Fahey: Občas zjistím, že se modlím, a jen doufám

09.06.2008 | , Finance.cz
INVESTICE


„Obchodování lze popsat jako dlouhé období nudy přerušované pouze okamžiky paniky." Po Stevu Lentzovi vám Finance.cz přínášejí rozhovor s dalším světoznámým opčním obchodníkem.

Dobrý den pane Fahey, velká část našich čtenářů již slyšela o semináři zaměřeném na obchodování s opcemi, na němž budete spolu se  Stevem Lentzem (rozhovor naleznete zde) hlavním přednášejícím. Řekněte nám – je to vaše první návštěva v České republice? A proč jste se rozhodl přednášet zde?

Ano, jedná se o moji první návštěvu v České republice. V roce 1970 jsem však navštívil příbuzné v rodné vesnici mé maďarské babičky, Kis Geres neboli Malý Horeš v bývalém Československu. Do školy jsem chodil v Rakousku v letech 1970-1971 na Leopold-Franzens-Universität Innsbruck. Nemohl jsem odolat příležitosti navštívit klenot Dunaje.

 

Proč jste se rozhodl pracovat s opcemi?

Začal jsem se zajímat o práci s opcemi na začátku osmdesátých let. Pracoval jsem v Chicagu pro společnost IBM a setkával jsem se s mnoha lidmi, kteří obchodovali s opcemi. Uvědomil jsem si, že nejsou chytřejší než já, a že jsou v mnoha případech mnohem méně disciplinovaní než já. Díky tomu, že mě tito přátelé představili těm správným lidem, jsem v roce 1984 získal svou první práci na Chicagské opční burze (Chicago Board Options Exchange – CBOE).

Jaký způsob obchodování preferujete – tzv. intra-day nebo poziční? A proč?

Dávám přednost pozičnímu obchodování. Jako organizátor trhu nebo obchodník na parketu v CBOE jsem naakumuloval velké pozice v opcích vyrovnaných cennými papíry. Tyto pozice by mohly mít 15.000 až 25.000 opcí zajištěných 500.000 akciemi. Intraday obchodování byla jen malá část mého obchodování jako organizátora trhu. Denní tok obchodů mi pomáhal řídit pozice. Intraday obchodníci se pokoušejí využívat denních pohybů cen. Moje strategie obchodování je využívat dlouhodobějších pohybů nebo trendů očekávané volatility opcí. Já jsem se věnoval pohybu volatility s ohledem na cenu a čas.

Můžete popsat svůj běžný pracovní den – kolik času strávíte obchodováním?

Obchodování je popisováno jako dlouhá období nudy přerušovaná okamžiky paniky. Můj úspěch jako obchodníka spočívá v mé schopnosti reagovat racionálně během takovýchto okamžiků paniky. Neprosazuji obchody během období nudy. Každý obchod probíhá z určitého důvodu. Každé ráno přezkoumám každou z mých pozic. Vytvářím řadu scénářů pro každou pozici na základě pohybu podkladového aktiva. Vím ještě předtím, než se trh otevře, kdy a jak upravím jednotlivé pozice. Vždy přezkoumávám více obchodních příležitostí a potenciální úpravy pro otevřené pozice.

Víme o vás, že máte více než dvacetiletou praxi v oboru obchodování s opcemi. Můžete říci, co se během těchto let změnilo?

Začal jsem obchodovat v roce 1984. Tento obor se od té doby výrazně změnil. Na začátku každého dne jsem dostával zprávu pro každou pozici, která mi dávala příslušné nástroje měření citlivosti, tzv. greeks. Vega používaná na výpočet hodnot pozic vycházela z historické volatility akcie, nikoliv z očekávané volatility opcí. Našimi hlavními nástroji obchodování byly obyčejná tužka, obchodovací karty a kalkulačky. Clearingové firmy používaly počítače pro zprávy pro back office. My jsme stanovovali ceny opcí pomocí hodnot storna/konverzních hodnot, tzv. butterflies a konsenzu parketu. Obchodníci byli obecně schopni zvládnout jen 3 nebo 4 pozice pomocí tužky a papíru. Počítače rozšířily naši schopnost zvládat pozice.

Každá jednotlivá pozice mohla být změněna pouze otevřeným křikem. Opce na specifických podkladových aktivech nebyly registrovány na řadě burz. Intraday obchodování během krachu v roce 1987 bylo krajně složité. Masivní pohyb v předpokládané volatilitě velmi ztěžoval analýzu vlastních pozic.

V devadesátých letech si počítače prorazily cestu na obchodní parket. Dokázal jsem lépe chápat rizika a přínosy mých pozic. Měli jsme naprosto základní stanovování cen na primitivních ručních počítačích, které nám umožňovaly znát základní nástroje meření citlivosti (greeks) v prostředí reálného času. V této době bylo na parketech umožněno automatické kotování. To nám umožnilo měnit cenu více opcí jedním veřejným výkřikem. Později kotování na ITM (in-the-money) opce bylo navázáno na cenu podkladového aktiva.

Největší změny nastaly v množství informací, které má obchodník k dispozici, v rychlosti provádění obchodů a softwaru pro simulaci a extrahování a analýzu rizika/zisku.

Jste členem Asociace obchodníků s cennými papíry (Security Traders Association). Řekněte nám, kdy tato asociace vznikla a co je jejím hlavním účelem?

Asociace obchodníků s cennými papíry si klade za cíl prosazovat zájmy svých členů v rámci globálních finančních trhů, poskytovat zastoupení těchto zájmů v legislativních, regulatorních a technologických procesech a zároveň pěstovat dobré jméno (goodwill) a vysoké standardy poctivosti v souladu se zakládajícím principem Asociace - Dictum Meum Pactum – „Mé slovo je můj závazek“.
Od roku 1926 Asociace obchodníků s cennými papíry v Chicagu významnou měrou přispívá k ekonomické vitalitě Chicaga a naši členové zajistili Chicagu postavení jednoho z předních světových finančních center. V popředí našeho zájmu je poskytovat obchodníkům s cennými papíry v Chicagu ty nejlepší vzdělávací, vzájemně podpůrné, společenské a praktické příležitosti.

Povídejme si nyní trochu o psychologii obchodování. Souhlasíte s tím, že ta správná psychologie je jedním z nejdůležitějších prvků úspěšného obchodování?

Nejdůležitější součástí psychologie je pochopení sama sebe. To umožňuje jednotlivým obchodníkům vyhnout se chybám způsobeným vlastním egem.

Jak důležitá byla psychologie pro vás ve vašem oboru?

Musím rozumět tomu, jak se chovám v určitých profesních situacích a proč se tak chovám. Musím si vytvořit soubor dovedností určených na to, aby zabránily tomu, aby strach negativně ovlivňoval mé chování při obchodování. Vědomosti a disciplína pomáhají překonat strach. Strach a přemíra sebedůvěry ničí více obchodníků než cokoli jiného.

Jaké další prvky jsou důležité k tomu, aby se člověk stal úspěšným obchodníkem?

Disciplína, touha uspět, vytrvalost, obezřetnost a hlad po vědomostech. Mnoho obchodníků jsou špičkoví sportovci, karetní hráči, hráči her a hudebníci. Úspěšný obchodník musí být schopen analyzovat zdroje zisku a ztrát všech obchodů. Musíme neustále hledat nové způsoby vydělávání peněz na měnících se trzích. Sebeuspokojení obchodníka zničí. Nejdůležitější věc, kterou je třeba znát a chápat, je chování opcí, hodnota pohybů, co se týče času, ceny podkladového aktiva a očekávané volatility.
 
Můžete našim čtenářům doporučit nějakou literaturu zabývající se psychologií nebo samotným obchodováním?

Nemohu doporučit žádné knihy o psychologii obchodování. Lawrence McMillan – Opce jako strategická investice (Options as a Strategic Investment). Doporučil bych používat internetové stránky DiscoverOptions na adrese www.discoveroptions.com, a dále stránky Options Industry Council na adrese http://www.888options.com.

Dejme tomu, že někdo chce začít obchodovat s opcemi. Jakou radu byste takovému člověku dal do začátku?

Naučit se co nejvíce. Nikdy nepřestat rozšiřovat svou základnu vědomostí. Vytvořit si disciplínu obchodování – stanovit si cíle pro zisk a ztrátu. Znát všechny nuance svých pozic, co se týče času, ceny a volatility. Naučit se přijímat ztráty.

Kolik peněz potřebujete, pokud chcete začít obchodovat?

Množství peněz, jaké je třeba, záleží na obchodních strategiích, které budete používat, a na velikosti vašich obchodů. Risk manager ve vaší makléřské firmě vám řekne, kolik peněz potřebujete mít na svém kontě. Investujte do kvalitního softwaru pro simulaci a analýzu opčních pozic. Zapojte se do uživatelské skupiny.

Na závěr našeho rozhovoru bych vám rád položil stručnou otázku: Co je klíčem k úspěchu?

Obchodník je disciplinovaný. Důvěrně známe své pozice. Klíčem k mému úspěchu je schopnost přijmout ztrátu. To je rozdíl mezi úspěšným a neúspěšným obchodníkem. Více než deset let jsem byl na jednom obchodním parketu v CBOE. Tento parket mohl pojmout 10-12 obchodníků. Během této doby přišlo a odešlo více než 200 obchodníků. Šest obchodníků tam bylo celou tu dobu. Všichni tito obchodníci měli přístup ke stejným papírovým nebo obchodním tokům. Úspěšný obchodník přijme ztrátu a soustředí se na hledání další příležitosti. Neúspěšný obchodník bojuje proti ztrátovému obchodu a propásne tak další příležitosti. Úspěšní obchodníci se vyhýbají tomu, aby se jejich vítězné obchody proměnily ve ztrátu. Každý den obchodují s plánem. Jsou ochotni plán změnit, aby odrážel změny na trhu. Najděte si mentora. Využijte jeho zkušeností, aby vám pomohly rychle porozumět rizikům a přínosům různých opčních strategií a disciplíně obchodování.

Nedoufáme a nemodlíme se za to, aby nastal pohyb, aby z nás byly úspěšní obchodníci. Pokud zjistím, že se modlím nebo že doufám, je čas danou pozici uzavřít.

Děkuji vám za rozhovor a těšíme se na vaši návštěvu.
Tomáš Cína, Finance.cz

 
Frank FaheyFrank Fahey má více jak 20 leté zkušenosti s obchodováním opcí jako nezávislý Market Maker (tvůrce trhu). Je přímým členem největších opčních světových burz Chicago Board of Options Exchange (CBOE) a Chicago Board of Trade (CBOT). Frank dnes obchoduje jak se svými účty, tak má pod správou peníze movitých klientů. Působil jako betatester a člen CBOE Handheld Execution Committee (představenstvo CBOE). Dokázal kontinuálně dosahovat nadprůměrných výsledků ve vysoce rizikových, korporátních a podnikatelských prostředích. Rovněž je certifikován jako instruktor základních a pokročilých opčních strategií na Options Industry Council. Vlastní titul MBA z the University of Notre Dame a titul MA z Northwestern University. Je členem Security Traders Association.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: INVESTICEPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.