Jak investovat do komodit

15.03.2011 | , Finance.cz
INVESTICE


Většina investorů má zkušenosti s akciemi nebo podílovými fondy. Pomocí komoditních a finančních futures mohou ale také obchodovat s ropou, zlatem, akciovým indexem S&P 500, německými dluhopisy nebo japonským jenem.

Prostřednictvím futures kontraktů lze investovat nejen na vzestup, ale i na pokles kurzu stovek různých komodit nebo finančních instrumentů. Díky obchodování na zálohu přitom může investor s relativně malým kapitálem kontrolovat aktiva o několikanásobně větší hodnotě (finanční páka), a využívat tak i malých pohybů kurzu.

Historicky první futures kontrakty měly za podkladové aktivum komodity – zemědělské plodiny. Až devadesátá léta minulého století přinesla prudký rozmach finančních kontraktů, ať jsou to futures na akciové indexy, měny, dluhopisy nebo úrokové míry. Ačkoliv již objemy obchodů s finančními kontrakty převažují, stále se používá původní název komodity (commodities). Podle podkladového aktiva se tedy futures dělí na komoditní (ropa, zlato, měď, kukuřice, káva, kakao a podobně) a finanční (měny, úrokové míry, dluhopisy, akcie a akciové indexy).

Mohlo by vás také zajímat:


Futures kontrakty a jejich parametry

S futures kontrakty se obchoduje na burze, kde se střetává nabídka a poptávka a výsledkem je cena. Úkolem burzy pak je dohlížet na dodržování obchodních pravidel. Kromě toho burza stanovuje parametry jednotlivých kontraktů. Každý futures kontrakt je totiž standardizován a reprezentuje jej několik vlastností:

  • Pevné množství – kolik aktiva kontrakt obsahuje, přičemž není možné zobchodovat množství jiné. Například v jednom kontraktu pšenice je 5 tisíc bušlů, v kontraktu ropy je 1 tisíc barelů nebo 100 uncí zlata.
  • Předem stanovená kvalita – aby se nestalo, že by dodavatel vnucoval odběrateli nekvalitní komoditu, určuje burza kvalitativní standardy.
  • Exspirační cyklus – každý kontrakt má přesně stanoveny měsíce dodání, se kterými se obchoduje.
  • Hodnota kontraktu – hodnota kontraktu je součinem ceny (kurzu) a objemu aktiva. Jestliže se například ropa obchoduje za 100 USD za barel a v kontraktu je 1 tisíc barelů, pak je hodnota kontraktu 100 tisíc USD.

Samotný futures kontrakt pak lze charakterizovat jako dohodu dvou stran o nákupu/prodeji standardizovaného množství komodity v předem specifikované kvalitě za danou cenu a k danému budoucímu datu.


Podmínky a provedení kontraktu

Kupující kontraktu se zavazuje, že v předem stanovené době odebere (koupí) dané množství podkladového aktiva (například ropy, zlata, kukuřice, ale i eura, dluhopisů nebo akcií) za dohodnutou cenu. Prodávající se naopak zavazuje dodat (prodat) ve stanovené době dané množství podkladového aktiva za určenou cenu.

Investoři nakupují a prodávají komoditní kontrakty s cílem dosáhnout zisku. Provedení obchodu je přitom jednoduché. Investor, který očekává vzestup kurzu, se snaží levně koupit, aby mohl poté dráž prodat. Jestliže naopak předpokládá pokles kurzu, pokouší se nejdříve draze prodat, aby mohl po poklesu levněji nakoupit. Zisk (ztráta) pak je vždy rozdíl mezi prodejní a nákupní cenou.

V případě investice na pokles přitom nemusí investor nic vlastnit, futures je totiž závazek do budoucna. Prodejem kontraktu se investor zavazuje prodat komoditu k určitému datu v budoucnosti. Pokud ale do té doby stejný kontrakt nakoupí, závazky prodat a nakoupit se navzájem anulují a výsledkem je pouze finanční zisk nebo ztráta.


Využití finanční páky


Jedním z klíčových znaků investování do komodit je využití tzv. finanční páky, díky které investor kontroluje několikanásobně větší „balík aktiv“, než je jeho kapitál (margin, resp. záloha). Je přitom vystaven potenciálním ziskům i ztrátám plynoucím z celého objemu kontrolovaných aktiv.

Příklad koupě na margin

S marginem (zálohou) 7 tisíc USD můžete nakoupit nebo prodat jeden kontrakt ropy, který má při kurzu 101 USD za barel hodnotu 101 tisíc USD (v jednom kontraktu je 1 tisíc barelů). Představte si, že očekáváte vzestup ceny ropy. Nakoupíte tedy fyzicky 1 tisíc barelů po 101 USD, za které zaplatíte 101 tisíc USD. Očekávání se potvrdí a během týdne ropa posílí o 3 dolary na 104 USD za barel. Ropu prodáte a vyinkasujete 104 tisíc USD. Zisk tedy činní 3 tisíce USD, což je 2,9 % (pro zjednodušení nepočítáme náklady na skladování apod.).

Příklad futures kontraktu s využitím páky

Nyní stejnou operaci proveďme pomocí futures. Ve stejný den nakoupíte 1 futures kontrakt za 101 USD za barel. Abyste mohli pozici otevřít, musíte složit brokerovi margin ve výši 7 tisíc USD. Za týden kurz vzroste na 104 dolarů a vy futures prodáte. Nyní dostáváte zpět margin ve výši 7 tisíc USD a navíc zisk 3 tisíce USD. V procentuálním vyjádření z investovaného kapitálu (marginu) tak činil zisk vysokých 42,9 % (3 000 USD/ 7 000 USD). POZOR, finanční páka je ale oboustranný meč, protože pokud ropa o 3 USD klesne, zmíněných 43 % zálohy ztratíte.

Ačkoliv se v obou případech pohybovala ropa stejně a tedy i hodnota kontraktu se změnila o stejnou absolutní hodnotu, dosáhl investor úplně jiného relativního zhodnocení vlastních prostředků. Díky použití finanční páky totiž vede každá změna kurzu k výrazně vyššímu procentnímu zhodnocení (ale i znehodnocení) investovaných prostředků. Investor tak může dosahovat vyšších relativních zisků, nicméně odpovídajícím způsobem se zvyšuje podstupované riziko.

ColosseumAutor článku působí jako Product Manager společnosti Colosseum. Pokud si chcete obchodování s komoditami vyzkoušet, zaregistrujte se na stránkách společnosti Colosseum. Bude Vám zaktivován TRÉNINKOVÝ ÚČET (Strategy Runner) s jehož pomocí si můžete obchodování vyzkoušet , a to na reálných kurzech a s fiktivními penězi.


 

UPOZORNĚNÍ

VÝSLEDKY MINULÉHO OBDOBÍ NEJSOU ŽÁDNOU ZÁRUKOU PRO BUDOUCÍ VÝVOJ. OBCHODOVÁNÍ NA FINANČNÍCH TRZÍCH JE RIZIKOVÉ. MOŽNOST ZTRÁTY NELZE VYLOUČIT A KAŽDÝ OBCHOD JE SPOJEN S URČITÝM RIZIKEM. DŘÍVE, NEŽ SE ROZHODNETE INVESTOVAT, SI PŘEČTĚTE POUČENÍ O RIZICÍCH.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: INVESTICE