RSJ: Hedge fondy mají vysoký růstový potenciál

23.07.2007 | , Finance.cz
INVESTICE


Hedge fondy ve světě získávají na atraktivitě, zejména pro možnost vysokých výnosů. Právě o hedgových strategiích, výnosech, nabídce či budoucnosti jsme si povídali s Petrem Kalinou ze společnosti RSJ Invest.

Co jsou to hedge fondy, jaké jsou jejich základní charakteristiky a v čem se liší od klasických podílových fondů?
Hedge fondy jsou zjednodušeně řečeno fondy soukromého typu řízené osobami, které se profesionálně věnují aktivnímu investování finančních prostředků svých a klientských. Od klasických podílových fondů se liší zejména tím, že regulatorní orgány příliš nesvazují prostor pro jejich investice, což vede k vysoké flexibilitě investičních strategií. Tato pružnost je výrazně vyšší než u klasických podílových fondů, které mají striktně omezený rozsah použitelných investičních nástrojů.

I díky tomu jsou hedge fondy, na rozdíl od klasických fondů určených pro drobné podílníky, zaměřeny především na movitou klientelu. Relativně vysoký objem minimální investice do hedge fondu předpokládá účast "uvědomělých" investorů, kteří jsou schopni posoudit kvalitu správců hedge fondu a zodpovědně zvážit riziko spojené s investováním do jejich produktů. Tomu odpovídá i jejich struktura a pravidla fungování. Jako samoregulační mechanismus hedge fondů působí skutečnost, že správci fondů do těchto strategií obvykle investují značnou část vlastních prostředků.

Kdo se může stát klientem hedge fondu a za jakých podmínek? Co vlastně znamená pojem kvalifikovaný investor?
Klientem hedge fondu se může stát buď fyzická osoba – kvalifikovaný investor nebo právnícká osoba – profesionální investor. Kvalifikovaným investorem se podle českého práva rozumí osoba, která má zkušenosti s obchodováním s cennými papíry a podepíše v tomto smyslu prohlášení správci fondu. Předpokladem vstupu do fondu je poté složení minimální investice přededpsané statutem fondu, její výše je stanovena podle země založení fondu, nejčastěji okolo 100.000 dolarů. V zahraničí patří mezi další podmínky vstupu do hedge fondu minimální velikost bohatství nebo ročního příjmu klienta. Pro českou praxi lze uvést, že klientova investice do hedge fondu by neměla představovat rozhodující část klientova celkového majetku. K určení odpovídajícího podílu investice na celkovém majetku klienta pomáhá rizikovost strategie vybraného fondu a jeho investiční horizont.

Komu je investování do hedge fondů určeno? Doporučil byste jej spíše zkušenějším investorům nebo se může zapojit i naprostý investiční laik?
Jak vyplývá už z předchozích odpovědí, investování do hedge fondů lze doporučit spíše zkušenějším investorům, kteří již mají určitou znalost fungování kapitálového trhu a mají například zkušenost s prodejem či nákupem akcií. V zásadě jde tedy o investora splňujícího definici kvalifikovaného investora, o které jsme již mluvili.

Co by potenciální klienty uvažující o vstupu do hedge fondu mělo hlavně zajímat?
Potenciální klient by měl zejména získat informace o správci fondu, jeho používaných investičních strategiích, způsobech diverzifikace rizika investic a nastavení parametrů vstupu a výstupu z fondu. Důležitou roli při úvahách o investici hraje kromě možného výnosu a rizika také klientův investiční horizont, který by například u investice do fondu s dlouhodobější strategií neměl příliš kolidovat s jinými očekávanými významnými životními rozhodnutími klienta.

Jakého dosahují hedge fondy výnosu ve srovnání s klasickými fondy?
Podle analýzy Man Investments z minulého roku dosáhl historický průměrný roční výnos fondů se strategií Equity Hedge za období 1990 – červen 2006 hodnoty 17%, zatímco průměrné roční cenové zhodnocení akciového indexu S&P 500 dosáhlo ve stejném období 8,1%. Zde je však třeba upozornit na to, že výnos konkrétního hedge fondu vždy závisí na zvolené investiční strategii a úspěšnosti jejího naplňování správcem.

Český národ je v otázce investování dosti konzervativní, čemuž odpovídá i volba investičních nástrojů. Jaký je vůbec u nás zájem o hedge fondy?
Hedge fondy jsou v České republice relativně nový a perspektivní obor. Zájem o něj se prudce rozvíjí v situaci, kdy vyšší a střední vrstva obyvatelstva zvyšuje své bohatství a uvažuje o umístění získaných peněz efektivním způsobem. Jelikož bezprostřední vznik fondu je většinou privátní záležitostí, veřejně dostupné informace o existenci fondů nebo jejich výnosu jsou skoupé. Hedge fondy, ve významu fondů pro kvalifikované investory, založené u nás nebo v zahraničí, ale nabízené tuzemským investorům, také nemohou být veřejně nabízeny nebo je jejich veřejná nabídka silně regulována. Výše uvedená omezení ale nebrání kontaktu kvalifikovaných investorů se správcem fondu a jejich investici do fondu po seznámení se s parametry investice.

Ani konzervativní založení českých investorů bych neviděl příliš skepticky. Také rozjezd akciových podílových fondů byl relativně pozvolný, dnes jsou však segmentem fondového trhu s nejvyšší dynamikou růstu. Věřím, že podobný vývoj čeká také hedge fondy. Například na českém akciovém trhu se pohybuje relativně velké množství investorů ochotných pro nadprůměrný výnos akceptovat vyšší riziko. Tito akcioví investoři nakumulovali solidní majetek obchodováním s českými akciemi a s jeho umístěním mají čím dál větší problémy.

Někteří movitější investoři by se mohli rozhodnout jít vlastní cestou a založit vlastní hedge fond? Jaké je třeba k tomuto splnit předpoklady?
Za rozhodnutím založit hedge fond zpravidla stojí právě velký privátní investor. Ten se také kromě prvního peněžního vkladu většinou podílí na tvorbě základní investiční strategie fondu. Vlastní založení hedge fondu pak velmi připomíná začátek jakéhokoli podnikání, velkou výhodou pro založení fondu je zázemí obchodníka s cennými papíry nebo investiční společnosti. Velmi důležité pro vznik fondu a jeho fungování je zejména správné nastavení jeho struktury a zabezpečení administrativní a obchodní podpory.

Pokud se některý klient setká s nabídkou fondu hedge fondů, co si pod tímto pojmem má představit?
Fond hedge fondů je fondem, jehož správci se snaží vybírat mezi dostupnými hedge fondy ty nejlepší podle manažera fondu a jeho investičního stylu. Díky tomu, že investují do několika různých fondů, diverzifikují riziko a snižují možnost špatné investice. Jejich výraznou nevýhodou je však zdvojení poplatků pro klienta, relativně složitá administrativa a náklady na due diligence správců jednotlivých fondů obsažených v portfoliu. Rizikem pro klienta může také být výběr spřízněných hedge fondů do portfolia fondu hedge fondů.

Jaké jsou základní investiční strategie akciových hedge fondů a jakou roli v nich hraje možnost investic v našem regionu?
Na rozdíl od klasických podílových fondů, které sledují stanovený akciový benchmark, cílem manažera hedge fondu je zpravidla maximalizace absolutního výnosu. K tomu využívá nepřeberné množství investičních stylů, které se většinou rozdělují podle skupin do tzv. „Directional“ (strategie založená na predikci vývoje trhu a jednotlivých instrumentů), „Relative Value“ (vyhledávání relativně podhodnocených cenných papírů ve skupině srovnatelných instrumentů) a „Event Driven“ (předpověď dopadu významné události, např. fúze na cenu instrumentu).

Akciový hedge fond PowerFunds NewMarkets spravovaný RSJ využívá zejména stylu „Relative Value“ a zaměřuje se na investice do menších a středních společností rozvíjejících se trhů mimo Českou republiku, např. Ruska, Rumunska, Ukrajiny, Polska nebo Bulharska. Vzhledem k velikosti těchto trhů a velkému počtu aktivně obchodovaných akcií zde lze stále nalézt perspektivní neobjevené tituly.

Častá námitka v souvislosti s hedge fondy je, že přispívají k výkyvům na finančních trzích. Můžete uvést svůj názor na tuto námitku?
Tato námitka určitě neplatí pro všechny hedge fondy obecně - například dosud nejúspěšnější hedge fond finanční skupiny RSJ s názvem STS HighYield, který dokázal za posledních 12 měsíců zhodnotit svá aktiva o 500 mil. Kč, naopak přispívá k stabilitě a efektivnosti finančních trhů tím, že pomáhá vytvářet likviditu v rámci běžných obchodních rozpětí příslušných trhů. Je pravdou, že jiné hedge fondy mohou velikostí svých obchodů a použitými instrumenty způsobovat výkyvy na různých trzích, ale tyto výkyvy mohou stejně tak způsobovat velké podílové fondy – určit jednoznačně viníka destabilizace trhu nelze.

V minulosti měly některé hedge fondy problémy s dosažením slibovaných výnosů, jiné byly nad existenční propastí. Dá se takový problémový fond rozpoznat ještě před samotnou investicí?
Hedge fondy v posledním období a také v důsledku problémů některých jednotlivých fondů ustupují z hlasitých proklamací o slibovaném výnosu. Fondy, u nichž lze výnos dopředu kalkulovat a inzerovat, by měly detailně informovat klienta o předpokladech a rizicích dosažení tohoto výnosu. Obecně ale hedge fondy směřují k tomu, že budoucí výnos negarantují. Právě dostupnost informace o předpokladech a rizicích ovlivňujících výnos fondu a kvalita jeho správce by měly klienta varovat ještě před samotnou investicí.

Poslední otázka - jak se díváte na budoucnost hedge fondů, a to nejen u nás, ale i ve světě? Jaké jsou poslední trendy v tomto odvětví?
O masivním rozvoji hedge fondů svědčí poslední statistiky, podle kterých je těchto fondů již více než 10.000 a globálně je v nich uloženo více než 1,6 trilionu dolarů. V České republice vidím velkou perspektivu této oblasti z důvodu rychlého růstu bohatství v prostředí relativně nízkých výnosů fixně úročených instrumentů. Celkově lze také říci, že v posledních letech došlo k obnovení důvěry českých klientů v investování prostřednictvím fondů.

Při pohledu na globální trendy v sektoru hedge fondů je zřejmé, že regulace odvětví v nejbližších letech dozná zpřísnění, mělo by to však být v oblastech, které příliš nenabourají jejích největší výhodu, tedy investiční flexibilitu. Zpřísnění regulace by mělo vyústit v další snížení rizika pro investory a tím přilákat novou klientelu. Toto si uvědomují i samotní správci, kteří na změnách regulace spolu s příslušnými orgány spolupracují.

Děkuji za rozhovor
Lukáš Buřík, Finance.cz

Petr KalinaPetr Kalina pracuje v RSJ Invest na pozici Head of Equity Trading, kde je zodpovědný za realizaci investic do hedge fondu PowerFunds NewMarkets, který se specializuje na vyhledávání investičních příležitostí na rozvíjejících se trzích. Před příchodem do RSJ pracoval v PPF, kde zastával seniorské analytické pozice. Předtím pracoval jako Portfolio Manager podílových fondů spravovaných Investiční společností Newton. Vystudoval finance a právo na VŠE v Praze, ve volném čase se kromě rodiny věnuje sportu, zejména volejbalu.
Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: INVESTICEPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.