Role centrálních bank a měnových brokerů

Forex pomáhá centrálním bankám stabilizovat měnu

Centrální banky hrají na velkoobchodním (mezibankovním) devizovém trhu velice důležitou roli. Na Forex vstupují zejména v souvislosti s prováděním tzv. devizových intervencí, kdy pomocí svých dealerů nakupují nebo prodávají určitou zahraniční měnu s cílem buď stabilizovat kurz domácí měny, nebo zabezpečit takový vývoj kurzu své měny, který bude v souladu se záměry její monetární politiky. Z toho vyplývá, že primárním cílem centrálních bank při obchodování na Forexu není dosažení zisku, ale splnění předem stanoveného cíle v rámci měnové politiky.


Role měnových brokerů

Měnový brokeři jsou agenti, kteří ulehčují obchodování s cizími měnami. Zpravidla obchodují pouze na účet klienta. Sami tak nezaujímají žádnou otevřenou pozici, tzn. sami nenesou měnové riziko. Za své služby si účtují poplatky. Služeb brokerů využívají především bankovní dealeři, kteří chtějí zůstat v anonymitě, protože znalost jejich identity by mohla ovlivnit trh nežádoucím směrem.

Příklad: Banka některé z významných tuzemských korporací, která právě inkasovala ze zahraničních operací značnou částku (např. 100 miliónů dolarů), vstoupí na Forex s úmyslem směnit tyto dolary za koruny. Pokud bude identita banky známá, bude známý i její úmysl, stejně jako rozsah tohoto záměru. Trh na to bude logicky reagovat tak, že sníží nákupní (bid) kurz české koruny vůči dolaru. Další subjekty na Forexu budou totiž vědět, že banka bude chtít prodat značné množství dolarů. A budou se proto snažit této situace využít tak, že příslušné dolary nakoupí levněji. Broker proto nezobrazuje protistrany, zobrazuje pouze kurzy, které dostává od bank, na něž je napojen.

Další výhoda služeb brokera spočívá v relativně úzkém kurzovém spreadu. Broker totiž zobrazuje pouze nejvyšší nákupní (bid) kurzy a nejnižší prodejní (ask, offer) kurzy, které dostává od jednotlivých dealerů. Pokud chce některý dealer za brokerem kotovaný kurz cizí měnu (základní měnu v měnovém páru) koupit, napíše nebo řekne (po telefonní lince) jednoduše anglický výraz „mine“. Pokud chce cizí měnu (základní měnu v měnovém páru) prodat, použije anglický termín „yours“. Broker na to musí rychle zareagovat stejným příkazem ve vztahu k bance, jejíž kurz kotoval, aby mu nevznikla žádná otevřená měnová pozice.

Funkci brokera dnes často plní elektronické terminály neboli tzv. elektroničtí brokeři. Jde ve své podstatě o počítačový informační systém, jenž zpracovává jednotlivé příkazy zcela automaticky.

 
 
 
reklama