Zlepšování obchodní bilance pokračuje

24.05.2002 | , ČSÚ
INVESTICE


V dubnu meziročně v běžných cenách vzrostl vývoz o 8,0 %, což znamenalo významnou změnu proti vývoji v předchozích měsících (obnovil se růst vývozu do Spolkové republiky Německo o 8,3 %).

Zahraniční obchod - informace za duben 2002

V dubnu meziročně v běžných cenách vzrostl vývoz o 8,0 %, což znamenalo významnou změnu proti vývoji v předchozích měsících (obnovil se růst vývozu do Spolkové republiky Německo o 8,3 %). Naopak pokračoval pokles hodnoty dovozu o 1,6 %. Tempo růstu vývozu i dovozu bylo nadále snižováno vysokým kurzem koruny vůči euru a dolaru.
Růst hodnoty vývozu při pokračujícím poklesu hodnoty dovozu znamenal jen mírný nárůst pasiva obchodní bilance ve výši 1,4 mld. Kč, což bylo výrazně méně (o 10,0 mld. Kč) než v dubnu minulého roku. Na obchodní bilanci opět pozitivně působilo značné zvýšení aktiva strojírenského obchodu a pokles pasiva u minerálních paliv. Aktivum v obchodě průmyslovým spotřebním zbožím se rovněž mírně zvýšilo, naopak se prohloubilo pasivum zemědělských a potravinářských výrobků.
Růst vývozu strojírenského zboží o 12,1 % byl obdobně jako v předchozích měsících ovlivněn vyššími vývozy výpočetní techniky (o 77,7 %) a zařízení k výrobě energie (o 20,3 %). Výrazně vzrostl vývoz silničních vozidel (o 15,5 %), který se v rozhodující míře podílel na zvýšení aktiva strojírenského obchodu. Rovněž značně vzrostl vývoz spotřebního zboží (o 10,8 %).
Dovoz strojů a dopravních prostředků zůstal na loňské úrovni. Naopak značně nižší byla hodnota dovozu minerálních paliv (o 30 %).
Bilance zušlechťovacích operací dosáhla aktiva jen ve výši 8,1 mld. Kč, což představovalo meziroční úbytek  o 4,6 mld. Kč.
Na meziročním zlepšení obchodní bilance se v prvé řadě podílel obchod s Evropskou unií (o 6,8 mld. Kč), z toho nejvíce s Nizozemskem (o 2,5 mld. Kč), Francií (o 1,0 mld. Kč) a Spojeným královstvím (o 0,7 mld. Kč). V obchodě se Spolkovou republikou Německo se změnila tendence a obchodní bilance se zlepšila (o 3,0 mld. Kč). Obchodní bilanci rovněž příznivě ovlivnilo snížení pasiva s Ruskem (o 1,1 mld. Kč). Naopak se zhoršilo pasivum v obchodě s Čínou (o 1,6 mld. Kč).
 
 Po sezónním očištění byl v dubnu v meziměsíčním srovnání s březnem dovoz o 4,0 % a vývoz o 4,4 % nižší.

Za posledních dvanáct měsíců v porovnání s předcházejícími dvanácti měsíci vzrostl dovoz o 1,8 %  a vývoz o 5,8 %.
Úhrnné pasivní saldo 90,2 mld. Kč tak bylo o 45,9 mld. Kč nižší než za předcházejících dvanáct měsíců. Aktivum v obchodě se stroji a dopravními prostředky vzrostlo o 27,8 mld. Kč. Zároveň se snížilo o 20,5 mld. Kč pasivum v obchodě se surovinami, polotovary a chemickými výrobky.
Pasivum obchodní bilance se státy s vyspělou tržní ekonomikou pokleslo na 11,7 mld. Kč, přitom se zeměmi EU aktivum obchodní bilance vzrostlo na 39,6 mld. Kč. Pasivum v obchodě se zeměmi se státním systémem obchodu se prohloubilo na 45,4 mld. Kč a s rozvojovými státy na 40,9 mld. Kč.

V lednu až dubnu dovoz poklesl o 6,3 %, vývoz vzrostl o 0,7 % a pasivum obchodní bilance ve výši 10,8 mld. Kč bylo o 27,0 mld. Kč nižší než za stejné období minulého roku.

Poznámka:
 Údaje podle uzávěrky k 20.5.2002.

Autor článku

 

Články ze sekce: INVESTICE