Kolik dluhopisy vynáší?

Dluhopisy jsou oblíbeným investičním nástrojem především pro své výnosy v podobě pravidelných úroků. Úrok se počítá z ceny (nominální hodnoty) dluhopisu. Platby úroků, jakožto nominální hodnoty dluhopisu jsou zajištěny různým způsobem. V úvahu přicházejí nemovitosti, zařízení firmy, cenné papíry, ručení třetí osoby nebo státu. Pozor! Do oběhu jsou vydávány i nezajištěné obligace (tzv. junk-bondy).


Jaké formy úroku vlastně rozeznáváme?

  • Pevný úrok - úrok zůstane po celou platnost dluhopisu stabilní. Takové zhodnocení nabízí převážná většina dluhopisů. Nevýhoda tohoto typu úročení se projevuje především v době, kdy rostou úrokové sazby. Investor by mohl v případě alternativního uložení peněz docílit vyššího zhodnocení.
  • Úrok závisející na ziscích vydavatele - tento výnos z dluhopisu nenápadně připomíná dividendu vyplácenou majitelům akcií. Rozdíl spočívá v tom, že majitel dluhopisu se na rozdíl od akcionáře nestává spoluvlastníkem společnosti.
  • Úrok zvyšující se s rostoucí inflací - tento typ zhodnocení obligace přichází vhod v době, kdy ceny rostou. Vydavatel dluhopisu se zaváže vyplácet úroky v závislosti na růstu či poklesu cen v ekonomice. Zhodnocení majitele obligace bude vyšší při inflaci 10 % než při růstu cen ve výši 5 %.
  • Pohyblivý úrok - tento úrok se bude odvíjet od úrokových sazeb na kapitálových trzích. V našich podmínkách by takovou sazbou mohl být například PRIBOR nebo úrokové sazby České národní banky. Dluhopis s pohyblivým úročením se nejvíce podobá klasickému bankovnímu úvěru. Sazby úvěrů jsou také ve velké míře navázány na úrokové sazby centrální banky, resp. kapitálových trhů.
  • Rozdíl mezi nominální hodnotou dluhopisu a emisním kurzem - dluhopis nemusí být prodáván za jeho nominální hodnotu, nýbrž za cenu nižší. Rozdíl mezi těmito dvěmi cenami je výnosem investora. Dluhopisy, které nenesou žádný úrok, se nazývají zero-bondy (neboli nulové dluhopisy).

Na výnos dluhopisu má vliv především:

  • Cena obligace - když cena na burze roste, klesá zároveň výnos dluhopisu do doby splatnosti. Když cena dluhopisu na burze klesá, výnos do doby splatnosti roste. Úrokové sazby a ceny dluhopisů se pohybují v opačném směru.
  • Doba splatnosti - čím delší je doba splatnosti dluhopisu, tím větší je změna ceny (kurzu) dluhopisu při zvýšení či snížení úrokových měr.
  • Úroková sazba - zisk majitele dluhopisu bude při poklesu úrokové sazby vyšší než ztráta při stejném růstu úrokové sazby. S rostoucí dobou splatnosti roste výše ztráty majitele dluhopisu při klesající úrokové sazbě dluhopisu. S rostoucí dobou splatnosti roste výše zisku majitele dluhopisu při rostoucí úrokové sazbě dluhopisu.
 
 
 
reklama