Představujeme RM-SYSTÉM - budoucí burzu

13.11.2008 | , Finance.cz
INVESTICE


Vedle Burzy cenných papírů Praha působí v České republice také organizátor mimoburzovního trhu. Činnost mimoburzovního trhu RM-S je založena na zákaznickém principu a proto narozdíl od pražské burzy není přístup na trh RM-S nijak omezen. RM-S se ale brzy přemění na burzu.

Téma: Představujeme světové burzy


RM-SYSTÉM, akciová společnost působí jako organizátor mimoburzovního trhu s cennými papíry od roku 1993. Zákazníkem RM-SYSTÉMU se může stát jakákoliv fyzická či právnická osoba bez ohledu na to zda je občanem České republiky či nikoliv. Působení RM–S je schváleno úřadem pro regulaci kapitálového trhu, tj. Českou národní bankou. Ústředí společnosti sídlí v hlavním městě Praze.

RM-S je plně automatizovaný elektronický trh s cennými papíry. Na trhu RM-S se neobchoduje s listinnými cennými papíry. Obchodování jako takové je realizováno systémem průběžné aukce, při které se cena průběžně mění na základě podaných prodejních a nákupních pokynů. RM-S umožňuje přímé obchodování všem typům investorů včetně fyzických osob, a to bez využití služeb obchodníka s cennými papíry. Narozdíl od pražské burzy RM-Systém není založen na členském principu, tj. přístup na trh RM–S není nijak omezen. Jedinými podmínkami je předchozí registrace na obchodním místě RM-S a založení účtu u Střediska cenných papírů.


On-line obchodování


Obchodování přes internet se realizuje pomocí aplikace EasyWobchod. Je to internetová on-line aplikace sloužící k snadnému a rychlému obchodování českých i zahraničních cenných papírů. Drobným investorům je umožněno obchodovat pomocí této aplikace prostřednictvím obchodníka s cennými papíry Fio, a.s. Obchoduje se zde pomocí tzv. EasyClick – je to jednoduchý pokyn k nákupu nebo prodeji vybraných akcií. Nákupy a prodeje akcií se jednoduše zadávají v násobcích počtu akcií v rámci tzv. EasyClick lotů, jejichž velikost je nastavena tak, aby byla dostupná také pro menší a střední investice individuálních investorů.


Index RM


Index RM trhu s cennými papíry RM-S odráží vývoj cen hlavních titulů, které se na českém kapitálovém trhu obchodují. Plní roli indikátoru trhu s cennými papíry, který jediným číslem shrnuje pohyby cen nejvýznamnějších cenných papírů v rámci jednoho dne. Od 3. dubna 1994 začal být zveřejňován index PK 30, jehož výchozí hodnota byla nastavena na 1000 bodů. Bázi indexu PK 30 tvořilo třicet hlavních titulů, které se na trhu RM–S obchodovaly.

Od 17.7.2006 byl změněn jeho název na Index RM, jehož bázi tvoří deset titulů. Změny v indexu se provádí na základě rozhodnutí kótační komise RM-S. Váhy jednotlivých emisí jsou počítány na základě tržní kapitalizace. Trojici největších společností dle tržní kapitalizace tvoří: ČEZ, ERSTE GROUP BANK a DEUTSCHE TELEKOM. Všechny uvedené emise mají v indexu zastoupení převyšující 20 %.


Tabulka: Složení indexu RM - tříděno podle váhy

NÁZEV POČET [Ks] VÁHA [%]
ČEZ 296 105 422 24,55
ERSTE GROUP BANK 220 707 330 20,35
DEUTSCHE TELEKOM 873 814 359 20,16
TELEFÓNICA O2 C.R. 322 089 890 11,44
KOMERČNÍ BANKA 38 009 852 9,86
CETV 34 321 889 4,55
UNIPETROL 181 334 764 3,78
ZENTIVA 38 136 260 2,33
ORCO 10 477 507 1,85
PHILIP MORRIS ČR 1 913 698 1,13


Konec roku 2008 přináší zásadní změnu


RM-Systém působí v současnosti zatím stále ještě jako organizátor mimoburzovního trhu. Narozdíl od pražské burzy není v tuto chvíli založen na členském principu, tj. přístup na trh RM-S není nijak omezen. RM-Systém nabízí svým zákazníkům celou řadu služeb, jako např. půjčování cenných papírů, přímé obchody, blokové obchody, nabídka převzetí, služba SVYT, EasyWobchod, atd.

Kvůli změně legislativy týkající se kapitálového trhu se však od 1. prosince 2008 přemění mimoburzovní trh cenných papírů RM-SYSTÉM na burzu. Drobní a střední investoři změnu takřka nepocítí a i nadále budou moci například využívat síť desítek obchodních míst k podávání pokynů k prodeji nebo nákupu cenných papírů. I přes to, že běžný účastník by neměl příliš změn poznat, od změny z mimoburzovního trhu na burzovní mohou investoři očekávat:

  • Zvýšení ochrany drobných investorů, kteří dostanou přesnější informace o rizicích s nimiž se mohou na kapitálovém trhu setkat.
  • Ze zákona musí být mezi drobným investorem a burzou prostředník s licencí obchodníka s cennými papíry. To zvyšuje ochranu drobného investora, který bude ze strany prostředníka poučen o rizicích, ale i o možnostech, kam dát peníze.
  • Možnost profesionálních investorů obchodovat individuálně přímo na burze RM-SYSTÉM – nadále tak budou existovat individuální investoři, kteří budou moci obchodovat přímo.


Co přinese nadcházející změna?


Investoři, kteří již obchodují na RM-S prostřednictvím aplikace EasyWobchod, budou nadále obchodovat stejným způsobem jako doposud, neboť tato aplikace je jim poskytována již na základě existující komisionářské smlouvy s obchodníkem Fio, burzovní společnost, a.s. Pro klienty obchodující prostřednictvím aplikace internetového zákazníka bude připravena nová aplikace.

Burza RM-SYSTÉM bude nadále založena na zákaznickém principu a investoři obchodující přímo nebo prostřednictvím obchodníka s cennými nemusí být členy burzy. Mění se pouze právní rámec, kdy mezi organizátorem trhu a drobným neprofesionálním investorem musí figurovat profesionální zprostředkovatel v podobě licencovaného obchodníka s cennými papíry.

Na burze RM-S vznikne speciální segment profesionálních investorů, kteří budou moci obchodovat přímo na burze bez nutnosti podávat pokyny prostřednictvím obchodníka s cennými papíry. Rámcově se bude jednat o zákazníky s velkými portfolii a velkými objemy obchodů. Další podmínky pro získání statutu profesionálního investora na burze RM-S ještě nejsou známy.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: INVESTICEPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.