Strategie obchodování s dluhopisy

Při samotném obchodování s dluhopisy se nabízí nejedna strategie. Podívejme se na některé z nich blíže.


 • Reinvestiční strategie

  Majitel dluhopisu obdrží pravidelný úrok, který může opět vložit (čili reinvestovat) do výnosných aktiv (termínované vklady, akcie, investiční fondy, kapitálové životní pojištění apod.). Tímto procesem zvyšuje svůj výnos o úroky z úroků. Takový výnos je vzhledem k pohybům úrokových sazeb a pohybu kurzů akcií velmi složité jakkoli prognózovat.

 • Imunizační strategie

  Tato strategie spočívá ve vytvoření takového portfolia dluhopisů (alespoň dva), které je netečné (čili imunní) vůči změnám úrokových sazeb na finančních trzích. Imunizace umožňuje dosáhnout takového výnosu, jaký chceme dosáhnout. Investované prostředky můžete použít na úhradu dopředu známých plateb.
  Princip strategie je založen na průměrné splatnosti dluhopisu (tzv. duraci). O nejvhodnější realizaci strategie je vhodné poradit se s odborníky z řad obchodníků s cennými papíry, kteří pro vás provedou výpočet optimálního rozložení vámi investovaných prostředků  mezi jednotlivé dluhopisy s různými dobami splatnosti a duracemi.

 • Konzervativní (dlouhodobá) strategie

  Investora zajímá v rámci této strategie jednoznačně pouze výnos z úroku a závazek emitenta splatit do dluhopisu vložený kapitál. Pohybu kurzů na burze nepřikládá valný význam a ani neočekává, že by na výkyvech cen mohl nějak zbohatnout. Dlouhodobý investor poměřuje riziko a výnos dluhopisu. Přednost dává zpravidla státním a komunálním dluhopisům, případně titulům známých, velkých a ziskových firem.

 • Riskantní (krátkodobá) strategie

  Investor v tomto případě vyhledává na burzách takové dluhopisy, které slibují maximální výnos. Neodrazuje ho skutečnost, že takové dluhopisy jsou spojeny s možným rizikem nesplacení. Velkou pozornost přikládá také pohybům kurzů (zejména těm směrem vzhůru). Jakmile kurz dluhopisu vzrostl natolik, že výnos vydá více než jen na úhradu poplatků obchodníkům s cennými papíry, rozhoduje se krátkodobý investor prodat své dluhopisy a nakoupit jiné s nízkými (ke koupi vybízejícími) kurzy! Riskantní strategie stojí nejen finanční prostředky vzhledem k poplatkům, ale také hodně času na sledování vývoje na trzích. Pro její realizaci je nutná i velká míra zkušeností a znalostí.
 
 
 
reklama