S akciemi Harvardu se nesmí obchodovat dalších 6 měsíců

19.08.2003 | , Finance.cz
INVESTICE


Prezídium Komise pro cenné papíry rozhodlo o prodloužení zákazu veškerých obchodů a plnění závazků z obchodů s akciemi společnosti Harvardský průmyslový holding - v likvidaci (HPH), a to na šest měsíců od 16. srpna 2003.

Tímto rozhodnutím bylo zároveň zrušeno předběžné opatření, kterým Komise zakázala veškeré obchody s akciemi HPH od letošního května. Rozhodnutí zakazuje veškeré obchody na šest měsíců počínaje 16. srpnem 2003. Po uplynutí této doby Komise opětovně posoudí, zda důvody k zákazu obchodů pominuly. Pro tuto chvíli se situace nijak nezměnila a veškeré důvody stále trvají. Situace související se stavem hospodaření a výší hodnoty majetku společnosti HPH je nadále velmi nejasná. K významnému posunu však došlo ohledně otázky spojené s trváním či ukončením procesu likvidace společnosti HPH, když Vrchní soud v Praze již pravomocně rozhodl o neplatnosti usnesení valných hromad společnosti HPH o vystoupení z likvidace ze dne 18.12.2000 a ze dne 10.1.2001 a zbývá tak rozhodnout pouze o neplatnosti valné hromady společnosti HPH ze dne 16.8.2001.

V souladu se zákonem o Komisi se považuje rozhodnutí ve věci za doručené vyvěšením na úřední desce v sídle Komise. K tomu došlo dne 15. srpna 2003. Prezídium Komise rozhodlo, že zákaz je účinný ode dne následujícího po dni doručení. Rozhodnutí je uveřejněno i na webových stránkách Komise. Vzhledem ke skutečnosti, že správní řízení bylo vedeno před prezídiem Komise, není proti rozhodnutí přípustný rozklad.

Komise svým rozhodnutím s účinností od 8. 2. 2001 a opětovně od 9. 8. 2001, 10. 2. 2002 a 12. 11. 2002 zakázala veškeré převody registrovaných akcií společnosti HPH. Důvodem byla hrozba velkých hospodářských ztrát, které mohly vzniknout akcionářům společnosti HPH, příp. dalším investorům na kapitálovém trhu v případě přijetí investičních rozhodnutí na základě nejasných či neúplných informací o hospodářské a finanční situaci společnosti HPH.

...tisková zpráva Komise pro cenné papíryPomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: INVESTICEPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.