Zahraniční fondy táhnou více než domácí

07.03.2007 | , Finance.cz
INVESTICE


Český občan poněkud ztrácí na konzervativnosti. Alespoň z pohledu kolektivního investování. Namísto bezpečnějších strategií lidé pomale získávají odvahu a volí již i rizikovější zaměření fondů. Tuzemští kolektivní investoři v posledních letech dávají přednost zahraničním fondům před domácími.

Český investor platí za velice konzervativního. To potvrzují finanční statistiky, kdy největší objem volných prostředků domácností leží na bankovních účtech. Většina lidí se drží osvědčených produktů, jen málokdo vloží své peníze do nestandardních investičních nástrojů typu zlata, platiny, kávy či jiných komodit, které se pro začátečníka mohou jevit až příliš komplikované. Pomalu, ale jistě však česká veřejnost začíná pronikat do tajů investování.

Ne každý má odvahu, zkušenosti, nebo dostatek finančních prostředků na to, aby vstoupil na kapitálový trh individuálně. Není nic jednoduššího než investovat kolektivně prostřednictvím k tomu určených institucí. A národ tyto možnosti využívá stále častěji. Vývoj aktiv ve fondech kolektivního investování si v posledních letech neustále udržuje růstovou tendenci.


Zahraniční fondy nad domácími

Kolektivním investováním se rozumí podnikání, jehož předmětem je shromažďování peněžních prostředků od veřejnosti upisováním akcií investičního fondu nebo podílových listů podílového fondu, investování na principu rozložení rizika a další obhospodařování tohoto majetku. Více než 270 miliard korun. To je objem prostředků v domácích a zahraničních podílových fondech nabízených v tuzemsku. Za loňský rok tak majetek v podílových fondech vzrostl o 40,12 miliard korun, což ve srovnání s rokem 2005 představuje nárůst o 17,35 %. Za posledních 5 let se objem prostředků ve fondech více než zdvojnásobil. Větší zásluhu na tomto výsledku mají zahraniční fondy, ve kterých se hodnota majetku zvýšila o téměř třicet procent (+ 27 miliard korun). Domácí fondy poněkud zaostávaly, přesto zaznamenaly nárůst o necelých deset procent (9,43 %, tj. + 13 mld. Kč).

Graf: Vývoj objemu aktiv v podílových fondech

Podílové fondy

Zdroj: www.akatcr.cz, www.afamcr.cz


Pokud jde o absolutní čísla a zaměření fondů, pak největší příliv aktiv zaznamenaly zajištěné fondy (+ 18,9 mld. Kč), následovaná akciovými fondy (+ 12,8 mld. Kč) a smíšenými fondy (+ 6,2 mld. Kč). Naopak záporných hodnot dosáhly fondy peněžního trhu (- 2,4 mld. Kč) a dluhopisové fondy (- 2,3 mld. Kč). Uvedená čísla poukazují na trend, kdy kolektivní investoři získávají odvahu a na úkor bezpečnějších, ale méně výnosných strategií volí i rizikovější zaměření fondů.

Tabulka: Rozdělení investic dle typů fondů

Typ fondu Objem aktiv v Kč Roční přírůstek
v % v mld. Kč
Fondy peněžního trhu 105 319 088 249 - 2,23 % - 2,397
Dluhopisové fondy 41 550 930 870 - 5,36 % - 2,354
Akciové fondy 36 632 120 124 + 53,98 % -2,397
Fondy smíšené 33 814 702 899 + 22,57 % + 6,227
Fondy fondů 11 213 782 478 + 158,98 % + 6,884
Zajištěné fondy 42 763 547 116 + 79,38 % + 18,924
CELKEM 271 294 171 735 + 17,35 % + 40,125

Zdroj: www.akatcr.cz, www.afamcr.cz


Lídrem ČS před ČSOB

Pomyslným lídrem žebříčku zprostředkovatelů fondů se stala skupina České spořitelny (88 mld. Kč), před ČSOB (74 mld. Kč) a Komerční bankou (44 mld. Kč). Silná bankovní trojka si před ostatními pronásledovateli, kterými jsou UnicreditGroup (18 mld. Kč) a ING Group (17,6 mld. Kč), udržuje solidní odstup.


S objemem prostředků roste i nabídka

S přílivem kapitálu roste i nabídka fondů. Neuplyne měsíce, aby některá z finančních institucí neoznámila vznik nového fondu. V současnosti tak drobný kolektivní investor může vybírat z několika desítek fondů domácích a stovek zahraničních. Další rozšiřování však nikdy není na škodu. Investorům se tím rozšíří pole působnosti a získají nové možnosti pro své cílové investice.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: INVESTICEPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.