TOMA a.s.: POLOLETNÍ ZPRÁVA, 1. pololetí 2009

02.09.2009 | , TOMA a.s.
INVESTICE


Mezitímní účetní závěrka k 30. 6. 2009, nekonsolidovaná, v souladu s IAS/IFRS.

TOMA, a.s. (Továrna Obuvnických MAteriálů) vznikla dne 29.03. 1991 delimitací ze státního podniku Svit Zlín. V roce 1993 byla společnost zprivatizována formou kuponové privatizace. Součástí privatizačního procesu byl přímý prodej samostatných výrobních jednotek (koželužská, papírenská, textilní, strojírenská a chemická výroba) s tím, že se společnost TOMA, a.s. stala příjemcem splátek za prodej těchto jednotek a současně správcem průmyslového areálu. Z toho důvodu zůstaly ve vlastnictví společnosti areálové komunikace, energetické rozvody, železniční vlečka, budovy a pozemky s touto činností související. Postupně nabyla společnost zpět část prodaného movitého a nemovitého majetku, který nebyl splacen, popř. investovala do dalšího vhodného majetku.

Svou činností, organizací, pracovními postupy a podnikatelským jednáním navazuje společnost TOMA, a.s. na Baťovy pomocné závody, které zahájily v r. 1935 v areálu průmyslovou výrobu. V celém průmyslovém areálu je obtištěn vizionářský duch Tomáše Bati a nachází se zde i místo, kde významný český podnikatel našel při leteckém neštěstí svou smrt.

Ke dni 30.6.2009 bylo evidováno v zaměstnaneckém poměru celkem 157 zaměstnanců.

Podstatná část činnosti společnosti je zaměřena na poskytování služeb subjektům v průmyslovém areálu společnosti, provozování čistírny odpadních vod, poskytování finančního leasingu, pronájem objektů ve Zlíně a developerství. Nejvýznamnější službou, kterou společnost poskytuje firmám sídlícím v průmyslovém areálu je nákup, výroba a rozvod energetických médií. Dalšími službami jsou provozování autoopravny, kolejové dopravy v areálu, ochrany majetku a osob, poštovní služby a provoz akreditované laboratoře.

V průmyslovém areálu podniká asi 120 firem, ve kterých je zaměstnáno cca 2 000 pracovníků.

Články ze sekce: INVESTICEPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.