Náležitosti dluhopisu

Dluhopis musí splňovat určité náležitosti, bez kterých by mohl pozbýt své platnosti. Zřetelně musí být na dluhopisu uvedeno:

 • Označení, že se jedná o dluhopis
 • Označení emitenta (název, sídlo, jméno, bydliště)
 • Jméno majitele dluhopisu - u dluhopisů znějících na jméno
 • Splatnost dluhopisu
 • Výše úroku nebo jiný způsob stanovení úroku
 • Termíny výplaty úroku
 • Cena (nominální hodnota) dluhopisu - nejméně 1.000 Kč, resp. dělitelná celými tisíci Kč
 • Datum vydání
 • Místo vydání
 • Číslo a série dluhopisu
 • Otisk podpisů představitelů emitenta
 • Údaj o rozhodnutí komise pro cenné papíry o povolení vydání dluhopisů
 • Případně další údaje
Součástí dluhopisu bývá také kupónový arch s talónem. Kupónový arch je složen z jednotlivých poukázek (kupónů), na základě kterých majitel dluhopisu obdrží v daném termínu úrok. Talón opravňuje majitele dluhopisu k obdržení dalšího kupónového archu, což je velmi praktické zejména u dluhopisů s dlouhou dobou splatnosti. Pokud tato doba činí například 30 let a úrok se vyplácí pololetně, musel by kupónový arch tohoto dluhopisu obsahovat 60 poukázek na úroky. S pomocí talónu lze ovšem získat vždy nový arch třeba s kupóny na dalších 5 let dopředu.

Každý kupón nese informaci o splatnosti a částce úroku. Uveden je také název vydavatele dluhopisu, série a číslo dluhopisu, případně pořadové číslo úrokové poukázky.

Součástí dluhopisu konečně může být také opční list zakládající pro jeho vlastníka právo koupit či prodat akcii, jiný dluhopis či jiný cenný papír jen na základě držby dluhopisu.

 
 
 
reklama