Šimčák: Pravidelné investování je dnes snadno dostupné všem

26.07.2010 | , Finance.cz
INVESTICE


Pro investora, který začal nebo plánuje začít budovat svůj finanční kapitál prostřednictvím pravidelných investic, je to naprosto nepodstatná informace, uvedl k otázce vývoje na kapitálových trzích v rozhovoru Petr Šimčák z Pioneer Investments.


Petr ŠimčákS Petrem Šimčákem, ředitelem obchodu pro banky a instituce Pioneer Investments ČR a členem představenstva společnosti Pioneer Asset Management, a.s., jsme si povídali o podstatě pravidelného investování, o tom, jak investovat a o jeho výhledu na vývoj kapitálových trhů.

Detailně rozebral problematiku pravidelných investic Petr Šimčák v článku Neotřelý pohled na pravidelné investice.


Dobrý den pane Šimčáku, můžete čtenářům Finance.cz v úvodu přiblížit podstatu pravidelného investování a jaké má výhody?

Podstata pravidelného investování tkví především v disciplinovaném budování si finančního kapitálu. V prvních letech navíc investora nemusí trápit vývoj na finančních trzích, protože rozkládá své nákupy v čase - čímž objektivně přispívá ke snížení rizika nevhodného načasování vstupu na trh.

Jaké jsou hlavní zásady, které je nutno dodržet pro maximální využití efektů pravidelných investic?

  • Je dobré mít sestaven finanční plán, který vám řekne kolik, kam a na jak dlouho. Tyto údaje nenajdete v článcích popisujících aktuální dění na finančních trzích. Měly by být odvozeny z vašich životních cílů (ať už krátkodobých či dlouhodobých) a finančních možností.
  • Stanovenou investiční strategii pokud možno dodržovat a měnit ji jen pokud se změní vaše životní situace.
  • Pokles na trzích lze využít k mimořádným nákupům, ale není to nezbytně nutné. Zhoubné je, pokud po poklesu na trzích investor přestane levně dokupovat. Následné oživení trhů mu totiž nemusí nepřinést tolik potřebné zhodnocení pro pokrytí poklesu z prvních nákupů.

Pokud bychom vzali v úvahu investici do podílových fondů, od jaké minimální částky se dá začít pravidelně investovat?

Pravidelné investování je dnes snadno dostupné široké klientele. Není problém začít investovat již od 500 Kč měsíčně.

Jak je to s poplatky? Na jaké poplatky se má připravit člověk, který by chtěl začít investovat do fondů?

Připravit by se měl na poplatky vstupní a manažerské. Vstupní poplatky jsou zpravidla jednorázové a vztahují se k investované částce. Manažerské poplatky jsou kalkulovány na úrovni fondů - snižují jejich výkonnost, ale již nejsou přímo strhávány z investice klienta.

Co byste doporučil člověku, který by chtěl své peníze zhodnotit lépe než třeba na spořicím účtu nebo termínovaném vkladu? Uvažujme, že by chtěl pravidelně investovat pár tisícovek měsíčně v investičním horizontu několika let.

Vybírat může například mezi produkty životního cyklu, mezi něž se řadí například i Rentier Invest společnosti Pioneer Asset Management. V případě produktů životního cyklu je obvykle automaticky hlídán optimální podíl akcií a dluhopisů ve vztahu k investičnímu horizontu. Akcie v portfoliu bude klient mít jen tehdy, když investuje dlouhodobě. Pokud jen krátkodobě, například na rok - bude jeho portfolio obsahovat jen dluhopisy, respektive konzervativní instrumenty. Ani v tomto případě se však nejedná o produkty bezrizikové. Proto by před samotnou investicí klient měl být srozuměn se všemi riziky s tím spojenými.

A co v případě jednorázové investice, řekněme v řádu desítek až stovek tisíc korun? Jak naložit s penězi v takovém případě? Bude strategie odlišná?

Příliš odlišná nebude. Důležité je dodržet zásadu diverzifikace. K produktu životního cyklu bych přidal nejspíše komoditní fond. Domnívám se, že je to rozumné „pojištění“ aktuálních rizik. A pravděpodobně i u jednorázové investice bych dodržel zásadu nákupu v několika etapách, třeba na třikrát. Pouze pokud by trh klesl nějak významně, je to signál k většímu nákupu.

Jaký máte názor na spoření/investování formou produktů investičního životního pojištění? Je to pro klienty přínos nebo spíše velmi nákladný produkt?

Tento typ produktu Pioneer Investments v ČR nenabízí, je to spíše záležitost pojišťoven. Dokážu si však představit, že pro určitý typ klientů a určitý „typ peněz“ se jedná o produkt vhodný, i když dražší.

Někteří poradci používají argument, že prostřednictvím investičního životního pojištění se může klient (drobný investor) dostat k fondům, ke kterým by se za normálních okolností nedostal. Jedná se o fondy přístupné pouze velkým institucionálním klientům. Může to pro drobného investora být výhodou?

Rozdíl mezi běžným a institucionálním fondem je zejména v nákladech - ten institucionální je levnější. Není tedy v „lepší, tajnější, nedostupnější… atd.“ strategii. Takový argument tudíž neobstojí. Pokud by náklady na investiční životní pojištění byly přiměřené a produkt by byl navázán na institucionální fond, je to rozumná cesta.

Jaký můžeme očekávat vývoj kapitálových trhů do konce roku? Dočkáme se podle Vás výraznějšího růstu?

Jsem spíše optimista. Má křišťálová koule říká, že trhy jsou rozumně oceněny a po poklesech připraveny absorbovat postupné důkazy ekonomického zpomalení. Takže žádná panika a návrat na minima z března 2009. Upřímně si myslím, že pro investora, který začal nebo plánuje začít budovat svůj finanční kapitál prostřednictvím pravidelných investic, je to naprosto nepodstatná informace.


Děkuji za rozhovor,

Lukáš Pololáník, Finance.cz.


Upozornění:

Předmětné sdělení nepředstavuje osobní investiční poradenství ani investiční doporučení, která by zohledňovala individuální situaci investora, zejména ve smyslu jeho odborných znalostí a zkušeností v oblasti investic, či dokonce jeho finanční situaci, investiční cíle nebo vztah k riziku.

Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Míra očekávaného výnosu z cenných papírů nebo jiných investičních nástrojů souvisí s mírou investičního rizika a není jisté, že skutečný výnos bude odpovídat výnosu očekávanému. Výnosy z cenných papírů nebo jiných investičních nástrojů dosahované v minulosti nejsou zárukou výnosů budoucích. Objemy investic a rozložení portfolia do sektorů a zemí se můžou měnit. Investování s sebou nese řadu rizik; vysvětlení rizik a jejich vliv na kolísání aktuální hodnoty investované částky je uvedené na www.pioneer.cz/pouceni o rizicich.pdf. Zveřejňované ekonomické údaje o výkonnosti fondů reflektují vliv skutečných provizí, odměn a dalších poplatků hrazených fondem. Struktura poplatků souvisejících s konkrétní investicí plyne z prospektu (statutu).

Předmětné sdělení nepředstavuje zvláštní informace o poskytovateli investičních služeb, jeho poskytovaných službách, ochraně majetku zákazníka, rizicích apod. dle příslušných právních předpisů. Tyto informace jsou dostupné v materiálu Informace pro zákazníky pro příslušnou investiční službu.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: INVESTICEPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.