Forex: Jak probíhají obchody?

Na Forexu se obchodují jednotlivé národní měny, jako například americký dolar, evropská měna euro, japonský jen, britská libra, australský dolar, česká či slovenská koruna. Obchody probíhají vždy tak, že určitou měnu nakupujeme za určitou jinou měnu. Můžeme například nakoupit americký dolar za euro. Pokud uskutečníme tento obchod, říkáme že jsme tento tzv. měnový pár prodali.

Když obchodujeme americký dolar vůči euru, zkratka tohoto měnového páru vypadá následovně: EUR/USD. Jelikož je euro uvedeno jako první, říkáme, že euro je v tomto měnovém páru měnou základní neboli měnou bazickou. Americký dolar je označován jako měna denominační. Zkratka EUR/USD nám při udání měnového kurzu říká, kolik jednotek amerického dolaru musíme zaplatit za jednotku měny euro, neboli kolik jednotek druhé měny v páru musíme vydat za jednotku měny základní.


Kótování v rukou dealerů

Cena obchodu se vyjadřuje v měnovém kurzu, který je vyjádřen formou tzv. kotace. Kotace může vypadat například následovně: "EURUSD 1,4482 – 1,4484". Proč jsou v kotaci uvedeny dva kurzy? Bankovní dealeři, kteří měnové kurzy kotují, realizují z každého obchodu určitý zisk, který je dán rozdílem mezi dvěma uvedenými kurzy. Tento rozdíl se označuje jako kurzové rozpětí neboli spread a všichni jej známe z klasických směnáren. Investor danou měnu základní nakupuje za druhý vyšší kurz, tzv. ask či offer (česky nabídka či prodej), a má možnost základní měnu prodat za první nižší kurz, tzv. bid (česky poptávka či nákup).

Právě dealeři hrají na devizovém trhu klíčovou roli, když nakupují a prodávají devizy na svůj vlastní účet, lépe řečeno na účet své banky, vystupují v pozici tzv. tvůrců trhy (market-makerů). Při obchodování dosahují tvůrci trhu zisku z rozdílu kurzů nákup a prodej (bid/ask) – tomuto zápisu se říká dvoucestná kotace.


Měnové rozpětí neboli spread

Rozpětí neboli spread představující zisk tvůrců trhu. Bankovní dealeři nepřetržitě nakupují a současně také prodávají devizy, které mají v mezinárodních transakcích rozhodující význam. Tím, že na principu dvoucestné kotace stanoví kurz nákup a prodeje, ovlivňují v rozhodující míře utváření devizových kurzů.

Spread je často jediným nákladem investora na daný obchod. Velikost neboli šíře spreadu závisí na likviditě daného měnového páru neboli na objemů obchodů. Nejmenší spread je u nejobchodovanějších měn, tzv. majors, mezi které patří nejen americký dolar (USD) a euro (EUR), ale také japonský jen (JPY) a britská libra (GBP). Hlavním světovým centrem Forexu, kde se uskutečňuje nejvíce obchodů, je dlouhodobě Londýn.

Zjednodušený příklad:

Investor chce nakoupit 100.000 euro za dolary. Při kotaci EURUSD 1,4482 – 1,4484 bude na tedy potřebovat 144.840 dolarů. Druhý investor chce prodat 100.000 euro a inkasovat dolary. Za 100.000 euro inkasuje 144.820 dolarů.
Zisk dealera je dán rozdílem mezi těmito dvěma dolarovými částkami: 144.840 USD mínus 144.820 USD = zisk 20 USD, tj. dealer realizuje zisk 0,0002 dolaru na jedno zobchodované euro.

 
 
 
reklama