Investice do podílových fondů má svá pravidla

12.07.2007 | , Finance.cz
INVESTICE


Podílové fondy dokáží nabídnout bezesporu zajímavé zhodnocení. Jsou s nimi však spojena i jistá rizika. Proto, když se rozhodnete do fondů investovat, je dobré dodržovat určitá pravidla a zásady. Vyhnete se tak případným problémům.

Téma týdne: Investice do podílových fondů

Do investičních fondů lze investovat prostřednictvím banky, obchodníka s cennými papíry, finančního poradce, burzy či RM-Systému. Než začnete do podílových fondů investovat,  měli byste si uvědomit, na jak dlouhou dobu jste ochotni své prostředky investovat a kdy je budete znovu potřebovat. Čím větším objemem volných finančních prostředků disponujete, tím větší možnosti při výběru investičního fondu máte. Například částka milion korun vám už zaručuje možnost nákupu podílových fondů na kterémkoliv kapitálovém trhu světa. Dá se však říci, že ideální suma pro investování do zahraničních investičních fondů se pohybuje s ohledem na poplatky a jiné transakční náklady v řádu desetitisíců korun. 

Fond je dobré vybírat vždy podle jeho dlouhodobých výsledků. Nenechte se unést nadprůměrným zhodnocením dosaženým v průběhu posledních týdnů. Výnosy minulé totiž nejsou zárukou výnosů budoucích. Kolik lidí se již nachytalo na sliby rádoby odborníků, kteří hodlali zhodnotit jejich prostředky o desítky procent. Neriskujte tímto způsobem. Akciové, případně smíšené fondy jsou spojeny vzhledem k jejich investičnímu zaměření (zejména na akcie) s vyšší mírou rizika. Riskování v podobě investice do těchto fondů vám na druhou stranu přinese dlouhodoběji i hodnotnější výnos. Vyšší zisky vyžadují delší dobu investování. Do akciových a smíšených fondů se vyplatí vložit své prostředky alespoň na 3 - 5 let. Určitě se také informujte o výši poplatků fondu. Nenechte se odbýt jenom vstupními poplatky. Fondy s nulovým poplatkem uvalovaným na počáteční investici totiž mohou mít vysoký poplatek za správu vaší investice.


Pravidla investování do fondů


Rozhodnete-li se investovat do některého z domácích nebo zahraničních podílových fondů, je třeba stejně jako u jiných investičních nástrojů dodržovat určitá pravidla a zásady.

  • Získejte dostatek informací - Vyžádejte si zejména informační materiály a statut fondu. Chtějte údaje o dosahovaných výsledcích. Ptejte se na podmínky investování a možná rizika.
  • Uzavřete smlouvu - Podílové listy nakoupíte na základě smlouvy o prodeji podílových listů, kterou uzavřete na prodejních místech investičních fondů nebo se svým investičním poradcem. Využít můžete případně i korespondenční cesty. Moderní forma uzavření smlouvy přes internet je otázkou budoucnosti.
  • Složte peníze na účet - Po podepsání smlouvy vložte na pokladně v bance nebo zašlete na běžný účet vybraného fondu peněžní prostředky. Ujasněte si, jaké údaje uvádět do variabilního či specifického symbolu dané platby. Pokud vaše platba nebude obsahovat správný variabilní symbol, nebude vám investiční společnost moci připsat podílové listy.
  • Staňte se podílníkem - Jakmile obdržíte podílové listy na váš účet ve Středisku cenných papírů či v listinné podobě poštou, to je ten okamžik, kdy se stáváte členem velké komunity investorů v podílovém fondu.
  • Investujte kdykoliv znovu - Jako podílník investičního fondu máte možnost v jakékoli době nakoupit další podílové listy. Emise podílových listů otevřených fondů je neomezená. Vždy se na vás dostane nezávisle na poptávce a nabídce. Ani žádnou novou smlouvu nemusíte uzavírat. Stačí pouze zaslat peněžní prostředky na účet vámi vybraného fondu. Nezapomeňte opět na správný variabilní symbol.  Za vaše peníze vám bude připsán odpovídající počet podílových listů a odesláno potvrzení o uskutečněné transakci.
  • Sledujte vývoj investice - Základním ukazatelem při hodnocení výkonnosti otevřených podílových fondů je čisté obchodní jmění (kurs, NAV). Pod NAV si představte pod ním hodnotu investičního majetku připadající na jeden podílový list. Pokud je například 1. ledna hodnota NAV 1000 Kč a 31. prosince 1075 Kč, pak investiční fond za jeden rok zhodnotil vložené prostředky o 7,5 %. Tento výnos ovšem není vám jako držiteli podílových listů vyplacen. Zisku dosáhnete až v době, kdy se rozhodnete své podíly ve fondu prodat. Skutečná hodnota výnosu je dána nákupní a prodejní cenou a poplatky investičního fondu. Aktuální hodnoty čistého obchodního jmění najdete v denním tisku, na teletextu a internetu.
  • Přejděte z jednoho fondu do druhého - Přechod z jednoho podílového fondu do druhého není v rámci jedné investiční společnosti ničím neobvyklým. Naopak, jedná se o poměrně zajímavý marketingový tah, kdy za přechod není účtován žádný konverzní poplatek. Přechod do jiného fondu je vlastně spojen ze dvou úkonů.  Jednak musí být odkoupeny podílových listů původního fondu a posléze nakoupeny podílové listy nového fondu.
  • Bez problémů prodávejte - Investiční společnost je vždy povinna vaše podílové listy odkoupit. Neexistuje výmluva, že se nenašel žádný zájemce o koupi, tak jak je to obvyklé na burzách cenných papírů. Odkoupení lze učinit pouze na základě žádosti o odkoupení cenných papírů. Investiční společnost vám uhradí finanční částku odpovídající množství prodávaných podílových listů vynásobených aktuálním kurzem co nejdříve. V praxi se jedná o dobu od několika dní po dva týdny.

Podílové fondy jsou bezesporu zajímavou možností, jak investovat volné finanční prostředky. Proto jsme se jim věnovali v naší pravidelné rubrice finančních tipů a triků! Dozvíte se, jaké druhy fondů existují, jakým vývojem si u nás podílové fondy prošly, kolik fondy stojí, kde a jak do nich investovat a v neposlední řadě jak správně zvolit investiční strategii.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: INVESTICEPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.