Spořit nebo investovat?

08.04.2002 | , Finance.cz
INVESTICE


Zdánlivě jednoduchá otázka, která skrývá nejednoznačnou a vůbec ne jednoduchou odpověď. Je to tím, že na našem finančním trhu, z pohledu spoření, existuje velké množství finančních produktů, které jsou rozděleny do dvou základních kategorií...

Zdánlivě jednoduchá otázka, která skrývá nejednoznačnou a vůbec ne jednoduchou odpověď. Je to tím, že na našem finančním trhu, z pohledu spoření, existuje velké množství finančních produktů, které jsou rozděleny do dvou základních kategorií:

  • spořící produkty - jako stavební spoření, penzijní připojištění nebo kapitálové životní pojištění, termínované vklady apod.,
  • investiční produkty - které jsou zastoupeny podílovými investičními fondy a to buď přímo přes makléřské a brokerské firmy nebo i jako součást některých spořících produktů jako je např. investiční životní pojištění.

Ke spořícím produktům nepochybně patří i termínované vklady, jejichž roční úročení je  nízké (do 4%), tedy zpravidla pod hranicí inflace, čímž se nám uložení prostředky znehodnocují. Z tohoto pohledu jsou výhodnější ty spořící produkty, které obsahují státní příspěvek jako jsou stavební spoření a penzijní připojištění. Jelikož se však blížíme vstupu do EU, kde státní příspěvky u těchto produktů nejsou, můžeme v budoucnu počítat s tím, že i naše stavební spoření a penzijní připojištění bude  bez státních dotací. Stát však již v této době (s účinností od 1.1.2001) poskytuje na vybrané spořící produkty (penzijní připojištění a kapitálové životní pojištění) daňové úlevy formou odečitatelných položek, až do max. výše 12.000,-Kč za rok na jednoho poplatníka. Věřme, že v budoucnu bude tato částka ještě vyšší, čímž by došlo k částečné kompenzaci předpokládané absence státního příspěvku.

Základní nástroje pro investování    
Obligace jsou veřejně obchodovatelné a jejich výnosy jsou vyšší než příjmy z bankovních vkladů. Obligace kvalitních emitentů  (jako je stát, velké podniky a banky, města) jsou považovány za málo rizikové cenné papíry.

Směnky se liší od obligací  kratší dobou splatnosti a odlišnou právní úpravou.

Bankovní vklady slouží pro umístění financí celé řadě portfolií Například v případě pojišťoven existuje právní norma, která ukládá povinnost investovat minimálně třicet procent hodnoty portfolia do bankovních vkladu.  I když nehrozí nebezpečí bankovního krachu, stále je tu totiž problém s kolísajícími úrokovými sazbami.

U Cizí měn lze investice doporučit pouze ve speciálních případech. Jde například o situaci, kdy hrozí akutní nebezpečí znehodnocení domácí měny, anebo když zahraniční úrokové sazby jsou vyšší než domácí.

Akcie jsou určeny pouze dlouhodobým investorům, kteří jsou ochotni tolerovat i poměrně dlouhé poklesy, lze doporučit větší investice do akcií. Akciové výnosy nelze prakticky předpovídat, alespoň ne v krátkodobém horizontu. Výhodnost akciových investic se často projeví pouze po delší době.  Je však nutné mít zvláště na paměti pravidla, že nic není zadarmo, a že se nevyplácí sázet vše na jednu kartu. Za vyšší budoucí výnosy se platí zvýšeným rizikem ve střednědobém horizontu a na nedostatečnou diverzifikaci doplatila už velmi dlouhá řada investorů. Kdo má k dispozici peníze na kratší dobu, měl by si vybrat mezi bankovními vklady, směnkami nebo obligacemi, případně mezi fondy orientovanými na tyto instrumenty.


Podstata chování výnosů různých typů investic
Výnosy většiny finančních investic (zejména akcií a obligací) se skládají ze dvou složek. Jednou z nich je dlouhodobý vzestupný trend, druhou složku představují krátkodobé náhodné výkyvy. Obě složky jsou pro každý typ investice v rovnováze. Dlouhodobé výnosy akcií jsou v průměru vyšší než výnosy obligací nebo bankovních vkladů. Výkyvy cen obligací bývají podstatně nižší, stejně jako jejich dlouhodobé výnosy. Výnosy tolik populárních termínových vkladů bývají velmi nízké. Ani bankovní vklady však nejsou bez rizika. Úrokové míry kolísají i směrem dolů. Proto není ideální držet všechny peníze na termínových vkladech.

Kapitálový trh a jak se v něm orientovat
Kapitálovým trhem rozumíme trh, na němž se obchoduje s finančními zdroji, penězi, cennými papíry, akciemi, dluhopisy. Tyto trhy spolu s finančními zprostředkovateli, obchodníky s cennými papíry a makléři jsou institucemi, jejichž prostřednictvím se úspory přesouvají k investorům. Český kapitálový trh je reprezentován Burzou cenných papírů Praha, a.s. (BCPP). Hlavní skupinou účastníků burzovních obchodů jsou investoři, a to buď investoři individuální (jednotlivé osoby nebo firmy), nebo investoři institucionální (banky, investiční společnosti, pojišťovací společnosti, fondy). Druhou skupinou účastníků obchodů na burze jsou emitenti cenných papírů, tj. ti, kteří cenné papíry vydávají. Ani investoři, ani emitenti se nezúčastňují burzovních obchodů přímo, ale prostřednictvím zprostředkovatelů, obecně nazývaných makléři. Třetí skupinou účastníků, kteří se obchodování na burze účastní jsou samotní akcionáři burzy a firmy, kterým KPC udělila oprávnění kupovat a prodávat cenné papíry.  Do této skupiny obvykle řadíme banky, které obchodují pro své klienty nebo na svůj vlastní účet, brokery (obchodníky s cennými papíry), kteří obchod s cennými papíry uskutečňují pro někoho jiného svým jménem, ale na cizí účet za provizní. Čtvrtá skupina účastníků burzy zajišťuje technické provedení obchodů.

Co má vědět každý zájemce o investicích slibující vysoké výnosy
Pokud se rozhodnete investovat a obrátíte se na některou ze společností, která tyto služby nabízí je třeba si ověřit zda tato společnost má licenci pro obchodování s cennými papíry. Tyto informace nám může poskytnout buď  ČNB nebo KPC (Komice pro cenné papíry). Dále je nutné se také informovat na historii firmy a to nejenom z pohledu doby působení na našem finančním trhu, ale také na informace týkající se jejího hospodaření, např. výše základního kapitálu, výše dosahovaných zisků za předcházející alespoň tříleté období. Firmám, které zisk netvoří se raději vyhněme. Mnohé společnosti nabízejí vysoké výnosy z investování. Vysoký zisk vždy znamená velké riziko.   

A co říci závěrem
Z hlediska diverzifikace rizika možné finanční ztráty je vhodné volné peníze vkládat do více jak jedné finanční komodity. Je dobré ke spoření si vybírat produkty se státním příspěvkem a daňovými úlevami. U investic je třeba vždy zvolit silný investiční font prostřednictvím makléře či brokera nebo si vybrat vhodný investiční produkt např. z oblasti životního pojištění.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: INVESTICEPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.