Doporučení při obchodování s dluhopisy

Před samotnou investicí do dluhopisů:

  • Prostudujte nejen obsah samotného dluhopisu, ale také prospekt emitenta. Tento dokument obsahuje důležité informace o dluhopisu i o vydavateli (výše půjčky, splatnost dluhopisu, úrok, zajištění, období prodeje dluhopisu).
  • Sledujte dále rating dluhopisů vydávaný specializovanými společnostmi (například Standard & Poor´s, Moody´s), které hodnotí dluhopisy zejména z hlediska pravděpodobnosti včasného plateb úroků, z hlediska ochrany majitele dluhopisu v případě bankrotu vydavatele. Specializované společnosti (ratingové agentury) řadí dluhopisy do různých kategorií. Kvalitní dluhopisy získávají hodnocení se třemi A (AAA). Dluhopisy s ratingem B jsou riskantnější investicí. Schopnost splácení úroků zde může být ohrožena. Písmeno C, resp. D označuje nejnižší kategorie dluhopisů. U nich je možné opoždění ve splácení úroků či samotné nominální hodnoty.
  • Čím nižší rating dluhopis obdrží, tím vyšší by mělo být jeho zhodnocení. Za vyšší riziko očekávají investoři vyšší výnos. Nejlepší je rating státních dluhopisů, který vždy převýší hodnocení cenných papírů vydávaných bankami či podniky. Na druhou stranu jsou naposledy jmenované dluhopisy lépe úročeny. 

Při a po investici do dluhopisů:

  • Svěřte dluhopisy do úschovy a správy bance nebo obchodníkovi s cennými papíry. Vyhnete se tak sledování termínů inkasa úroků. Správce připíše váš výnos na váš účet.
  • Dluhopisy v listinné podobě uchovejte v pořádku. V případě potrhaného, proděravěného či jinak poškozeného dluhopisu, jakožto v případě jeho ztráty, nelze proplatit nominální hodnotu (cenu) dluhopisu, jakmile vyprší doba jeho platnosti. Majitel dluhopisu je nucen obrátit se na emitenta a požádat o výměnu dluhopisu. O umoření poškozeného či ztraceného dluhopisu a o jeho výměně za nový výtisk rozhoduje soud. Počítejte se soudním poplatkem za celý proces v řádu několika stovek korun. Také za vydání nového dluhopisu si může emitent účtovat nějaký poplatek. Pro všechny případy ještě jedna praktická rada: opište si ihned po nákupu listinného dluhopisu jeho název, identifikační číslo (ISIN) a sériové číslo. Tyto údaje po vás soud bude pravděpodobně požadovat.
  • Čím kratší jsou intervaly mezi výplatou úroků, tím dříve má majitel dluhopisu možnost inkasované úroky reinvestovat (znovu někam uložit a nechat úročit).
  • Investoři, kteří počítají spíše se zvyšováním úroků, kupují dluhopisy s krátkou dobou platnosti. Investoři očekávající pokles úrokových sazeb nakupují dluhopisy s co možná nejdelší splatností.
  • Ukončit investici do dluhopisů můžete ukončit výjimečně prostřednictvím banky, snáze na burze cenných papírů.
 
 
 
reklama