Forex: Kde a kdy se obchoduje?

O tom, že Forex je největším trhem na světě, svědčí i statistiky, kdy denní obrat činí až 3 biliony dolarů! Největší objem obchodů připadá na hlavní měnové páry, tzv. majors, kterými jsou EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF a USD/JPY. Důležitou charakteristikou Forexu je to, že kolem 95 % obchodů tvoří spekulace na posílení či oslabení jednotlivých měn. Naopak efektivní obchody, kdy například vývozci směňují devizy za svoji domácí měnu, činí méně než 5 % obchodů.


Obchodování přes přepážku

Forex umožňuje nakupovat a prodávat zahraniční měny v bezhotovostní formě jak jednotlivcům, tak i podnikům a bankám a zahrnuje všechna místa, kde se s příslušnými měnami obchoduje. Na rozdíl například od akciového trhu, který se koncentruje na konkrétní burze, jako např. New York Stock Exchange (NYSE), London Stock Exchange (LSE) či Burza cenných papírů Praha (BCPP), neexistuje pro obchodování na Forexu jedno konkrétní místo. Na Forexu se obchoduje prostřednictvím počítačové, telefonní a internetové terminálové sítě.

Forex tedy má v současné době převážně charakter mimoburzovního OTC (over-the-counter) trhu. Funguje na základě telefonního, telefaxového a počítačového spojení mezi jednotlivými dealery. Uzavírání devizových obchodů probíhá nejen telefonicky na základě ústní komunikace s následným písemným potvrzením, ale stále více se dnes prosazuje automatizovaný obchodní systém. Ten je založen na využití terminálové počítačové sítě. Dealeři bank, kteří se účastní obchodování na Forexu, uskutečňují své obchody na specializovaných pracovištích, tzv. dealingových odděleních, které jsou vybaveny telefony a zejména terminály, jejichž obrazovky neustále ukazují aktuální tržní informace a kotace kurzů.

Za nejvýznamnější devizová centra jsou všeobecně považovány Londýn, New York, Tokio, Frankfurt, Amsterdam, Paříž, Curych, Hongkong, Singapur či Bahrajn..


Forex nikdy nespí

Na tradičních forexových trzích v Londýně, New Yorku a Tokiu probíhá téměř 60 % všech devizových obchodů. Na světovém devizovém trhu se obchoduje 24 hodin denně mimo víkendy, resp. obchodování probíhá nepřetržitě od neděle 23:00 do pátku 22:00. Díky časovým pásmům se obchodování v jednotlivých světových centrech překrývá. Zatímco v Tokiu obchodování na Forexu končí, v Hongkongu se schyluje k závěru, ve Frankfurtu a Curychu je poledne, v Londýně ještě o hodinu méně a v New Yorku se teprve za několik hodin začne obchodovat.

 
 
 
reklama