Svět ve finanční krizi a co bude dál?

17.11.2008 | , Finance.cz
INVESTICE


Svět po finanční krizi nebude už to, co byl. Co všechno nás čeká a jak se s tím vyrovnáme, na to se pokusí odpovědět III. mezinárodní finanční fórum Zlaté koruny.

V pořadí již třetí mezinárodní finanční fórum Zlaté koruny se koná 9. prosince 2008 v TOP Hotelu Praha. Zvolilo si výmluvné téma „Svět ve finanční krizi: Konec bestarostných časů?“ Záštitu nad finančním fórem převzal ministr financí Miroslav Kalousek, který na fóru vystoupí s jedním z klíčových projevů Finanční krize a český trh. Pozornost jistě vyvolá účast profesora Jana Švejnara, který poprvé od vzniku finanční krize v Praze veřejně vystoupí s vlastním obšírným hodnocením toho, co krizi způsobilo a jak její důsledky ovlivní směřování světové ekonomiky.

O globálních dopadech finanční krize dnes již nikdo nepochybuje. Potíže nezasáhnou jen samotný finanční sektor, ale projeví se v ekonomice prakticky všech zemí. Varování před koncem bezstarostných časů zaznělo už v květnu na druhém finančním fóru Zlaté koruny s názvem Hypoteční krize – globální problém globálních trhů. Zaznělo i z úst Antona Marcinčina, ekonoma Světové banky, který předvídal kromě celosvětového poklesu citelné zpomalení ekonomiky rychle se rozvíjejících zemí střední Evropy, Českou republiku nevyjímaje. Marcinčin bude i hostem tohoto fóra a budeme si moci vyslechnout, jak svou prognózu dále rozvine.

Jeden z našich předních ekonomů, profesor Miroslav Tuček z VŠE se domnívá, že... hospodářská krize u nás nebude bezprostředně vyvolána krizí finanční, jako v západní Evropě a USA, pokud vypukne, bude způsobena spíše „nákazou“ ze zahraničí a reakcí českých firem na novou situaci. Určitým dopadům se nevyhneme. Svědčí o tom ostatně stále se snižující odhady růstu HDP na rok 2009 i poněkud překvapivě razantní snížení úrokových sazeb centrální bankou, které nezafunguje hned, ale spíše s ohledem na další vývoj, jenž lze již předvídat.

Přelije-li se krize do reálné ekonomiky, dotkne se většiny z nás. Konec bezstarostných časů tak nemusí být nadsázkou. Nejde o nic fatálního, spíše o varování. Svět půjde dál, otázkou je jak? Pro českou ekonomiku bude rozhodující, jak se krize projeví v evropském regionu a jaký vliv bude mít na české exportéry. Finanční fórum se bude věnovat i těmto otázkám. Jejich význam zdůrazňuje účast Jaroslava Míla, prezidenta Svazu průmyslu a dopravy a Petra Kužela, prezidenta Hospodářské komory.

Na pořadu dne je i zásadní reforma měnového a finančního systému. Svět už si podobný kolaps, který odstartovala americká hypoteční krize, nemůže dovolit. Některá radikální opatření navrhovaná např. prezidentem Sarkozym, se zdají za současné situace poněkud nereálná. Zavedení tvrdších pravidel pro světový finanční sektor však zřejmě bude nezbytné. To, že se fungující bankovní systém při současném propojení světového hospodářství neobejde bez globálních pravidel, prohlašuje již citovaný profesor Tuček. Předseda Evropské komise José Barroso se vyjádřil, že trhy jsou globální a národní dohled už nadále nedává žádný smysl. Vznikne snad nějaký globální superregulátor?

Otázek je mnoho a na řadu z nich bude finanční fórum hledat odpověď. Zájemci o účast se mohou přihlásit na http://www.zlatakoruna.info/.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: INVESTICE