Úloha bankovních dealerů v rámci Forexu

První kategorií subjektů, které můžeme na Forexu najít, jsou bankovní a dealeři, kteří působí jak na mezibankovním, tak i na klientském trhu. Bankovní dealeři nepřetržitě nakupují na svůj vlastní účet, lépe řečeno na účet své banky a současně také prodávají devizy, čímž ovlivňují v rozhodující míře utváření devizových kurzů.

Bankovní deleři vydělávájí především na kurzovém rozpětí neboli spreadu, tj. rozdílu mezi nákupním měnovým kurzem (bid), za který jsou ochotni devizy nakoupit a prodejním měnovým kurzem (ask, offer), za který jsou dealeři ochotni devizu prodat. Spread je společně s poplatky za uskutečněné měnové konverze obvykle hlavním výnosem banky z měnové transakce. Příjmy z měnových operací jsou zejména pro obchodní banky významným zdrojem příjmů.

Velikost spreadu záleží na řadě faktorů. Významnou roli hraje především velikost transakce. Pro relativně malé operace činí kurzové spready obvykle 3 – 7 %, pro velké transakce rozpětí klesá na 0,01 až 0,03 %. Dalším faktorem je také riziko měny – pro méně obvyklé a rizikové měny jsou typické vyšší spready. Důležitá je také konkurence na příslušném trhu. Velká konkurence stlačuje spready i administrativní náklady na provedení příkazů.


Bankovní dealeři v roli tvůrců trhu

Dealeři větších bank často plní na mezibankovním trhu funkci tzv. tvůrců trhu neboli market makers, což znamená, že v každém okamžiku obchodování musí zajišťovat likviditu trhu. Pokud dostanou dotaz od některého z účastníků trhu, jejich povinností je kotovat oba kurzy nákup (bid) i prodej (ask). V dotazu přitom není specifikováno, zda chce druhá strana příslušnou měnu nakupovat či prodávat. Tím se předchází nadměrnému roztahování kurzových spreadů.

Při kotaci kurzů na mezibankovním trhu se obvykle neuvádějí „celé“ kurzy, ale kotují se pouze dvě poslední desetinná místa. Jednotliví dealeři přesně znají aktuální situaci na trhu a tím pádem vědí, v jakých hodnotách se právě aktuální měnový kurz pohybuje. Někdy je nákupní kurz (bid) kotován celý a u prodejního kurzu (ask) se kotují pouze poslední dvě desetinná místa. Kotace měnového páru euro-dolar by tedy v tomto případě mohla vypadat takto: 1,4570 – 72.

Banky působí na mezibankovním měnovém trhu především proto, aby zajistily měnové potřeby svých klientů. Pokud udělá dealer chybu, banka může utrpět významnou ztrátu. Z tohoto důvodu bývají na měnové operace dealerů bank stanoveny poměrně přísné vnitřní limity. Po dojednání měnového obchodu jsou příslušné instrukce a podklady předány k dalšímu zpracování uvnitř banky. Celá procedura zabere nějaký čas, a tak k fyzickému vypořádání spotových měnových obchodů (obchodů k okamžitému dodání) dochází zpravidla druhý obchodní den po uzavření obchodu.

 
 
 
reklama