Investování pro každého

22.08.2008 | , Finance.cz
INVESTICE


Toužíte investovat své peníze jinam, než třeba do stavebního spoření, a stát se investorem? Nebo již využíváte různé státem podporované spořící finanční produkty, ale chcete ještě navíc investovat? Právě pro vás je tu kolektivní investování. Jaké jsou možnosti kolektivního investování vám ukáže náš dnešní článek.

Téma týdne: Jak zhodnotit finance s minimálním rizikem

Kolektivním investováním se rozumí sdružování peněžních prostředků v podílovém fondu a jejich následné investování a dále obchodování s cennými papíry ve fondu za účelem realizace zisku pro podílníky. Kolektivní investování je jediným možným předmětem podnikání specializovaných obchodních společností – tzv. investičních společností.

Podílový fond je ekonomická jednotka spravovaná investiční společností, která shromažďuje peněžní prostředky prodejem podílových listů převážně fyzickým, ale i právnickým osobám. Podílový list je cenný papír, se kterým je spojen podíl jeho majitele, tj. podílníka na majetku v podílovém fondu a právo na vyplacení podílu na zisku z hospodaření s majetkem ve fondu.


Jak to funguje?


Pojďme se podívat, jak otevřený podílový fond funguje. Představte si, že se sejde 1000 lidí a každý bude chtít investovat například 10 000 Kč. Na jednom účtu se tedy sejde 10 mil. Kč. Je samozřejmě nutné stanovit pravidla fungování fondu, práva a povinnosti podílníků, vybrat správce fondu. Důležité je rovněž mít zvolenou strategii podle požadovaného vztahu míry rizika a očekávaných výnosů. Do jednoho podílového fondu budou pochopitelně investovat většinou lidé se stejným nebo podobným očekáváním, co se výnosu a rizika týče. Proto existují různé druhy fondů různě investičně zaměřených.

Dále musí mít investoři přehled o tom, jakou část majetku každý z nich vlastní. Proto na počátku každý investor za své peníze, které do fondu investoval, vlastně nakoupí podílové listy. Předpokládejme, že každý investor dostane na začátku za svých 10 000 Kč přesně 10 000 podílových listů – tj. každý podílový list má hodnotu 1 Kč. Správce nakoupí za peníze investorů cenné papíry, aby se investice zhodnocovala. Dejme tomu, že správce investoval dobře a hodnota majetku vzroste z 10 mil. Kč. Na 10,4 mil. Kč. Cenné papíry ve fondu vydělaly 4 %; hodnota podílových listů vzroste. Každý podílový list má nyní hodnotu nikoliv 1 Kč, ale 1,04 Kč. Každý investor tedy má 10 400 Kč. Aktuální cenu podílového listu si může investor jednoduše přečíst v novinách, na internetu apod.


Výhody podílových fondů


Investování prostřednictvím podílových fondů má řadu výhod. Především jsou dostupné i malým investorům. Minimální částky pro investování se u většiny našich fondů pohybují v rozmezí 500 – 5 000 Kč. Kolektivní investování obecně přináší investorům následující výhody:

 • Snadné investování prostřednictvím specializovaných a licencovaných institucí,
 • Minimalizaci informačních a transakčních nákladů,
 • Diverzifikaci investičního rizika,
 • Možnost podílet se na nákupech i takových titulů, ke kterým by se formou individuálního investování nikdy nedostali,
 • Poměrně vysokou likviditu jimi držených cenných papírů, které je možno zpravidla kdykoliv odkoupit za hotové peníze,
 • Příležitost dosáhnout zpravidla vyšších výnosů, než by bylo možno získat například uložením peněz u komerčních bank.


Co dělat když se rozhodnu investovat?


Chcete-li investovat do podílových fondů, je vhodné držet se následujících zásad:

 • Dobře zvažte svoji finanční situaci – kolik peněz máte a kolik chcete investovat,
 • Určete si investiční horizont – tedy cíl, kvůli kterému chcete investovat peníze a za jak dlouho chcete tohoto cíle dosáhnout,
 • Je třeba si ujasnit, co od investice očekáváte – tj. vámi preferovaný vztah mezi očekávaným výnosem a rizikem,
 • Vyberte si typ fondu, který odpovídá vašemu časovému i vaší toleranci rizika,
 • Najděte si investiční společnost, u které fond nakoupíte.


Druhy podílových fondů


Protože existuje celá řada typů investorů – někdo preferuje nižší riziko, ovšem na úkor výnosu, někdo je naopak ochoten akceptovat vysoké riziko s očekáváním vysokých výnosů – vznikají různé fondy co se týče jejich investičního zaměření. Na základě složení portfolia lze rozlišovat např.:

 • Fondy peněžního trhu,
 • Dluhopisové (obligační) fondy,
 • Akciové fondy,
 • Indexové fondy,
 • Balancované (smíšené) fondy,
 • Zajištěné fondy.

Více o podílových fondech – o výhodách a nevýhodách, investiční strategii či legislativních aspektech – se dozvíte v naší sekci Kapitálový trh, oddíl Podílové fondy.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: INVESTICEPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.