Změna statutu fondu

10.06.2002 | , Finance.cz
INVESTICE


V uplynulém týdnu došlo v oblasti podílových fondů k zajímavým změnám. Po dlouhé době převážily zpětné odkupy nad prodeji podílových listů. Jmění fondů se tak snížilo o významných 595 milionů korun. K dalším změnám došlo u statutů některých fondů ...

Dne 3. června 2002 vstoupil v platnost statut fondu Živnobanka - růstový fond investiční společnosti ŽB - Trust, a.s., otevřený podílový fond (dále jen "Živnobanka - růstový fond"). Změna statutu podílového fondu s původním názvem Živnobanka - mezinárodní akciový fond (dále jen "Živnobanka - mezinárodní akciový fond) byla schválena rozhodnutím Komise pro cenné papíry (dále jen "Komise"), které nabylo právní moci dne 2. dubna 2002.

Podstatné změny ve statutu:

(1) změna názvu fondu Živnobanka - mezinárodní akciový fond na Živnobanka - růstový fond
(2) změna investiční strategie fondu Živnobanka – růstový fond a s tím spojená změna klasifikace fondu z akciového na smíšený

Rozmístění aktiv je omezeno následujícím způsobem:

  • akcie a s nimi spojené cenné papíry 10 % - 80 %
  • dluhopisy 10 % - 80 %
  • hotovost a instrumenty peněžního trhu min. 2 %
  • ostatní majetkové hodnoty v rozsahu povolených investic dle čl. 3.1 statutu max. 30 %

Úplné znění nového statutu je k dispozici v sídle společnosti ŽB - Trust.

Autor článku

 


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: INVESTICE