Gorski: Pozornost médií o investování je nedostatečná

31.03.2008 | , Finance.cz
INVESTICE


O chování polských a českých investorů, investičních hrách jako edukativním nástroji či nezájmu tuzemských médií o oblast kapitálových trhů jsme si povídali s Remigiuszem Gorskim, zástupcem ředitele společnosti X-Trade Brokers.

Na českém trhu společnost X-Trade Brokers působí relativně krátkou dobu. Čím chcete uspět v poměrně silné konkurenci obchodníků?
Fakticky naše firma působí v České republice krátkou dobu, konkrétně od března roku 2007. Ale i přes toto poměrně krátkém období si dokázala vytvořit silné postavení na českém kapitálovém trhu a přízeň mnoha klientů nejenom z České republiky, ale i Slovenska. V rámci nabídky investičních služeb na mimoburzovních trzích, je naše společnost dobře známá nejenom v Polsku nebo Česku, ale díky nabídce obchodování přes internet v několika jazycích prakticky v celé Evropě. V současnosti máme pobočky v Polsku, Česku, na Ukrajině, ve Španělsku a v druhé polovině letošního roku budou otevřené nové pobočky v Itálii a na Slovensku. Naše snaha zajistit zákazníkům co nejvyšší kvalitu a pohodlí pro investování byla v roce 2006 oceněna firmou Callendar Media, vydavatelem prestižního časopisu “Money Markets”. V kategorii Střední Evropa v rámci kvality nabízených investičních služeb, obsadila skupina X-Trade Brokers první místo. Naše společnost se rovněž jakožto jedna ze dvou firem dočkala prestižního ocenění “Best in class 2005/2006”, přičemž záběr zahrnoval celosvětový trh brokeru působících na maloobchodní úrovni na trhu Forex.

Co se týče konkurence, tak s pohledu celého kapitálového trhu v České republice je relativně silná, ale v případě naší nabídky, což znamená měnového trhu Forex nebo CFD kontraktu na komodity, akcie nebo burzovní indexy, tak velká už není. Naším hlavním cílem je nabídnout investorům nejlepší služby v investování na alternativních mimoburzovních trzích. Chceme také přes spolupráci s českými médii a systémem celorepublikových školení rozšířit povědomí nejenom investorů, ale i lidí, kteří neměli dosud možnost se seznámit s finančními trhy, právě s novými druhy investic.

Vaší doménou jsou měny a komodity. Proč by právě tyto investiční nástroje měly být součástí každého investorského portfolia?
Portfolio, které obsahuje co nejširší objem investičních nástrojů, může být pro investora výnosnější a také bezpečnější. Z našeho pohledu je optimální, aby komodity a měny tvořily ne více než 30 % celého objemu investic. Objektivně musíme říct, že zmíněné nástroje mohou být sice velice výnosné, mnohem více než třeba akcie, ale obchodování na těchto trzích nese poměrně větší riziko.

Zajímavé je, že právě teď můžeme po celém světě pozorovat obrovský nárůst zájmu investorů o tyto trhy. Důvodem jsou především vysoká poptávka po všech druzích komodit, silné oslabení dolaru vůči prakticky všem světovým měnám a také nejistota na akciových trzích. Investování do komodit nebo měn je ve světě velice populární a myslím, že tato móda dorazí i do České republiky.

Akciovému trhu se v posledních měsících vůbec nedaří. Investoři proto hledají pro své investice bezpečnější instrumenty, kterými by mohly být právě měny a komodity. Pociťujete v posledních týdnech zvýšený zájem ze strany investorů nebo pesimistická nálada investorů zachvátila celý trh, komoditní a měnový nevyjímaje?
Jednoznačně mohu potvrdit, že v době, kdy přišly první špatné zprávy z akciových trhů, zvýšil se počet investorů, kteří začali používat naše služby. V posledních měsících pozorujeme nejenom vyšší počet reálných klientů, ale i vetší množství dotazů ohledne fungování trhu Forex a CFD kontraktu na komodity nebo burzovní indexy. Stejně tak jsme zaznamenali zvýšený zájem ohledně účasti v našich edukačních školeních.

Vaší domovskou zemí je Polsko. Není žádným tajemstvím, že právě Poláci patří v oblasti investic mezi vyspělé národy. Ale co jiné okolní státy, např. Maďarsko či Německo?
Povědomí o kapitálových trzích nebo zájem o alternativní investování je v Polsku nesrovnatelně větší než v České republice. Těžko odhadnout hlavní příčinu proč tomu tak je, ale myslím, že faktorů je hned několik - podnikavost Poláků, dobře fungující burza, velká konkurence investičních společností, systém privatizace velkých relativně dobře fungujících státních podniků prostřednictvím varšavské burzy a hlavně nesrovnatelně větší zájem o kapitálové trhy všech medií. V Polsku vlastně neexistuje žádné velké médium, které by si dovolilo opominout informace z varšavské burzy nebo ze světových finančních a komoditních trhů. Podobná situace je i v Maďarsku. Jinak se ale musíme dívat na Německo, které je vyspělou i jednou z nejbohatších zemí ve světě a samozřejmě kapitálový trh v této zemi je úplně někde jinde než v našem regionu.

O tom, jak vlastně vypadá kapitálový trh v regionu Střední Evropy, vypovídá počet investorů na burze. Právě nedávno jsem četl v jedněch nejmenovaných českých novinách, že v případě České republiky se mluví o padesáti tisících, v případě Maďarska o více než půl milionu a v případě Polska o více než 2 milionech. Jako zajímavost můžu ještě prozradit, že Češi po Angličanech jsou největšími zahraničními investory na varšavské burze.

Liší se chování zahraničních a českých investorů i pokud jde o výběr instrumentů a investiční preference?
Nedá se říct, že by se chování polských, českých nebo německých investorů nějak zásadně odlišovalo. Spíše bych řekl, že Němci nebo Poláci více využívají právě možnosti širšího spektra investičních nástrojů. Mají větší povědomí o alternativních nebo mimoburzovních trzích a raději podstoupí větší riziko. Na druhou stranu Češi jsou velice důslední a rádi se zúčastňují školících seminářů, díky čemu se zdají lépe připraveni na vstup do světa investic. Pro mne osobně je to velice dobrá a zodpovědná vlastnost, které si vážím.

Jak jste uvedl, obrovský rozdíl je především v zájmu sdělovacích prostředků o oblast investování, kdy česká média nevěnují kapitálovým trhům příliš velkou pozornost. Zvýšil by se zájem investorů o kapitálový trh, kdyby se média věnovala této problematice více?
Musím přiznat, že jak jsem se začal zajímat o český kapitálový trh, neubránil jsem se názoru, že pozornost médií je hodně nedostačující. Nenašel jsem zde ani jeden pořad věnovaný nejen kapitálovým trhům, ale ekonomice vůbec. Stejně tak málo místa tomu věnovaly největší tištěné média. Jediný pořad, o kterém vím, že se věnuje této  tématice v televizi, je vysílán na ČT 24 a jedná se o myslím velice kvalitní Investorský magazín. Ale aby to nebylo zase tak růžové, nechápu proč vysílání toho velice potřebného pořadu je v sobotu kolem 13.00 hodiny. Stejně tak v případě rozhlasových stanic můžeme mluvit spíše o vyjímkách než o běžném trendu.

Na druhou stranu ale musím přiznat, že za poslední rok se situace zlepšuje. Je nový pořad na ČT 24, více místa kapitálovým trhům věnují jak internetová tak i tištěné média. Přestože zde jsou ještě značné rezervy, musím objektivně přiznat, že spolupráce s některými českými médii je vynikající a mnohem kvalitnější než v Polsku. My si této spolupráce opravdu vážíme a jsme rádi, že můžeme přispět prostřednictvím těchto médií ke zvýšení povědomí českých občanů o finančních trzích.

Zvýšit povědomí a zájem české veřejnosti o oblast investování mají za úkol i různé virtuální investiční hry, které obchodníci s cennými papíry pořádají. Jen v loňském roce jich běželo hned několik. Naučí se na nich člověk s průměrnými investičními znalostmi vše, co bude potřebovat i při reálném obchodování?
Podle mého názoru je účast v takovýchto soutěžích opravdu nejlepší cestou k získání povědomí o investování na finančních trzích. Samozřejmě vidím také nutnost zúčastnění se školení nebo četby odborné literatury, ale samotná soutěž na demo účtech je vlastně kromě psychologického aspektu reálnou možnosti podávání investičních pokynů a vcítění se do dění na akciových, měnových nebo komoditních trzích. Jestli k tomu dodáme zajímavou cenu, dovolím si tvrdit, že lepší metoda vzdělávání není. Tím spíše, že pro účastníky neplynou žádné závazky z titulu účasti v soutěži.

Ani letošní rok není na investiční hry skoupý, v těchto dnech startuje další ročník investiční soutěže pořádaný právě X-Trade Brokers. V tom loňském dokázal její vítěz za pouhých 7 týdnů zhodnotit svůj vklad o neuvěřitelných 3640 %! Může být z pohledu celkového zhodnocení portfolia výsledek zopakován nebo šlo o ojedinělý a výjimečný případ? A šlo by takového výsledku dosáhnout i v reálném obchodování nebo je možný jen ve virtuálním světě?
Zajímavá otázka, samotný výsledek je opravdu velice impozantní a téměř neuvěřitelný, ale na druhou stranu v stejné soutěži pořádané v Polsku vítěz v stejném období svůj počáteční kapitál zhodnotil o vice než 4000 %. Důležité je, že v obou případech se nejednalo o profesionální investory ale o amatéry, kteří projevují zájem o kapitálové trhy. Vítězem polské soutěže byl student sociologie a vítězem české soutěže byl podnikatel s Jeseníku. Hlavní příčinou takto dobrých výsledků je právě komfort soutěže, kde účastníci hodně riskují a nemusejí se obávat útraty vlastních finančních prostředků. Osobně si myslím, že takových výsledků jakých dosáhly vítězové obou soutěží se nedá zopakovat na reálném účtu, výjimkou může byt jenom případ, kdy investor je velice psychicky odolný a má dobré povědomí o trhu.

Podobné investiční hry jako tu v ČR pořádáte i v jiných zemích například ve vašem mateřském Polsku? Jaký je o ně zájem, je větší či menší než u nás? A jaké mají účastníci těchto her výsledky? Jsou zahraniční hráči úspěšnější než Češi nebo je tomu naopak?
Podobné soutěže pořádáme v každé zemi, ve které působíme. Největším překvapením pro nás byly výsledky našich soutěží z minulého roku, kde nejvíce hráčů se zúčastnilo právě v České republice. Mohu prozradit, že jich bylo téměř dvakrát více než v čtyřikrát větším Polsku. Výsledky účastníků se speciálně nelišily, nepatrně lepší výsledky měli ale zase Češi. Zajímavostí bylo, že na začátku investovali téměř výhradně do komodit, ale s postupem času se větší oblibě těšily především měny. Téměř vůbec neinvestovali do pražského burzovního indexu nebo neobchodovali s českou korunou, ale těch překvapení bylo ale více např. velká účast žen nebo lidí z malých městeček a vesnic. To vše svědčí o dobře rozvinuté síti internetu v České republice.

Děkuji za rozhovor
Lukáš Buřík, Finance.cz

 

Remigiusz GorskiRemigiusz Gorski (36) je absolventem právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. V letech 2002 - 2007 byl tajemníkem polského velvyslanectví v Praze, kde působil v oddělení propagace obchodu, investic a turistiky. Od března 2007 je zástupcem ředitele ve společnosti X-Trade Brokers Česká republika.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: INVESTICEPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.