Za kmenovou akcii nabídne AVS pouhých 372,40 Kč

30.05.2002 | , Atlantik FT
INVESTICE


Podle tiskového mluvčího rakouské Erste plánuje AVS nabídnout při povinném odkupu akcií České spořitelny 372,4 Kč za kmenové akcie a 177 Kč za prioritní akcie bez hlasovacích práv.

Nabídka by měla trvat čtyři týdny po jejím schválení Komisí pro cenné papíry, která má na posouzení lhůtu do 7. června. AVS spolu s Erste drží v ČS již 91% a plánují stáhnout akcie banky z burzy. Posledním velkým minoritním akcionářem České spořitelny zůstává Česká pojišťovna s podílem 4,9%.

Dle očekávání odpovídá výše nového odkupu ceně předchozí dobrovolné nabídky (375 Kč), je však snížena o vyplacenou čistou dividendu 2,60 Kč na akcii. Na stejné úrovni lze očekávat i poslední nabídku, kterou bude muset majoritní vlastník (resp. AVS) učinit v souvislosti se zrušením veřejné obchodovatelnosti akcií ČS schváleným valnou hromadou společnosti. Akcie ČS mohou opustit pražskou burzu nejdříve za dva měsíce a nejpozději v horizontu půl roku. Domníváme se, že rizika spojená s dalším držením akcií ČS převyšují případný potenciál zhodnocení. Proto jsme klientům 7. května doporučili využít nabídky AVS a prodat za cenu 375 Kč. Naše doporučení nadále platí.

Autor článku

 

Články ze sekce: INVESTICE