Zlato - investorův bezpečný přístav

10.09.2008 | , Finance.cz
INVESTICE


Zlato provázelo lidské pokolení od nepaměti a je pevně svázáno s jeho historií. To potvrzuje i skutečnost, že bylo prvním kovem zmíněným v Bibli. V minulosti se stalo synonymem bohatství a moci a dnes tomu není jinak.

Díky svým fyzikálním vlastnostem (vysoká hodnota, dělitelnost, trvanlivost) plnilo zlato dlouho funkci platebního prostředku a oběživa. V současnosti sice tato funkce již zanikla, nicméně i nadále lze považovat žlutý kov za univerzální mezinárodní měnu. Nenahraditelnou roli mělo zlato v poválečných letech. V roce 1944 vznikl tzv. Brettonwoodský mezinárodní měnový systém a americký dolar získal statut světové rezervní měny s garantovanou směnitelností za zlato a to v pevném kurzu 35 USD za jednu trojskou unci (asi 33,1 gramů). Žlutý kov se stal součástí rezerv řady centrálních bank. Vše se pak změnilo po pádu systému v roce 1971. Od roku 1989 se centrální banky začaly zlata zbavovat, přičemž tento trend pokračuje i dnes kdy je kurz zlata kolem 800 USD za unci. Při měnovém kurzu 17 USD/CZK odpovídá tato hodnota ceně kolem 410 Kč za jeden gram.

V roce 1968 přestalo být obchodování se žlutým kovem regulováno a prudký rozvoj finančního systému s sebou přinesl řadu nových investičních nástrojů a produktů, které zpřístupnily investování do zlata široké veřejnosti. V obchodování se zlatem hrál původně prim Londýn. Dnes jsou významné burzy pro obchodování se zlatem v podstatě po celém světě.

Zlato je vzácným kovem, který se vyznačuje výbornou tepelnou a elektrickou vodivostí, tažností a kujností. Dále pak vysokou hustotou, přičemž je prakticky nezničitelné. Veškeré v minulosti vytěžené zlato je stále v oběhu, a pokud bychom jej shromáždili na jediném místě, dostali bychom krychli s velikostí hrany asi 22 metrů a váhou přes 200 tisíc tun. Jeden gram zlata je přitom možné rozklepat do plechu o neuvěřitelné ploše jeden metr čtvereční.

Nejvýznamnějším státem dominujícím v oblasti těžby zlata byla Jižní Afrika, která na počátku 70. let těžila 67,7% celosvětové produkce. Svůj monopol však ztratila a byla na první příčce vystřídána Čínou. Na druhém místě jsou Spojené státy a bronzovou medaili drží Austrálie. Zlato je získáváno primárně ze zemské kůry, přičemž doly se vyskytují na všech kontinentech kromě Antarktidy, kde je těžba zakázána. V současnosti je po celém světě v provozu asi 400 dolů. Celková roční produkce (tvořená těžbou a recyklací) je přitom kolem 2 500 tun. V následujících letech bychom se pak měli dočkat poklesu produkce. Hlavním důvodem je neúspěch při hledání nových dolů. Jejich zprovoznění je navíc během na dlouhou trať, obvykle totiž trvá kolem 10 let.


Obr.1: Celosvětová produkce zlata v tunách (Zdroj: U.S. Geological Survey)

Produkce zlata


Aniž si to mnozí z nás uvědomují, dostávají se do kontaktu se zlatem každým dnem. A nemusí to být ve formě šperků. Zlato je obsaženo ve většině počítačů, hojně se využívá v zubním lékařství, kde se cení díky své odolnosti a zdravotní nezávadnosti. Zajímavostí je, že žlutý kov nalézá užití i při cestách do vesmíru. Primárním použitím zlata je ovšem stále šperkařství, které tvoří asi 68% celkové poptávky. Největšími trhy co do prodaných šperků jsou Spojené státy a Indie, kde je poptávka podpořena kulturními a náboženskými tradicemi. Jedinečný význam má však i jako investice. Žlutý kov je považován za uchovatele hodnoty, který přitahuje pozornost nejen v dobách krizí a těžkých časů. Oblast investiční poptávky se podílí na celkové poptávce přibližně 19% a průmysl pak asi 13%.

Existuje řada rozličných způsobů, pomocí nichž lze do zlata investovat. V minulosti patřil k nejpoužívanějším nákup zlatých slitků, mincí či cihel. Dnes je možné realizovat investici mnohem elegantnější cestou a to pomocí futures kontraktů. Nejpopulárnější burza pro obchodování s futures na zlato je New York Mercantile Exchange (NYMEX; nově součást CME Group), na které se obchoduje s kontraktem o velikosti 100 trojských uncí (asi 3,3 kg). V porovnání s investicí do slitků mají futures několik zásadních výhod:

  • minimální transakční náklady (odpadá nutnost sejfů apod.)
  • téměř okamžitá likvidita (futures na zlato je možné prodat třeba po minutě držení;rozdíl mezi nákupním a prodejním kurzem je přitom minimální)
  • relativně nízký vstupní kapitál (futures se obchodují na páku, není tedy nutné skládat celou hodnotu drženého zlata, ale jen zlomek; u kontraktu na 100 uncí, který má při kurzu zlata 800 USD za unci hodnotu 80 000 USD je výše zálohy pro krátkodobé obchody kolem 2 500 USD)

Rozhodnete-li se investovat do zlata, měli byste se předem seznámit se základními faktory ovlivňujícími cenu. Není překvapením, že jedním z nejvýznamnějších faktorů je kurz amerického dolaru. V případě znehodnocování zelené bankovky cena zlata roste a naopak. Klíčovým prvkem je i úroveň inflace ve světě. Zlato je považováno za uchovatele hodnoty, a proto se při rostoucí inflaci stává oblíbenou investicí, což se následně projevuje i růstem jeho ceny. Podobná situace nastává i při finančních, politických a jiných krizích. V prostředí zvýšené nejistoty ve světě je zlato jako ryba ve vodě. V neposlední řadě je nutné zmínit i vztah nabídky a poptávky. Pozornost investorů by se měla na straně poptávky zaměřit především na šperkařství a velikost investiční poptávky. Na straně nabídky pak na podíl zlata v rezervách centrálních bank, úroveň recyklace zlata, na nově objevená naleziště a výši roční světové produkce.


Obr.2: Cena zlata s okamžitým dodáním (Zdroj: CSI)

Cena zlata


Co se týče vývoje kurzu žlutého kovu, je dlouhodobý výhled poměrně zřejmý. Zvyšující se inflační tlaky, nejistota na finančních trzích, klesající produkce a oslabující dolar jsou hlavní fundamentální faktory hovořící ve prospěch růstu ceny. Mnohým se mohou zdát současné ceny jako extrémně vysoké. Uvědomme si ovšem, že cena zlata v roce 1980 dosáhla 850 USD, což by po zohlednění inflace činilo v současných cenách 2 300 USD. K historickým vrcholům je tedy cesta stále dlouhá.

Zlato je vhodné nejen pro dlouhodobého a konzervativního investora, ale i pro intradenního spekulanta, který hledá investiční příležitosti v řádu hodinu nebo i minut.

Futures na drahé kovy jsou mezi investory oblíbené především pro bohaté příležitosti. U zlata bylo v roce 2007 průměrné denní rozpětí (rozdíl mezi maximem a minimem) asi 11,7 USD za unci, což u jednoho kontraktu znamená 1 170 USD (11,7 USD za unci * 100 uncí). Při intradenní záloze (kapitál potřebný pro vstup do obchodu) kolem 2 500 USD tak dosahuje průměrný denní potenciál téměř 47% (1 170 USD / 2 500 USD = 46,8%)!

Jednou z dalších výhod futures kontraktů je možnost investovat na poklesu kurzu stejně jednoduše jako na jeho vzestup. Pokud investor očekává pokles kurzu zlata, může futures nejdříve prodat a někdy v budoucnosti zpět koupit. Pokud mezitím kurz opravdu klesl, inkasuje zisk ve výši rozdílu mezi prodejním a kupním kurzem.

Charakteristickým znakem obchodování s futures kontrakty je použití finanční páky, která umožňuje investorovi držet pozici několikanásobně větší, než je jeho kapitál. Díky páce pak vede každá změna kurzu k většímu procentnímu zhodnocení ale i znehodnocení investovaných prostředků (záloze). Investor tak může dosahovat se stejným kapitálem vyšších zisků a současně využívat menších pohybů kurzu. Jejím použitím se ale zvyšuje podstupované riziko.

Obchodování s futures kontrakty je vysoce transparentní a regulované. S futures se obchoduje na burze, kde dochází ke střetu nabídky a poptávky a cena se utváří pod vlivem tržních sil. Oproti tomu u komoditních CFDs je protistranou broker (OTC trh), který rozhoduje o kotaci (kurzu), jenž investorovi nabídne. U futures navíc investor nikdy nepodstupujete riziko úpadku protistrany (jako u komoditních CFDs), protože vypořádání závazků garantuje clearingové centrum burzy.


ColosseumAutor článku působí jako analytik společnosti Colosseum. Pokud si chcete obchodování se zlatem vyzkoušet, zaregistrujte se na stránce Zlato On-line a bude Vám zaktivován TRÉNINKOVÝ ÚČET. S jeho pomocí si můžete vyzkoušet obchodování na reálných kurzech a to aniž byste riskovali jedinou korunu.


UPOZORNĚNÍ

TATO ZPRÁVA JE POUZE INFORMATIVNÍ A NENÍ MYŠLENA JAKO NÁVRH NEBO NABÍDKA KE KOUPI ČI PRODEJI JAKÉKOLIV KOMODITY, FUTURES KONTRAKTU, OPCE NEBO JINÉHO INVESTIČNÍHO NÁSTROJE. AČKOLIV FAKTA A INFORMACE ZDE OBSAŽENÉ JSOU ZÍSKÁNY ZE ZDROJŮ, KTERÉ COLOSSEUM, A.S. („SPOLEČNOST“) POVAŽUJE ZA VĚROHODNÉ, NEZARUČUJEME JEJICH PŘESNOST A JAKÁKOLIV INFORMACE MŮŽE BÝT NEÚPLNÁ NEBO ZKRÁCENÁ. SPOLEČNOST NEODPOVÍDÁ ZA TYPOGRAFICKÉ CHYBY V TÉTO ZPRÁVĚ. VEŠKERÉ NÁZORY A ODHADY V TÉTO ZPRÁVĚ VYJADŘUJÍ NÁZOR SPOLEČNOSTI K DATU TÉTO ZPRÁVY A VYHRAZUJE SI PRÁVO NA JEJICH ZMĚNU BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ.

SPOLEČNOST, JEJÍ POBOČKY, PŘEDSTAVITELÉ A/NEBO ZAMĚSTNANCI MOHOU, ALE NEMUSÍ KDYKOLIV DRŽET KRÁTKÉ A/NEBO DLOUHÉ POZICE V JAKÉKOLIV KOMODITĚ, FUTURES KONTRAKTU, OPCI NEBO JINÉM INVESTIČNÍM NÁSTROJI ZMIŇOVANÉM V TÉTO ZPRÁVĚ. PŘÍKAZY UVEDENÉ V TOMTO DOKUMENTU MOHOU BÝT POUZE ILUSTRATIVNÍ A SPOLEČNOST JE MŮŽE, ALE NEMUSÍ PROVÁDĚT NA TRHU. VEŠKERÉ NÁZORY V TÉTO ZPRÁVĚ JSOU NÁZORY ANALYTICKÉHO ODDĚLENÍ SPOLEČNOSTI. JEDNOTLIVÍ OBCHODNÍCI NEBO JINÉ FIREMNÍ PUBLIKACE MOHOU VYJADŘOVAT ROZDÍLNÝ NEBO PROTICHŮDNÝ NÁZOR. NÁZORY V TÉTO ZPRÁVĚ MOHOU BÝT ZALOŽENY NA RŮZNÝCH ANALYTICKÝCH METODÁCH NEBO DISCIPLÍNÁCH. NAPŘÍKLAD FUNDAMENTÁLNÍ A TECHNICKÁ ANALÝZA OBVYKLE POUŽÍVAJÍ RŮZNÉ METODY A ODLIŠNÉ ČASOVÉ OBDOBÍ, PROTO MOHOU ČINIT RŮZNÉ ZÁVĚRY OHLEDNĚ VÝVOJE STEJNÉ KOMODITY, TERMÍNOVÉHO KONTRAKTU NEBO JINÉHO INVESTIČNÍHO NÁSTROJE.

INVESTIČNÍ STRATEGIE POPISOVANÉ V TÉTO ZPRÁVĚ JSOU RISKANTNÍ A NEJSOU VHODNÉ PRO KAŽDÉHO INVESTORA. POKUD PLNĚ NEPOROZUMÍTE PODMÍNKÁM A RIZIKUM POPISOVANÝCH OBCHODŮ, VČETNĚ ROZSAHU POTENCIÁLNÍHO RIZIKA ZTRÁTY, KTERÉ MUŽE DOSÁHNOUT A V URČITÝCH PŘÍPADECH I PŘESÁHNOUT HODNOTU PŮVODNÍ INVESTICE, MĚLI BYSTE SE TAKOVÝCH OBCHODŮ ZDRŽET. VÝSLEDKY INVESTIC MINULÉHO OBDOBÍ NEJSOU ZÁRUKOU VÝNOSU BUDOUCÍCH.

VÍCE INFORMACÍ ZÍSKÁTE NA STRÁNKÁCH ZLATO ON-LINE NEBO COLOSSEUM.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: INVESTICE