy pro drobné
 • investory nedostupné
 • poplatky za nákup obligace
 • malé obchody s dluhopisy na burze (prodej obligace není tak snadný)
 • u dluhopisů s fixním úrokem po celou dobu platnosti dluhopisu tratíte při růstu úrokových sazeb
 • dlouhodobé zhodnocení dluhopisů je nižší než u akcií
 • výnos (zejména z pohybu kurzu dluhopisu) kolísá v závislosti na úrokových sazbách centrální banky
 • investice pouze do jediného dluhopisu může skončit velkou ztrátou
 • riskantní investice do podnikových obligací
 • zisky z pohybu kurzu v případě držby dluhopisu kratší než 6 měsíců podléhají dani z příjmu
 • zdanění úroků
 • riziko změny měnového kurzu u investic do cizoměnových dluhopisů

Majitel dluhopisu má po jeho zakoupení následující práva:

 • na splacení do dluhopisu investovaného kapitálu
 • na výnos z držení dluhopisu (úrok)
 • na případnou výměnu za jiný dluhopis, akcii či jiný cenný papír
 • na případný úpis nových akcií vydavatele dluhopisu

Práva z dluhopisů přecházejí zpravidla na dědice. Existují výjimky (například nepřevoditelné dluhopisy), kdy je nutné informovat se v textu dluhopisu o tom, jak v případě smrti majitele dluhopisu postupovat. Práva jsou nepromlčitelná do 10 let ode dne splatnosti dluhopisu!

 
 
 
reklama
 
 
Články Finance.cz

Zobrazit další články
Články Investujme.cz

Zobrazit další články
Články Studentskéfinance.cz

Zobrazit další články
Články Firemnífinance.cz

Zobrazit další články
Zajímavé štítky

Zobrazit další štítky
Zajímavá témata štítků

Zobrazit další témata štítků
Slovnik.finance.cz

Zobrazit další slova
Finance.cz - zajímavé odkazy

Zobrazit další obsah
Investice - zajímavé odkazy

Zobrazit další obsah
Firmy - zajímavé odkazy

Zobrazit další obsah
Student - zajímavé odkazy

Zobrazit další obsah
Poradna finance.cz

Zobrazit další dotazy