Káva – legální droga na burze

08.10.2008 | , Finance.cz
INVESTICE


Káva patří mezi základní druhy komodit, s nimiž přichází běžný člověk každý den do styku. Mnozí z nás si již ani nedovedou představit ráno bez horkého šálku, který svou nezaměnitelnou aromatickou vůní zaútočí na naše smysly a probudí rozespalé tělo opět k životu.

Kofein obsažený v kávě patří spolu s tabákem a alkoholem k jedněm z mála drog, které jsou ve světě běžně povoleny. Legální je i obchodování s touto komoditou na burzách. Historie kávy je opředena celou řadou legend. Jedna z nich hovoří o pastevci, který zpozoroval, že jeho stádo koz je nezvykle plné energie. Zjistil, že příčinou je spásání neznámých keříků s pronikavou vůní, jež obsahují pozoruhodné bobule. Neodolal a ochutnal. Účinky byl ohromen a svěřil se s nimi opatovi z nedalekého kláštera. Opat označil plodinu za dílo ďábla a vhodil bobule do ohně, díky čemuž došlo k prvnímu částečnému upražení kávy. Uvolněná aromatická vůně opata překvapila. Rozhodl se proto pro další experimenty, přičemž jedním z nich bylo i rozdrcení bobulí a smíchání s vodou. Vznikl tak první šálek kávy, který byl následně s železnou pravidelností podáván mnichům, aby vydrželi při modlitbách.

Jedny z prvních zmínek o kávě pocházejí z Etiopie z 9. století. Později se kávovník rozšířil i do Jemenu a Egypta. V 15. století pak pronikl na Arabský poloostrov. Až do 18. století bylo pěstování a obchodování s kávou pod kontrolou Arabů, kteří si své tajemství pečlivě střežili. O rozšíření kávy po světě se značně zasloužili Holanďané, díky nimž se dostal kávovník do Asie. Později proniklo pěstování i do Jižní a Střední Ameriky.

Kávu lze rozčlenit do dvou základních druhů – Robusta a Arabika. Robusta, která je obsažena v instantní kávě, má zemitou a silnou chuť, přičemž obsahuje dvakrát více kofeinu než Arabika. Kávovník plodí již po dvou letech a je velmi citlivý na prudké změny teplot. Jeho široké rozšíření ve světě je způsobeno vyšší výnosností, schopností vyrovnat se s horším terénem a vyšší odolností vůči škůdcům a nemocem. Sklízení Robusty se provádí strojově.

Arabika je káva vyšší kvality s menším obsahem kofeinu a lepší chutí. Pěstuje se ve větších nadmořských výškách a potřebuje stálé počasí. Keře poskytují úrodu kávovníkových bobulí přibližně po 3-6 letech od vysazení. Arabika je citlivá na pokles teplot a náchylná na nemoci a škůdce. Arabika se většinou sklízí ručně a její zpracování tak je finančně a časově náročné. V současnosti existuje ve světě přibližně 25 druhů kávovníků.

Zpracování kávy probíhá suchou či mokrou metodou. Při suchém zpracování je káva rozprostřena na rohožích a je sušena na přímém slunci. Mokrá metoda je mnohem nákladnější, přičemž se strojově odstraňuje dužina, plody se namáčejí ve vodě a podrobují se fermentaci. Následuje proces sušení na slunci nebo v sušičkách.

Káva se pěstuje ve světě ve více jak 53 zemích. Největším producentem kávy byla v roce 2007 Brazílie se 33,7 miliony žoků (1 žok = 60kg). Druhé místo patřilo Vietnamu se 17,5 miliony a třetí příčku obsadila Kolumbie s 12,4 miliony žoků. Celosvětová produkce dosáhla 118 milionů žoků, což znamená, že tři výše zmíněné země dohromady produkují více jak polovinu světové kávy. Převoz kávy je realizován pomocí zámořských lodí, přičemž v současnosti se na přepravu využívá přibližně 2 200 lodí. Káva se ve světě sklízí v průběhu celého roku.


Obr. 1: Produkce kávy v letech 2002 až 2007, v tisících žoků (Zdroj: International Coffee Organization)

Produkce kávy


Jedněmi z největších spotřebitelů kávy na osobu jsou severské země. Poslední statistiky hovoří o tom, že průměrná roční spotřeba kávy na osobu se ve Skandinávii pohybuje na úrovni 9,4 kilogramů. Prvenství si ovšem udržuje Lucembursko s neuvěřitelnými 16,6 kilogramy. Celosvětová spotřeba kávy se v roce 2007 pohybovala na úrovni kolem 124 milionů žoků, přičemž v posledních několika letech se neustále zvyšuje. V roce 2008 se počítá s hodnotou 128 milionů. K největším spotřebitelům na světě z hlediska objemů patří Spojené státy, Brazílie a Německo. Zajímavostí je, že čtyři nadnárodní společnosti (Nestle, Kraft, Procter & Gamble a Sara Lee) odkoupí každoročně přibližně 50 procent veškeré světové produkce.

Centrem pro obchodování s kávou je New York (burza NYBOT – nyní ICE) a Londýn (Liffe – NYSE EuroNext). V New Yorku se obchoduje s kávou Arabika a její cena je vyjádřena v centech za libru. Velikost jednoho kontraktu je 37 500 liber. V Londýně se pak obchoduje s Robustou, přičemž cena je vyjádřena v dolarech za tunu. Velikost jednoho kontraktu je 10 tun.

Obchodování s kávou má svá specifika. Ceny komodity mohou procházet obdobími extrémní volatility, což je možné pozorovat na historických grafech. Příčinou je poměrně těžko odhadnutelná výnosnost kávovníků. Proto není výjimkou, když se trhy potýkají s extrémní nadúrodou nebo se naopak trápí s nedostatkem komodity. Kávovníky jsou extrémně náchylné na povětrnostní a teplotní podmínky. Nejlépe se jim daří v teplých oblastech bez větru a větších výkyvů teploty. Postihnou-li kávovníky mrazy, můžete se spolehnout, že cena kávy vystřelí raketovým tempem vzhůru. Negativní vliv mohou mít i různé druhy chorob a škůdců. Do ceny komodity mohou promluvit i dopravní a skladovací náklady. V neposlední řadě nelze nezmínit politické faktory. Poptávka po kávě je poměrně neelastická - nereaguje na změnu ceny. Sečteno a podtrženo, obchodování s kávou je ovlivňováno primárně počasím a stranou nabídky. Opomenout nelze ani vliv dolaru, jehož posilování způsobuje často pokles ceny kávy.


Obr. 2: Cena kávy Arabika v letech 1985 až 2008, USc/libra (Zdroj: CSI)

Cena kávy


Komentář 1: Vysoká volatilita je zřejmá z grafu výše. Jako příklad může posloužit rok 1997. Dne 3.4.1997 se cena pohybovala na úrovni 177 centů, 15.5.1997 už byla o 44% výše na 255 centů, aby se 16.6.1997 opět vrátila k hodnotě 181 centů.

V dlouhodobém investičním horizontu je káva pro investory bezpochyby zajímavou komoditou. Poptávka je relativně stabilní a zvyšuje se, přičemž strana nabídky bývá často zasažena nepříznivými vlivy počasí. Reakce ceny bývá velmi prudká. Na své si ovšem díky vysoké volatilitě přijdou i krátkodobí spekulanti.


ColosseumAutor článku působí jako analytik společnosti Colosseum. Pokud si chcete obchodování s kávou a dalšími komoditami vyzkoušet, zaregistrujte se na stránkách společnosti Colosseum, kde Vám bude zaktivován TRÉNINKOVÝ ÚČET. S jeho pomocí si můžete vyzkoušet obchodování na reálných kurzech a to aniž byste riskovali jedinou korunu.


UPOZORNĚNÍ

TATO ZPRÁVA JE POUZE INFORMATIVNÍ A NENÍ MYŠLENA JAKO NÁVRH NEBO NABÍDKA KE KOUPI ČI PRODEJI JAKÉKOLIV KOMODITY, FUTURES KONTRAKTU, OPCE NEBO JINÉHO INVESTIČNÍHO NÁSTROJE. AČKOLIV FAKTA A INFORMACE ZDE OBSAŽENÉ JSOU ZÍSKÁNY ZE ZDROJŮ, KTERÉ COLOSSEUM, A.S. („SPOLEČNOST“) POVAŽUJE ZA VĚROHODNÉ, NEZARUČUJEME JEJICH PŘESNOST A JAKÁKOLIV INFORMACE MŮŽE BÝT NEÚPLNÁ NEBO ZKRÁCENÁ. SPOLEČNOST NEODPOVÍDÁ ZA TYPOGRAFICKÉ CHYBY V TÉTO ZPRÁVĚ. VEŠKERÉ NÁZORY A ODHADY V TÉTO ZPRÁVĚ VYJADŘUJÍ NÁZOR SPOLEČNOSTI K DATU TÉTO ZPRÁVY A VYHRAZUJE SI PRÁVO NA JEJICH ZMĚNU BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ.

SPOLEČNOST, JEJÍ POBOČKY, PŘEDSTAVITELÉ A/NEBO ZAMĚSTNANCI MOHOU, ALE NEMUSÍ KDYKOLIV DRŽET KRÁTKÉ A/NEBO DLOUHÉ POZICE V JAKÉKOLIV KOMODITĚ, FUTURES KONTRAKTU, OPCI NEBO JINÉM INVESTIČNÍM NÁSTROJI ZMIŇOVANÉM V TÉTO ZPRÁVĚ. PŘÍKAZY UVEDENÉ V TOMTO DOKUMENTU MOHOU BÝT POUZE ILUSTRATIVNÍ A SPOLEČNOST JE MŮŽE, ALE NEMUSÍ PROVÁDĚT NA TRHU. VEŠKERÉ NÁZORY V TÉTO ZPRÁVĚ JSOU NÁZORY ANALYTICKÉHO ODDĚLENÍ SPOLEČNOSTI. JEDNOTLIVÍ OBCHODNÍCI NEBO JINÉ FIREMNÍ PUBLIKACE MOHOU VYJADŘOVAT ROZDÍLNÝ NEBO PROTICHŮDNÝ NÁZOR. NÁZORY V TÉTO ZPRÁVĚ MOHOU BÝT ZALOŽENY NA RŮZNÝCH ANALYTICKÝCH METODÁCH NEBO DISCIPLÍNÁCH. NAPŘÍKLAD FUNDAMENTÁLNÍ A TECHNICKÁ ANALÝZA OBVYKLE POUŽÍVAJÍ RŮZNÉ METODY A ODLIŠNÉ ČASOVÉ OBDOBÍ, PROTO MOHOU ČINIT RŮZNÉ ZÁVĚRY OHLEDNĚ VÝVOJE STEJNÉ KOMODITY, TERMÍNOVÉHO KONTRAKTU NEBO JINÉHO INVESTIČNÍHO NÁSTROJE.

INVESTIČNÍ STRATEGIE POPISOVANÉ V TÉTO ZPRÁVĚ JSOU RISKANTNÍ A NEJSOU VHODNÉ PRO KAŽDÉHO INVESTORA. POKUD PLNĚ NEPOROZUMÍTE PODMÍNKÁM A RIZIKUM POPISOVANÝCH OBCHODŮ, VČETNĚ ROZSAHU POTENCIÁLNÍHO RIZIKA ZTRÁTY, KTERÉ MUŽE DOSÁHNOUT A V URČITÝCH PŘÍPADECH I PŘESÁHNOUT HODNOTU PŮVODNÍ INVESTICE, MĚLI BYSTE SE TAKOVÝCH OBCHODŮ ZDRŽET. VÝSLEDKY INVESTIC MINULÉHO OBDOBÍ NEJSOU ZÁRUKOU VÝNOSU BUDOUCÍCH.

VÍCE INFORMACÍ ZÍSKÁTE NA STRÁNKÁCH COLOSSEUM.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: INVESTICE