Komodity jako investiční příležitost

08.03.2011 | , Finance.cz
INVESTICE


S komoditami přicházíme do styku neustále. Ať už jde o potraviny, benzín nebo zlaté šperky. Považujeme je za úplnou samozřejmost a většinou nad nimi začneme přemýšlet až v okamžiku, kdy se jejich cena výrazně změní.

Obzvláště v posledních měsících pak zaplňují články o komoditách přední stránky médií. Politické nepokoje zvyšují ceny benzínu, nepříznivé počasí zvedá ceny potravin nebo obavy z inflace ženou cenu zlata do výšin.

Spolu s rostoucí mediální „popularitou“ komodit roste i zájem o komodity jako o investiční nástroj, resp. investiční příležitost. Investor, který se zajímá o komodity, má hned několik možností, jak do nich investovat. Každá má přitom určité výhody a nevýhody.


Jaké jsou možnosti investování?


První variantou je přímá investice, např. fyzický nákup zlatých mincí. V tomto případě jsou možnosti poměrně omezené (snad pouze drahé kovy), investice je nepraktická, nákladná a nelikvidní. Další možností jsou tzv. komoditní akcie – akcie společností úzce spojených s danou komoditou. Tady jde většinou o producenty, těžební společnosti apod. Hlavním předpokladem a současně nevýhodou je zde korelace akcie se samotnou komoditou, kdy pomíjíme individuální situaci dané společnosti. Pravděpodobně nejpopulárnějším nástrojem jsou komoditní ETF, někdy nazývané ETC (exchange traded commodities). ETF jsou v podstatě pasivně řízené fondy, jejichž cílem je kopírovat vývoj vybraného indexu. Tyto burzovně obchodované fondy jsou populární pro relativně pestrý výběr a nízké požadavky na kapitál.

Poslední možností pak jsou tzv. futures kontrakty. Jde o burzovně obchodované instrumenty, termínové kontrakty, které vyjadřují očekávanou cenu komodity (aktiva) k určitému budoucímu datu. V porovnání s komoditními akciemi nebo ETF jde o „přímější“ investici (u ETF vstupuje investor do fondu, který sám investuje do futures). Vzhledem k tomu, že jsou futures určitou základní investicí do komodit, podíváme se na jejich charakteristiku podrobněji.


Hlavní vlastnosti futures kontraktů (komodit)


  • Futures trhy nabízejí bohaté investiční příležitosti po celém světě. Jejich prostřednictvím lze investovat nejen do stovek různých komodit, ale i finančních instrumentů. Ať jde o energie, kovy, obilniny, potraviny nebo akciové indexy, měny, dluhopisy či úrokové sazby. Historicky první futures kontrakty byly komoditní, proto termín „komodity“. Význam i objemy obchodů s finančními futures již ale přesahují důležitost původních komoditních futures.
  • Pokud je analýza správná, nabízejí futures vysoký potenciál zisku, a to díky finanční páce. Např. kontrakt ropy o velikosti tisíc barelů má při kurzu 100 USD za barel hodnotu 100 tisíc USD. Pro vstup do této investice je ale potřeba kapitál pouze kolem 5 tisíc USD (tzv. margin, záloha). Příznivý pohyb kurzu o 1 % potom znamená zhodnocení investice (zálohy) o 20 %. Nicméně, pokud by šel kurz o 1 % proti investorovi, bude realizovat stejně velkou ztrátu, tedy 20 % ze zálohy. Komodity tak nabízejí vysoký potenciál zisku, ale za odpovídající riziko.
  • Komoditní kontrakty umožňují investovat na pokles kurzu stejně jednoduše jako na vzestup, a to bez nutnosti cokoliv si půjčovat nebo platit úroky. Díky termínovanému charakteru futures se může investor bez problémů zavázat, že v budoucnosti dodá a spekulovat tak na pokles kurzu. Pokud cena opravdu klesne, zaváže se, že ke stejnému budoucímu datu nakoupí, tentokrát už ovšem za nižší kurz. Závazky k dodání a odběru se anulují a výsledkem je zisk, resp. ztráta pokud by kurz rostl.
  • Futures mohou přinést do stávajícího portfolia akcií, příp. dluhopisů žádoucí diverzifikaci. Díky nízké nebo negativní korelaci (závislosti) komodit s akciemi a dluhopisy tak mohou snížit riziko celého portfolia.
  • Investování do komodit je vysoce transparentní a regulované. Obchodování probíhá na burze, kde dochází ke střetu nabídky a poptávky, a utváří se tak cena. Všechny závazky přitom garantuje clearingové centrum burzy, takže investor nikdy nepodstupuje riziko úpadku protistrany. Toto ale neplatí u relativně rozšířených komoditních CFDs, kdy investor neobchoduje na burze, ale jeho protistranou je jeho broker, který mu nabízí vlastní kotaci. Zde by v případě úpadku brokera investor o pozice přišel.


Výhody a nevýhody investování do komodit


Na druhou stranu je nutné zmínit nevýhody investic do komodit. Tou hlavní jsou relativně vysoké požadavky na kapitál – minimální kapitál se pohybuje kolem 10 tisíc USD, optimální pak v desítkách tisíc USD. Druhá nevýhoda (resp. výhoda) pak plyne z obchodování na finanční páku. Díky páce může investor velice rychle vydělat, ale stejně tak i prodělat. Komoditní trhy jsou např. ve srovnání s akciemi rychlejší a rizikovější, nicméně nabízejí za to větší příležitosti.

Pokud bychom měli srovnat investování prostřednictvím ETF a futures kontraktů, tak ETF jsou vhodné pro menší investice i od několika desítek dolarů. Nevýhodou je relativně omezená nabídka (ve srovnání s futures), nízká nebo žádná finanční páka a relativní nákladovost (měřená komisí ve vztahu k velikosti obchodu). Nelze také zapomenout na poplatek za správu, který si ETF fondy účtují. Naopak futures kontrakty jsou určeny pro větší a kvalifikovanější investory, kteří nepotřebují prostředníka v podobě fondu. Ten u ETF v podstatě vystupuje jako pasivní prostředník, který za úplatek zpřístupňuje komodity/futures drobným investorům. U futures pak není investor omezen existujícími fondy, může využívat finanční páku a i transakční náklady jsou nižší (relativně k velikosti obchodu).


Komoditní trhy


Komoditní trh je podle zobchodovaných objemů jedním z největších na světě a to například i ve srovnání s objemy na akciových trzích. Popularita komodit mezi investory v posledních letech výrazně roste a to především pro jejich unikátní vlastnosti a široké spektrum podkladových aktiv, které žádný jiný trh nenabízí.

  • stovky trhů po celém světě - komodity, finanční instrumenty
  • nepřekonatelné možnosti diverzifikace
  • investice na vzestup i pokles kurzu, vysoká finanční páka
  • vysoce transparentní a regulované prostředí
  • relativně nízké náklady (ve vztahu k velikosti obchodu)

K jejich oblibě přispívá i fakt, že nabízejí zajímavé příležitosti jak pro dlouhodobé, tak i pro krátkodobé investory.

ColosseumAutor článku působí jako Product Manager společnosti Colosseum. Pokud si chcete obchodování s komoditami vyzkoušet, zaregistrujte se na stránkách společnosti Colosseum. Bude Vám zaktivován TRÉNINKOVÝ ÚČET (Strategy Runner) s jehož pomocí si můžete obchodování vyzkoušet , a to na reálných kurzech a s fiktivními penězi.


 

UPOZORNĚNÍ

VÝSLEDKY MINULÉHO OBDOBÍ NEJSOU ŽÁDNOU ZÁRUKOU PRO BUDOUCÍ VÝVOJ. OBCHODOVÁNÍ NA FINANČNÍCH TRZÍCH JE RIZIKOVÉ. MOŽNOST ZTRÁTY NELZE VYLOUČIT A KAŽDÝ OBCHOD JE SPOJEN S URČITÝM RIZIKEM. DŘÍVE, NEŽ SE ROZHODNETE INVESTOVAT, SI PŘEČTĚTE POUČENÍ O RIZICÍCH.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: INVESTICE