Důležitá tisková zpráva UNISu

20.05.2002 | , Finance.cz
INVESTICE


Dne 14.5. se konala řádná valná hromada Unie investičních společností ČR (UNIS). Na této řádné valné hromadě byla přijata jedna investiční společnost za řádného člena a 7 společností za členy přidružené. Dála valná hromada schvalovala cíle na příští období a ... (viz. přiložená tisková zpráva)

Řádná valná hromada Unie investičních společností ČR dne 14.5.2002 přijala jednu investiční společnost za řádného člena a 7 společností za přidružené členy UNIS ČR, schválila cíle Unie pro příští období, rozhodla o změnách stanov a samoregulačních dokumentů a zvolila členy orgánů Unie.

Novým řádným členem Unie se stala společnost J&T Asset Management, investiční společnost, a.s., přidruženými členy Středisko cenných papírů, Komora finančních poradců, advokátní kancelář Balcar Polanský Norton Rose v.o.s., CRA Rating Agency, a.s., Česká kapitálová informační agentura, a.s., Deloitte & Touche spol. s r.o. a PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. Nové Stanovy Unie schválené na valné hromadě v roce 2001 definují řádné členství pro investiční společnosti a fondy založené podle českého práva i pro zahraniční subjekty kolektivního investování, které působí v ČR. Přidruženými členy Unie se mohou stát subjekty, jejichž činnost souvisí s činností vykonávanou investičními společnostmi, jako jsou například auditorské společnosti, depozitáři, právní kanceláře a další subjekty.

Dalším důležitým bodem, který měla na programu řádná valná hromada UNIS ČR, bylo schválení cílů pro příští období. Jedná se jednak o cíle zaměřené na interní záležitosti Unie, z nichž nejvýznamnějším je dopracování a implementace nové koncepce Unie, jednak cíle směřující k vytvoření standardního podnikatelského prostředí pro odvětví kolektivního investování v České republice.

Zatímco Stanovy Unie doznaly pouze drobných změn, v Závazných pokynech byla doplněna zejména pravidla týkající se prodejních postupů o upřesnění podmínek a obsahu povinného školení investičních distributorů. Přijaté změny v Metodice klasifikace fondů představují hlavně rozšíření kategorií regionálního zaměření a byly vyvolány novými požadavky Evropské federace investičních společností a fondů (FEFSI) na zasílané statistické údaje za ČR. Členové Unie se dohodli, že pro označení typů fondů pro potřeby jejich klasifikace a společného vykazování budou používat pojmy dluhopisové fondy místo obligační fondy a smíšené fondy místo balancované fondy.

Valná hromada zvolila předsednictvo UNIS ČR ve složení: Ing. Pavel Pršala, CSc., Ing. Martin Sankot, Ing. Pavel Semrád, Ing. Vítězslav Vojáček, Ing. Vladimír Fichtner, Ing. Ivan Foltýn, RNDr. Petr Zapletal, Ing. Jiří Brabec, Ing. Vít Vařeka a Mgr. Miloslav Zábojník.

Valná hromada zvolila také tři členy Etického výboru: interní členy Ing. Janu Zumrovou a Ing. Petra Schůta, CSc. a externího člena Ing. Miroslava Singera. Funkční období členů Etického výboru je dva roky. Mandát nadále trvá Ing. Pavlu Hoffmanovi, Ing. Janě Douckové, Ing. Ivo Hoffmanovi, Ing. Svatoplukovi Hercovi, Ing. Vendulce Klučkové, Ing. Michalovi Knappovi, Ing. Petře Wendelové a Ing. Kateřině Palkové, kteří byli zvoleni valnou hromadou v loňském roce.
 Na jednání předsednictva UNIS ČR, které následovalo po skončení valné hromady, byl předsedou předsednictva UNIS ČR opět zvolen RNDr. Petr Zapletal, místopředsedy se znovu stali Ing. Jiří Brabec a Ing. Pavel Pršala, CSc.

Unie investičních společností České republiky má 11 řádných členů, 11 přidružených členů a jednoho partnera. Řádní členové Unie spravují 77 otevřených podílových fondů s majetkem v objemu 82 miliard Kč, 2 uzavřené podílové a 9 investičních fondů s majetkem v celkové výši 10,5 miliardy Kč.

Autor článku

 


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 1 krát

Články ze sekce: INVESTICE