Co dělat, když chci koupit podílový list?

17.12.2013 | , Finance.cz
INVESTICE


Prostřednictvím podílových fondů mohou drobní investoři zhodnotit dočasně volné finanční prostředky. Jaké existují typy podílových fondů? Kde je mohou investoři nakoupit?

Kvalitní finanční poradce by měl ve finančním plánu počítat nejen s pojistnými a úvěrovými produkty, ale řešit i otázku zhodnocení dočasně volných finančních prostředků. Volné peníze můžete dle osobního přístupu k riziku investovat do dluhopisů, akcií, investičních certifikátů, indexových fondů (ETF) či podílových listů fondů.

Kdy investovat do podílových fondů?

Podílové fondy jsou vhodné pro pravidelné investice menších částek. Některé podílové fondy umožňují nakupovat podílové listy již v řádu stokorun. Většina fondů je nastavena tak, abyste mohli pravidelně odkládat částky do pěti tisíc korun měsíčně.

Prostřednictvím podílových fondů se můžete i s menším finančním obnosem podílet na vývoji velkého počtu cenných papírů (pozn. pro soubor všech cenných papírů ve fondu se používá výraz portfolio). Pokud byste se rozhodli pro individuální nákup jednotlivých cenných papírů, potřebovali byste k vytvoření smysluplného portfolia mnohem vyšší objem prostředků (cca 100 – 300 tisíc korun).

Než navštívíte odborníky

Dříve než se rozhodnete navštívit investičního zprostředkovatele či poradce, snažte se odpovědět na tři základní otázky:

 

  • jaký výnos očekáváte,
  • jak vysokou ztrátu v případě nepříznivého vývoje na trzích unesete,
  • jak dlouho nebudete finanční prostředky potřebovat?

 

Ještě před návštěvou vybrané finanční instituce si můžete na internetu vybrat podílové fondy, které odpovídají vašemu výnosově-rizikovému profilu. Využít můžete stránky investičních společností, bank, finančně poradenských společností i nezávislých finančních portálů.

TIP: Více se o podílových fondech dočtete v sekci Podílové fondy

Jakmile navštívíte vybranou finanční instituci, vyplní s vámi investiční zprostředkovatel či poradce tzv. investiční dotazník. Cílem tohoto dokumentu je získat co nejvíce informací o vás a zamýšlené investici. Všechny údaje v investičním dotazníku vyplňujte zodpovědně. Nepravdivé či zavádějící informace mohou vést k výběru nevhodných investičních produktů.

Základní skupiny fondů

Podílové fondy nabízejí řešení pro různé skupiny investorů. Obecně jsou pro konzervativní investory vhodné fondy, jejichž hodnota v krátkém časovém období příliš výrazně nekolísá (pozn. fondy vykazují nízkou volatilitu). Do této kategorie spadají především fondy peněžního trhu, dluhopisové a zajištěné fondy. Kdo se neobává vyšší kolísavosti hodnoty portfolia fondu, může zvolit smíšené fondy. Tyto fondy mixují v různém poměru dluhové cenné papíry a akcie. Kdo požaduje vyšší výnos a investuje na velmi dlouhém horizontu (pozn. více než osm let), může vybírat mezi akciovými fondy. K doplnění portfolia lze využít i komoditní, nemovitostní či různě tematicky zaměřené fondy.

Nákup i prodej podílových listů je snadný

Většina drobných investorů se setká s investičním zprostředkovatelem. Ten vám na základě vyplněného investičního dotazníku představí okruh vhodných podílových fondů. Konkrétní výběr i rozložení peněz mezi ně však zůstane na vás. Pokud si z nabídky fondů vyberete, vyplní s vámi pracovník společnosti příslušné dokumenty a předá váš požadavek investiční společnosti. Investiční společnost vydá podílové listy až po připsání peněz za podílové listy na účet fondu. Podílové listy jsou nakoupeny za cenu vyhlášenou investiční společností ke dni připsání finančních prostředků na účet podílového fondu.

Autor článku

Roman Müller  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: INVESTICE