Dlouhodobé investice do komodit? Jen stěží

Finance.cz

Paleta finančních nástrojů pro malé investory se neustále rozšiřuje. Už dávno to nejsou jen akcie. Své místo na slunci si v posledních letech vybojovaly také komodity, které se staly oblíbeným doplňkem investorů na finančních trzích.

 

Jejich obchodování je o něco náročnější a postaveno na jiných principech než obchodování akcií. Přes nesporné výhody však přinášejí také určitá rizika, zvláště pak pro dlouhodobé investory.


Futures kontrakty


Základním nástrojem pro obchodování na komoditních trzích je futures kontrakt. Je to finanční nástroj, dohoda dvou stran o nákupu či prodeji standardizovaného množství komodity s určitou dobou expirace. Obchoduje se na komoditní burze. Nákupem futures kontraktu nabývá investor právo disponovat s komoditou a teoreticky se dožadovat jejího fyzického dodání. Obvykle se v jednu chvíli obchodují až desítky kontraktů stejné komodity s různou dobou expirace a cenou na roky dopředu. Počet obchodovaných kontraktů v jednu chvíli je u každé komodity odlišný.


Kontrakty versus akcie


Ještě lépe se charakteristika futures kontraktů ukazuje na srovnání s akciemi. Základní rozdíl je už v samotné podstatě instrumentu. Zatímco u akcie si investor kupuje podíl na základním kapitálu firmy, tak obchodováním futures kontraktů získává obchodník právo koupit určitou komoditu v daný časový okamžik v budoucnu. Zde přichází zásadní rozdíl, protože futures kontrakt na jakoukoliv komoditu nelze držet neomezeně dlouho. Dlouhodobý investor tak musí kontrakt prodat a koupit (popřípadě obráceně) vzdálenější kontraktní měsíc, pokud si chce svoji expozici na trhu udržet.


Contango a backwardation


Na komoditních trzích při obchodech s futures kontrakty je běžný jev zvaný contango. Vyznačuje se tím, že kontrakty se vzdálenější dobou expirace jsou na trzích obvykle dražší než aktuální kontrakty. Tento fakt souvisí s vyššími náklady na skladování a správu komodity, než se dostane k budoucímu majiteli. Pokud si chce dlouhodobý investor udržet pozici na trhu, musí aktuální kontrakt před vypršením prodat a koupit nový, dražší kontrakt se vzdálenější dobou expirace. Touto operací však investor může přijít často až o několik procent investice. Nezanedbatelný vliv pro malého investora mají také poplatky za vstup a výstup z pozice. Může se tedy stát, že cena komodity na trzích roste, ale investor vidí na svém obchodním účtu ztrátu.

Backwardation je situace opačná ke contangu. Popisuje stav trhu, kdy je kontrakt se vzdálenější dobou expirace levnější než aktuální kontrakt. Tato situace nastává obvykle po abnormálně pozitivním impulsu na trh, nebo naopak v očekávání budoucího přebytku komodity – ať už vlivem hospodářského cyklu, sklizně apod. V této situaci na trhu by dlouhodobý investor na změně kontraktů před odečtením poplatků vydělal. Bohužel je tato situace velmi vzácná a většinou značí hluboké změny na trhu. Zvláště když jsou rozdíly v cenách mezi kontrakty vysoké a trvají dlouhou dobu.

Kontrakty 

graf: vývoj cen futures kontraktů na kukuřici: Srovnání cen zářijového kontraktu (fialová), prosincového (červená), březnového 2011 (světle modrá) a prosincového 2011 (červená) v USD/ bu. od 01/2010


Není úniku?


Jelikož je futures kontrakt základním nástrojem pro obchodování na komoditních trzích, nemá dlouhodobý investor do komodit příliš šancí se contangu vyhnout. Jednou z nich však může být fond investující přímo do fyzické komodity. Z celého komoditního trhu je však tato praxe běžná jen v případě zlata a stříbra. Absence futures kontraktů zbaví investory contanga. Další možností, jak se podílet na růstu komoditního trhu dlouhodobě, je nákup akcií producentů nebo zpracovatelů komodit. Tam však do hry vstupují další faktory spojené s řízením firmy, které mohou vývoj akcií firmy a dané komodity poslat opačným směrem. Určitou alternativou se také mohou zdát derivátové produkty jako klasické ETF komoditní fondy nebo CFD kontrakty. Ovšem v případě těchto finančních aktiv je podkladovým aktivem opět futures kontrakt se všemi svými neduhy. Deriváty tak musí v případě dlouhodobých investic stejně jako futures kontrakty projít nákupním a prodejním procesem. Dopad na obchodní účet investora je pak velmi podobný obchodování samotných futures kontraktů a pro dlouhodobého investora nemají tyto deriváty smysl.

Řešení dlouhodobých investic do komodit tedy není vůbec jednoduché. Úplně jiným případem pak jsou krátkodobé investice v řádu maximálně několika měsíců, kde komodity mohou přinést vysoké zhodnocení bez nutnosti vyměnit kontrakt. Tam už však nestačí pasivní přístup investorů, a proto se akcie své nadvlády na finančních trzích jen tak nevzdají.

 
 
Sdílení a tisk
 
Komentář
 
 
 
 
Články Investujme.cz

Zobrazit další články
Články Firemnífinance.cz

Zobrazit další články
Zajímavé štítky

Zobrazit další štítky
Zajímavá témata štítků

Zobrazit další témata štítků
Slovnik.finance.cz

Zobrazit další slova
Investice - zajímavé odkazy

Zobrazit další obsah
Firmy - zajímavé odkazy

Zobrazit další obsah
Poradna finance.cz

Zobrazit další dotazy