Analýza komoditních trhů

22.03.2011 | , Finance.cz
INVESTICE


Podle analýzy renomované instituce má v důsledku napětí vzrůst cena ropy během několika měsíců o desítky procent. Investoři pod vlivem článku nakoupí, ale záhy jsou nuceni kvůli klesajícímu kurzu obchody ukončit. Znamená to, že analýza byla špatná? Nemusela.

Stejně jako u jiných trhů je nejdůležitějším faktorem, který ovlivňuje kurz futures kontraktu (komodity), velikost nabídky a poptávky. Jestliže se vyskytne nedostatek, prodávající zvyšují cenu, kupující musí platit více a kurz roste. Pokud je naopak komodity na trhu nadbytek, musí prodávající cenu snižovat, aby přilákali kupce právě k sobě. Kurz pak klesá.

Mohlo by vás také zajímat:


Faktory ovlivňující kurz


Druhým významným faktorem, který má vliv na kurz futures kontraktu jsou očekávání investorů. Jestliže se investoři domnívají, že se současné sucho odrazí ve výši úrody, kurz futures kontraktu poroste. Dalším faktorem, který je mimořádně silný především u vybraných komoditních trhů, jsou sezónní vlivy. Například obilniny prochází cyklem od setí po sklizeň. V době sklizně se dostává na trh velké množství obilovin a zvýšená nabídka tlačí cenu dolů. Poté, co převis nabídky skončí, cena obilnin zase roste. Příležitostný, ale o to významnější dopad pak mají nepředpokládané události. Ať už jde o mimořádné výkyvy počasí, neočekávaná politická rozhodnutí či hrozby konfliktů.

Je zřejmé, že řada faktorů ovlivňujících cenu téměř znemožňuje přesnější odhad, kde se bude kurz nalézat za týden nebo za rok. Přesto existují cesty, jak vývoj cen odhadnout.


Zprávy


Pravděpodobně nejpoužívanější obchodní metodou je u začínajících investorů obchodování podle zpráv. Příklad s ropou je jeho ukázkou. Hlavním problémem obchodování podle zpráv je, že je často „s křížkem po funuse.“ Trhy jsou relativně efektivní a každá nová informace je velice rychle započítána do aktuálního kurzu. Informace, ze kterých analýza vychází jsou již dávno k kurzu započteny a v době kdy se k nám dostane je již příliš vysoko na výhodnou koupi.


Fundamentální analýza


Tento typ analýzy je nejbližší akciovým investorům. Fundamentální analýza klade důraz na hlavní faktory ovlivňující cenu, především pak na nabídku a poptávku. Cílem této metody je určit, která proměnná nejvíce ovlivňuje cenu a vytvořit podle toho model vztahu ceny a této proměnné. Když poté odhadneme její budoucí hodnotu, zjistíme podle vztahu k ceně tzv. „vnitřní hodnotu“. Pokud je aktuální cena nižší, nakupujeme a naopak. Očekáváme totiž, že se v budoucnu cena vnitřní hodnotě přiblíží. Nevýhody této analýzy jsou zřejmé. Vyžaduje rozsáhlé odborné znalosti trhu a je časově náročná.


Technická analýza


Nejpoužívanější formou analýzy komoditních trhů je technická analýza. Podle technické analýzy jsou všechny faktory, které mohou cenu ovlivnit – fundamentální, politické, psychologické a jiné – vždy zahrnuty do aktuální ceny. Cena (a její historie v podobě grafu) pak podle této metody reflektuje nejen všechny známé informace, ale současně i názory a emoce všech investorů z celého světa (a jejich reakce na tyto informace).

Tyto skupinové názory a emoce pak jsou principiálně neměnné. Pokud jednou investoři (suma všech investorů) reagovali na nějakou situaci určitým způsobem, budou na podobnou situaci reagovat analogicky i v budoucnosti. Chování investorů, jehož projevem je graf, tak je víceméně neměnné, historie se opakuje a proto ji lze předvídat. S tímto předpokladem pak je z cenových grafů odhadován budoucí možný vývoj. Technická analýza je tedy přístup, který je postaven na studiu cenových grafů. Mezi základní nástroje technické analýzy pak patří trendy, supporty/rezistence, grafické formace a indikátory (oscilátory).


Fundamenty vs. technika


Pro lepší pochopení jednotlivých metod je dobré fundamentální a technickou analýzu srovnat. Fundamentální analýza je sice „vědečtější“, nicméně mimořádně náročná. Může nám pomoci určit dlouhodobý trend, nicméně o kratším nám nemůže říci vůbec nic. Z toho dále vyplývá, že tato analýza neposkytuje žádné nástroje pro určení konkrétních vstupů do trhu, omezení rizika či výstupů. Naopak technická analýza je relativně jednoduchá a s její pomocí lze poměrně přesně načasovat vstup, výstup i definovat riziko. Zřejmou nevýhodou pak je vysoká subjektivnost technické analýzy (hlavně u některých metod, např. u formací) a možné falešné signály. Pokud bychom se pak pokusili obě hlavní metody sloučit, tak fundamentální analýza je vhodná pro určení dlouhodobého trendu, zatímco technická analýza nám nabízí nástroje pro přesné provedení obchodu.

Vzhledem ke specifikům komoditních trhů je reálně nejpoužívanější metodou technická analýza. Použití fundamentální analýzy totiž komplikuje mimořádná různorodost trhů s jejich specifikami a vysoká páka, která vyžaduje co nejpřesnější vstupy a která dělá dlouhodobé obchody s vysokým rizikem finančně náročné.


Další metody


Mezi další analytické metody pak patří psychologická analýza. Základní poučkou je, že když se obchodníci na něčem shodují, je třeba udělat pravý opak. Konkrétně, pokud se např. v populárním tisku objeví zpráva o rostoucích cenách, je trh na vrcholu a je nejvyšší čas prodávat. Logika v pozadí je jednoduchá. Pokud většina tvrdí, že trh půjde nahoru, dá se čekat, že tato většina již koupila a proto už nemá kdo další nakoupit. Kupující vyschli a trh proto půjde dolů. Podle psychologické analýzy je vždy nejvíce optimismu (zpráv o růstu) na vrcholu a nejvíce pesimismu (bude se propadat) na dně. Tato metoda je sice mediálně atraktivní, ale reálně je použitelná pouze jako doplněk či výstražný signál.

ColosseumAutor článku působí jako Product Manager společnosti Colosseum. Pokud si chcete obchodování s komoditami vyzkoušet, zaregistrujte se na stránkách společnosti Colosseum. Bude Vám zaktivován TRÉNINKOVÝ ÚČET (Strategy Runner) s jehož pomocí si můžete obchodování vyzkoušet , a to na reálných kurzech a s fiktivními penězi.


 

UPOZORNĚNÍ

VÝSLEDKY MINULÉHO OBDOBÍ NEJSOU ŽÁDNOU ZÁRUKOU PRO BUDOUCÍ VÝVOJ. OBCHODOVÁNÍ NA FINANČNÍCH TRZÍCH JE RIZIKOVÉ. MOŽNOST ZTRÁTY NELZE VYLOUČIT A KAŽDÝ OBCHOD JE SPOJEN S URČITÝM RIZIKEM. DŘÍVE, NEŽ SE ROZHODNETE INVESTOVAT, SI PŘEČTĚTE POUČENÍ O RIZICÍCH.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: INVESTICE