Jelínek: Zkušení investoři nezapomínají mít v portfoliu obnovitelné zdroje energie

27.06.2011 | , Finance.cz
INVESTICE


V Česku je E4U první, kdo s veřejnou nabídkou tohoto typu přichází. Rozprodaná je již téměř polovina nabízeného množství dividendových akcií, uvedl Aleš Jelínek.

Aleš JelínekS Alešem Jelínkem, členem představenstva E4U, jsme probírali vývoj úpisu akcií na sekundárním trhu, plány na vstup na BCPP, či samotnou výrobu elektrické energie.

Dobrý den, v poslední době začal úpis akcií vaší společnosti na sekundárním trhu. Jaký je současný vývoj úpisu akcií? Jak velký je o vaše akcie zájem?
Rozprodaná je již téměř polovina nabízeného množství, toto tempo se dalo očekávat. Obnovitelné zdroje energie má dnes ve vyspělých evropských zemích v  portfoliu v nějaké formě každý zkušený investor, v České republice jsme první, kdo s veřejnou nabídkou tohoto typu přichází.

Jaká je aktuální cena akcie a jaké máte hrubé odhady reálné hodnoty akcie do budoucna?
Akcie o nominální hodnotě 100 Kč je v současné době v mimoburzovní nabídce za cenu 80 Kč. Cílem je vyplácet pravidelně a dlouhodobě většinu zisku akcionářům, aniž by se zásadním způsobem měnila (nahoru nebo dolů) fundamentální hodnota společnosti. Tedy jednoduše řečeno: nadprůměrné dividendy při zachování hodnoty majetku v portfoliu.

Profilujete se tedy jako dividendový titul. Jakou výši dividendy předpokládáte a kdy ji budete akcionářům vyplácet?
Letos to bude 7% dnešní nabídkové ceny, tedy 7% z 80 Kč. Jedná se o rozdělení doposud nerozděleného zisku, nerozdělený zisk se tím nevyčerpá. V podstatě již dnes máme na stejně velkou dividendu splatnou v roce 2012. Při modelování budoucnosti pracujeme s rezervami, dlouhodobě vidíme možnost platit spíše 8% ročně, aniž by  klesala vnitřní hodnota firmy jako takové.

Je jedním z Vašich cílů i vstup na pražskou burzu cenných papírů? Kdy tento krok plánujete?
Bez zbytečného odkladu po upsání emise. Prospekt cenných papírů schválený Českou národní bankou byl vypracován i pro případné přijetí na burzu cenných papírů Praha. Signál od našich akcionářů je jednoznačný. Preferují listovanou společnost,  proto přání vidět akcii na burze vyhovíme.

Výroba elektrické a tepelné energie z obnovitelných zdrojů je jedno z nerjychleji vyvíjejících se odvětví. Jak se tomuto sektoru daří na světových burzách?
Se slovem burza je podvědomě spojeno aktivní obchodování a cenové fluktuace. U dlouhodobého provozování výroben elektrické energie se ovšem jedná o relativně velmi konzervativní byznys.
Nejvíce investičních nástrojů podobného typu je na německém trhu a tyto nástroje vůbec nejsou obchodovatelné na burze. V německém pojetí jsou pro tento typ investic masově využívané komanditní společnosti. Investoři – komanditisté - dostávají předem definovaný podíl na zisku a ve své investici jsou zavřeni na dlouhou dobu – třeba dvacet let. Vědí, že mají nadprůměrný výnos a nechtějí vidět tržní fluktuace.  Reklama s tím spojená zní: vydělávejte nezávisle na burzovních pohybech.
Ovšem tento německý model nemá v České republice tradici a takto dlouhodobé investiční horizonty by čeští investoři asi přece jenom neakceptovali.  Proto jsme po důkladné analýze zvolili cestu akciové společnosti, jejíž akcie budou snadno převoditelné burzovním obchodem. Není ale ani zde za normálních okolností důvod k velkým cenovým fluktuacím.

Výnos plynoucí z vašich akcií je tedy úzce propojený s úspěšností jednotlivých projektů. Jaké projekty do budoucna plánujete?
Historicky provozujeme dvě fotovoltaické elektrárny na jižní Moravě o celkovém výkonu 4,4 MWp. Výběr dalších projektů do portfolia bude mít dvě kritéria: výnosnost a technologická stabilita. Tímto úpisem chceme mimo jiné upozornit na to, že v oblasti výroby zelené energie existují technologie, které jsou při správném použití již dnes zcela životaschopné bez státních dotací, bez jakýchkoliv subvencí. Tímto myslíme výrobu tepla ze slunečního záření, tepla využitelného pro vytápění budov. Slunce v létě ohřívá vodu, teplo je ‚skladováno‘ v podobě horké vody v tepelných nádržích (po dobu týdnů až měsíců) a následně spotřebováváno  převážně v zimních měsících.

Je tato technologie vyzkoušená?
Není to atomová fyzika. V České republice staví první projekty tohoto typu technici partnerské firmy BARX ENERGY, která tuto technologii nejen aplikuje, ale posouvá technologicky mnohem dále.

Navštívili jsme s techniky této firmy řadu projektů, např. v rakouském Grazu, kde jsou s tímto velmi daleko, nebo např. v německém Mnichově. Ve zcela luxusní části města, vedle olympijského stadionu je 320 bytů z plných 50% v zimě vytápěno vodou ohřívanou převážně sluncem v létě. 6.000 kubíků horké vody je skladováno v podzemní nádrži. Z pohledu návštěvníka je nádrž kopec, na němž je dětské hřiště, v zimě se na něm sáňkuje, zároveň slouží jako protihluková bariéra oddělující obytnou zónu od vozovky. Panely nevidíte, jsou na střechách, tedy na místě, které prakticky jinak využít nelze.

Je to ekonomické?
Máme závěrečnou zprávu stavby, která odráží i techniku i ekonomiku. Bez subvence by to čistě z ekonomického hlediska nezvládli – tenkrát. Prioritou ale také nebyla ekonomická návratnost, nýbrž ukázat, že to bez problémů funguje.   Výhřevny, které se staví v České republice  společnost BARX ENERGY dnes,  jsou vyřešeny nákladově-technologicky tak, že dávají smysl pro všechny, spotřebitele i investory. Není zde třeba hodného strýčka, který bude ‚dotovat‘. Je to čistý, velmi konkurenceschopný byznys s ohromným potenciálem.

Výhřevny budov na solární pohon ale nejsou dnes v portfoliu E4U, že?
Nejsou. Pilotní projekty se staví z kapitálu zkušených investorů a za účasti banky. Cílem  úpisu E4U a.s. bylo a je: dát relativně malý balíček akcií na trh, akcií, jejichž výnos je zcela kryt výrobou a upozornit na skutečnost, že česká veřejnost se může na tomto trendu dnes a v budoucnu podílet. Opravdu si myslíme, že není nutné, aby se projekty tohoto typu stavěli v České republice z kapitálu německého, holandského, ruského. Akvizice nových projektů do portfolia E4U a.s. bude financována navyšováním základního kapitálu společnosti a vydáváním nových akcií v České republice. Do portfolia ale smí vstupovat pouze zcela funkční a osvědčené projekty, aby nebyla ohrožena schopnost firmy průběžně generovat zisk.

Dotkl se vaší společnosti obrat vlády v otázce zdanění solárních elektráren, když na ně uvalila 26%ní daň?
Stát v minulosti vytvořil relativně atraktivní prostředí pro solární byznys. Investoři přišli a postavili výrobny. Logicky, kde je výnos, jsou i investoři. Zavedením srážkové daně stát porušuje (dle názoru nejen našeho, ale i mnoha právních specialistů) vlastní zákony, vlastní slib investorům.

Jednoho projektu v portfoliu E4U se srážková daň netýká, neboť byl připojen v roce 2008, jednoho se týká. Proto je akcie nabízena s diskontem 20%,  je to zohlednění politického rizika.

V budoucnosti se chceme  zaměřovat na projekty, které jsou zcela konkurenceschopné bez zapojení státu. Chceme pracovat s technologiemi, které umí žít na konkurenčním trhu. Víme, že to je a bude možné.

Německo v nedávné době rozhodlo o uzavření svých jaderných elektráren do roku 2022. Je toto možné vnímat jako jistý růstový potenciál vašich akcií?
Nová energetická koncepce Německa se rodí již léta, je to centrální téma německé politiky.  Němci vždy museli dovážet primární zdroje, tedy ropu, plyn i uhlí a uran. Zažili si naplno ropné šoky 70. let, kdy v určité dny v týdnu nesměli jezdit autem (nebyl benzín). Proto byli, jsou a budou  tahouny v oblasti inovací a využitelnosti obnovitelných zdrojů. V České republice se na toto díváme trochu rozpačitě. Němci ale mají opravdu promyšlenou energetickou koncepci a vědí, co dělají. Nejedná se o emoce ‚zelených‘ nebo radikálních environmentalistů. Německá koncepce nevychází z emocí, ale má zcela racionální jádro a točí se především a především kolem peněz. Je za tím zcela racionální výpočet typu: co zaplatím dnes - co dostanu v budoucnosti. 

Pro akcie našeho typu je to jasný signál, že o kvalitní technologie a projekty nebude nouze, což víme a vidíme již dnes.

Děkuji za rozhovor, Sabina Šebestíková, Finance.czPomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: INVESTICE