Forex: Obchodování přes americký dolar

23.05.2008 | , Finance.cz
INVESTICE


Většina velkých mezinárodních bank provádí své měnové obchody přes americký dolar a to i případě, že klient prodává bance úplně jinou měnu za jinou. Podívejme se jak takový obchod probíhá a proč banky využívají právě jtento způsob.

Většina velkých mezinárodních bank provádí své měnové obchody přes americký dolar. Předpokládejme, že klient chce bance prodat britskou libru (GBP) za švýcarský frank (CHF). V dealerském žargonu se nedolarový obchod se označuje jako „měna proti měně“ neboli „currency against currency“. Banka takový obchod pro svého klienta efektivně provede tak, že prodá jeho britské libry za americké dolary a poté prodá americké dolar za švýcarské franky.


Vždy přes dolar


Na první pohled se zdá tento postup zvláštní. Proč banka jednoduše nenakoupí klientovi libry za švýcarské franky? Skutečnost vypadá asi následovně. Bankovní devizová dealingová oddělení jsou většinou zorganizována do několika dealerských míst, kdy každé z těchto dealerských míst obchoduje jednu z nedolarových měn proti americkému dolaru. Dealer se musí koncentrovat pouze na vytváření trhu (making a market) pro jeden měnový pár, tzn. dolar proti jiné určité měně.

Řekněme, že banka vytváří trh pro americký dolar a šest dalších měn. Pokud by měla banka tvořit trh pro každou dvojici z těchto měn (nedolarové měny proti nedolarovým měnám), dealingové oddělení banky by muselo obsahovat 21 dealerských míst. To by ovšem znamenalo, že by byli individuální dealeři zodpovědní za tvorbu trhu v několika měnových párech, např. CHF/USD, EUR/GBP, JPY/GBP, místo vytváření trhu pouze pro jeden měnový pár, např. JPY/USD. Empirický výzkum prokázal, že toto by zahrnovalo příliš velkou komplexnost. Zjednodušeně můžeme tvrdit, že měnoví dealeři nejsou supermani, kteří by byli schopni sledovat více než dvě měny. Vzpomeňme na první díl našeho miniseriálu. Jeden dealer je schopen za jeden obchodní den provést až 1500 kotací a uzavřít až 400 obchodů. Jistě si dovedeme představit, že v tomto businessu jde o vteřiny. I ten nejlepší dealer prostě není schopen vytvářet trh pro více než jeden měnový pár na nejvyšší úrovni prestižních světových bank.


Křížový kurz


Banka provádí obchody „měna proti měně“, jako u našeho klienta, který chtěl prodat britskou libru za švýcarský frank, na tzv. cross-rate desks. Kurzy měnových párů, které neobsahují americký dolar, jsou tzv. křížové měnové kurzy. Vyplývá to z toho, že pro banku znamenají nedolarové obchody, jak jsme si zmínili, dvě transakce. Jaký kurz dealer zmíněnému klientovi nakótuje? Samozřejmě švýcarský frank proti britské libře, CHF/GBP. Tento kurz ale není ale přímý kurz, ale tzv. křížový kurz, neboť tento obchod znamená pro banku zmíněné transakce.


Jaký je vzorec pro křížový kurz CHF/GBP?


  • (CHF/GBP)bid = (USD/GBP)bid * (CHF/USD)bid
  • (CHF/GBP)ask = (USD/GBP)ask * (CHF/USD)ask

 

Uveďme si praktický příklad. Předpokládejme následující přímé kurzy (které obsahují dolar): USD/GBP 1,9852 – 1,9856 a CHF/USD = 1,0099 – 1,0102. Pokud dosadíme tyto hodnoty do uvedených vzorce, vypočítáme následující kurz CHF/GBP: 2,0049 – 2,0059.

Kurzové rozpětí – spread - u kurzu USD/GBP jsou čtyři body, u kurzy CHF/USD jsou to 3 body, ale vypočítaného křížového kurzu CHF/GBP je to celých 10 bodů! Tento spread je větší z toho důvodu, že banka musí provést pro klienta (aniž by si to vůbec uvědomoval) dvě transakce: musí od něj odkoupit britskou libru za dolary a pak musí tyto dolary prodat za švýcarské franky, které poté připíše na účet svému klientovi. Z toho vyplývá, že u nedolarových měnových párů je spread mnohem vyšší než u dolarových měnových párů, jelikož mají banky s těmito obchody spojeno více práce. Vyšší jsou tedy fixní náklady banky, proto musí požadovat vyšší zisk neboli spread. Dalším důvodem vyšších spreadů u nedolarových měnových párů je také to, že na těchto měnových párech je nižší likvidita, což opět zvyšuje pro banku riziko, že nemusí vypořádat transakce v nejkratší možné době a dosáhnout ztrát.

Autor je analytikem společnosti X-Trade Brokers Česká republika.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: INVESTICE