Měnové arbitráže na devizových trzích

Arbitražéři, stejně jako spekulanti, také operují ve vlastním zájmu s cílem dosažení zisku a bez vazby na klienty. Podstata jejich činnosti je ovšem od spekulantů zcela odlišná. Arbitražéři nespekulují na pohyb měnového kurzu, ale snaží se využít existence rozdílných cen na různých trzích, které mohou být odděleny prostorově, tak i časově.


Rozdílné ceny příležitostí pro arbitražéry

Na rozdíl od spekulace je arbitráž v podstatě bezrizikovou operací, abstrahujeme-li od úvěrového rizika.Nejjednodušší formu arbitráže představuje tzv. prostorová arbitráž, která spočívá v nákupu určité měny na levnějším trhu a jejím okamžitém prodeji na dražším trhu. K prostorové arbitráží může dojít tehdy, pokud je kotace kurzu bid i ask u jednoho dealera menší nebo větší než u jiného dealera.

Příklad měnové arbitráže:
Dealer jedné banky kotuje kurz EUR/CZK následovně: 26,040 – 26,060. Dealer druhé banky bude mít následující kotaci: 26,065 – 26,085. Při této konstelaci kotací by prostorová měnová arbitráž vypadala následovně: u prvního dealera nakoupíme jeden milión eur za 26.060.000 korun (kurz ask/prodej) a okamžitě u druhého dealera jeden milión eur prodáme za 26.065.000 korun (kurz bid/nákup). Výsledkem je bezrizikový zisk 5000 korun. Někomu by se mohl zdát tento výsledek příliš malý. Pravda je ovšem taková, že se při měnových obchodech často využívá silného pákového efektu. Zisky z arbitrážních obchodů se tak násobí.


Zajímavé zisky bez rizika

Arbitráže jsou velice lákavé operace, neboť pro investora představují bezrizikový výnos. Není tedy divu, že arbitrážní příležitosti jsou vyhledávány mnoho obchodníky s měnami. Jakmile se možnost arbitráže objeví, je většinou ihned využita a tím i odstraněna. Vyplývá to ze skutečnosti, že na relativně levnějším trhu roste prodejní (ask) kurz, protože roste poptávka tím, jak měnu nakupujeme a na relativně dražším trhu klesá nákupní (bid) kurz, protože roste nabídka tím, jak měnu prodáváme. Jednotlivé kotace se tak přibližují, až arbitrážní příležitosti zcela zmizí. Na stejné principu funguje tzv. trojúhelníková arbitráž, kdy pracujeme s třemi cizími měnami a tzv. křížovými kurzy.

Tento průvodce devizovým trhem byl vytvořen ve spolupráci se společností X-Trade Brokers.

 
 
 
reklama