Dluhopisy z pohledu majitele

Investice do dluhopisů sebou přináší určité výhody i nevýhody, a to jak z pohledu investora, tj. majitele, tak i z pohledu emitenta neboli dlužníka.


Výhody investora do dluhopisů (čili majitele dluhopisu):

 •  možnost nákupu dluhopisu na burze nebo v bankách
 • stálý přehled o vývoji investice (kurzovní lístky burzy, internet, tisk)
 • nižší výkyvy kurzu dluhopisů než u akcií
 • snadná prognóza výnosů v budoucnosti
 • pravidelný a jistý výnos (zejména u státních a komunálních dluhopisů)
 • vyšší výnos než z termínovaných vkladů
 • možnost prodeje dluhopisů před koncem splatnosti na burze
 • možnost vzít si krátkodobý lombardní úvěr proti zastaveným dluhopisů

Pozn: Lombardním úvěrem můžete vyřešit aktuální problém nedostatku peněz. Za dluhopisy dané do zástavy můžete od banky obdržet úvěr ve výši cca 60 - 90 % hodnoty zastavených dluhopisů. Pozor! Do zástavy lze dát také akcie. Úvěr potom činí zhruba 50 - 75 % aktuální hodnoty akcií na burze.


Nevýhody investora do dluhopisů

 • pro vysokou nominální hodnotu (100.000 Kč a výše) jsou někdy pro drobné
 • investory nedostupné
 • poplatky za nákup obligace
 • malé obchody s dluhopisy na burze (prodej obligace není tak snadný)
 • u dluhopisů s fixním úrokem po celou dobu platnosti dluhopisu tratíte při růstu úrokových sazeb
 • dlouhodobé zhodnocení dluhopisů je nižší než u akcií
 • výnos (zejména z pohybu kurzu dluhopisu) kolísá v závislosti na úrokových sazbách centrální banky
 • investice pouze do jediného dluhopisu může skončit velkou ztrátou
 • riskantní investice do podnikových obligací
 • zisky z pohybu kurzu v případě držby dluhopisu kratší než 6 měsíců podléhají dani z příjmu
 • zdanění úroků
 • riziko změny měnového kurzu u investic do cizoměnových dluhopisů

Majitel dluhopisu má po jeho zakoupení následující práva:

 • na splacení do dluhopisu investovaného kapitálu
 • na výnos z držení dluhopisu (úrok)
 • na případnou výměnu za jiný dluhopis, akcii či jiný cenný papír
 • na případný úpis nových akcií vydavatele dluhopisu

Práva z dluhopisů přecházejí zpravidla na dědice. Existují výjimky (například nepřevoditelné dluhopisy), kdy je nutné informovat se v textu dluhopisu o tom, jak v případě smrti majitele dluhopisu postupovat. Práva jsou nepromlčitelná do 10 let ode dne splatnosti dluhopisu!

 
 
 
reklama