Kolik dluhopisy vynáší?

Dluhopisy jsou oblíbeným investičním nástrojem především pro své výnosy v podobě pravidelných úroků. Úrok se počítá z ceny (nominální hodnoty) dluhopisu. Platby úroků, jakožto nominální hodnoty dluhopisu jsou zajištěny různým způsobem. V úvahu přicházejí nemovitosti, zařízení firmy, cenné papíry, ručení třetí osoby nebo státu. Pozor! Do oběhu jsou vydávány i nezajištěné obligace (tzv. junk-bondy).


Jaké formy úroku vlastně rozeznáváme?

  • Pevný úrok - úrok zůstane po celou platnost dluhopisu stabilní. Takové zhodnocení nabízí převážná většina dluhopisů. Nevýhoda tohoto typu úročení se projevuje především v době, kdy rostou úrokové sazby. Investor by mohl v případě alternativního uložení peněz docílit vyššího zhodnocení.
  • Úrok závisející na ziscích vydavatele - tento výnos z dluhopisu nenápadně připomíná dividendu vyplácenou majitelům akcií. Rozdíl spočívá v tom, že majitel dluhopisu se na rozdíl od akcionáře nestává spoluvlastníkem společnosti.
  • Úrok zvyšující se s rostoucí inflací - tento typ zhodnocení obligace přichází vhod v době, kdy ceny rostou. Vydavatel dluhopisu se zaváže vyplácet úroky v závislosti na růstu či poklesu cen v ekonomice. Zhodnocení majitele obligace bude vyšší při inflaci 10 % než při růstu cen ve výši 5 %.
  • Pohyblivý úrok - tento úrok se bude odvíjet od úrokových sazeb na kapitálových trzích. V našich podmínkách by takovou sazbou mohl být například PRIBOR nebo úrokové sazby České národní banky. Dluhopis s pohyblivým úročením se nejvíce podobá klasickému bankovnímu úvěru. Sazby úvěrů jsou také ve velké míře navázány na úrokové sazby centrální banky, resp. kapitálových trhů.
  • Rozdíl mezi nominální hodnotou dluhopisu a emisním kurzem - dluhopis nemusí být prodáván za jeho nominální hodnotu, nýbrž za cenu nižší. Rozdíl mezi těmito dvěmi cenami je výnosem investora. Dluhopisy, které nenesou žádný úrok, se nazývají zero-bondy (neboli nulové dluhopisy).

Na výnos dluhopisu má vliv především:

  • Cena obligace - když cena na burze roste, klesá zároveň výnos dluhopisu do doby splatnosti. Když cena dluhopisu na burze klesá, výnos do doby splatnosti roste. Úrokové sazby a ceny dluhopisů se pohybují v opačném směru.
  • Doba splatnosti - čím delší je doba splatnosti dluhopisu, tím větší je změna ceny (kurzu) dluhopisu při zvýšení či snížení úrokových měr.
  • Úroková sazba - zisk majitele dluhopisu bude při poklesu úrokové sazby vyšší než ztráta při stejném růstu úrokové sazby. S rostoucí dobou splatnosti roste výše ztráty majitele dluhopisu při klesající úrokové sazbě dluhopisu. S rostoucí dobou splatnosti roste výše zisku majitele dluhopisu při rostoucí úrokové sazbě dluhopisu.
 
 
 
reklama
 
 
Články Finance.cz

Zobrazit další články
Články Investujme.cz

Zobrazit další články
Články Studentskéfinance.cz

Zobrazit další články
Články Firemnífinance.cz

Zobrazit další články
Zajímavé štítky

Zobrazit další štítky
Zajímavá témata štítků

Zobrazit další témata štítků
Slovnik.finance.cz

Zobrazit další slova
Finance.cz - zajímavé odkazy

Zobrazit další obsah
Investice - zajímavé odkazy

Zobrazit další obsah
Firmy - zajímavé odkazy

Zobrazit další obsah
Student - zajímavé odkazy

Zobrazit další obsah
Poradna finance.cz

Zobrazit další dotazy