Subjekty českého kapitálového trhu

11.09.2008 | , Finance.cz
INVESTICE


Kapitálové trhy jsou obecně pro mnoho lidí nepřehledným systémem, v němž se velice obtížně orientují. V dnešním článku vám představíme subjekty, které figurují na kapitálovém trhu v Česku, jejich funkci, vzájemné vazby a stručnou charakteristiku.

Na kapitálovém trhu v České republice se můžeme setkat s celou řadou finančních institucí. Vedle nich zde rovněž působí spousta dalších licencovaných subjektů, jejichž existence je nezbytná k funkci kapitálového trhu jako celku. Česká legislativa upravuje tyto subjekty.

 • Středisko
 • Burza cenných papírů
 • Organizátor mimoburzovního trhu
 • Osoba provádějící vypořádání obchodů s cennými papíry
 • Obchodník s cennými papíry
 • Makléř
 • Investiční společnost
 • Investiční fond
 • Depozitář
 • Tiskárna cenných papírů


Středisko


V České republice je zřízeno jen jedno středisko, a to Středisko cenných papírů. Bylo zřízeno státem v roce 1993. Je to právnická osoba, jejímž základním posláním je evidovat veškeré operace, které se týkají zaknihovaných a imobilizovaných cenných papírů. Cenné papíry jsou vedeny ve dvou systémech evidence:

 • na účtech majitelů cenných papírů,
 • v registrech emitentů.

Kromě toho poskytuje informační servis pro jednotlivé účastníky finančního trhu.


Burza cenných papírů


V České republice existuje republice existuje pouze jedna burza tohoto typu - Burza cenných papírů a.s. Praha (BCPP). Obecně se jedná o právnickou osobu, jejíž činnost upravuje Zákon o burze cenných papírů. Jejím posláním je organizovat na určeném místě a ve stanovenou dobu prostřednictvím oprávněných osob poptávku a nabídku registrovaných cenných papírů, investičních instrumentů, které nejsou cennými papíry, popř. jiných instrumentů kapitálového trhu. To vše v rozsahu dle povolení, které uděluje Komise pro cenné papíry. Toto povolení jasně vymezuje, ke kterým instrumentům je burza oprávněna organizovat nabídku a poptávku.


Organizátor mimoburzovního trhu


V České republice je organizátorem mimoburzovního trhu RM - Systém a. s. (RM-S) Obecně může být organizátorem mimoburzovního trhu pouze akciová společnost se sídlem na území České republiky. Zároveň musí mít povolení Komise pro cenné papíry k organizování veřejného trhu.


Osoba provádějící vypořádání obchodů s cennými papíry


Zákon o cenných papírech kvalifikuje činnost spočívající ve vypořádávání obchodů s cennými papíry jako podnikání, které mohou vykonávat pouze dva subjekty. Jednak je to obecně akciová společnost se sídlem na území České republiky, která uvedené vypořádávání obchodů vykonává na základě povolení Komise pro cenné papíry. Druhým subjektem je Česká národní banka.

Tato činnost spočívá v organizování a provozování systému vypořádání závazků z obchodů s investičními, resp. i jinými instrumenty kapitálového trhu pro alespoň tři účastníky vypořádacího systému. Těmi mohou být banky, obchodníci s cennými papíry, Středisko cenných papírů a další osoby, které se na činnosti vypořádacího systému podílejí.

Vypořádání obchodů s cennými papíry v současné době v České republice provádí jediná osoba – je jí UNIVYC a. s., která tuto činnost vykonává pro Burzu cenných papíru Praha.


Obchodník s cennými papíry


Rozsah činnosti obchodníka s cennými papíry je obecně vymezen zákonem o cenných papírech, konkrétně pak v povolení udělovaném jednotlivým obchodníkům Komisí pro cenné papíry.

Obchodníkem s cennými papíry může být pouze akciová společnost se sídlem na území ČR nebo pobočka obchodníka s cennými papíry se sídlem v zahraničí. Své odborné činnosti mohou obchodníci s cennými papíry vykonávat pouze s pomocí makléře.


Makléř


Makléř je fyzická osoba, která splnila předepsané odborné kvalifikační předpoklady a obdržela k výkonu své funkce povolení od Komise pro cenné papíry. Toto povolení zároveň stanovuje druh odborné specializace daného makléře podle druhu složené makléřské zkoušky. Makléř může svou činnost případně vykonávat pouze pro jednoho obchodníka s cennými papíry a musí k němu být v pracovním poměru.


Investiční společnost


Nutná je právní forma akciové společnosti. Jejím výhradním předmětem podnikání je kolektivní investování, které společnost vykonává na základě povolení Komise pro cenné papíry. Toto povolení stanovuje pro investiční společnost různý rozsah oprávnění:

 • shromažďovat peněžní prostředky v podílových fondech a tento majetek obhospodařovat,
 • obhospodařovat majetek investičních fondů,
 • obhospodařovat majetek penzijních fondů,
 • kupovat, prodávat, půjčovat a půjčovat si cenné papíry na vlastní účet.


Investiční fond


Investiční fond je představován obchodní společností, jejímž předmětem podnikání je kolektivní investování. Jedná se o samostatný právní ekonomický subjekt, který hospodaří se svým majetkem sám nebo může obhospodařování svého majetku svěřit výhradně investiční společnosti na základě obhospodařovatelské smlouvy.


Depozitář


Funkce depozitáře je funkcí vykonávanou výhradně obchodní bankou, a to na základě uzavřené depozitářské smlouvy. Tato smlouva spočívá ve vedení oddělených běžných účtů jak investiční společnosti, tak investičních a podílových fondů. Dále smlouva stanovuje průběžnou kontrolu obchodní bankou, zda je činnost investiční společnosti nebo investičního fondu v souladu se zákony a příslušnými statuty.


Tiskárna cenných papírů


Musí mít oprávnění k tisku listinných registrovaných a veřejně nabízených cenných papírů. Toto oprávnění uděluje Komise pro cenné papíry v souladu se zákonem o cenných papírech. Uvedené cenné papíry lze tisknout pouze v tiskárně s tímto oprávněním.  Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

  Průměrné hodnocení: 0
  Hlasováno: 0 krát

  Články ze sekce: INVESTICE  Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.