Co o dluhopisech zatím nevíte...

29.08.2003 | , Finance.cz
INVESTICE


Dluhopisy jsou cenný papír podobně jako akcie nebo podílový list fondu. Když si koupíte dluhopis společnosti (nebo i státní dluhopis), stanete se věřitelem onoho dlužníka. Zásadní rozdíl je v tom, že dluhopis není majetkový cenný papír!

Vlastník dluhopisu tak nemá právo (na rozdíl od akcionáře) zasahovat do vedení společnosti, které je věřitelem. Když mluvíme o dluhopisech, máme na mysli především obligace a hypoteční zástavní listy.

Dluhopisy se obecně považují za velmi bezpečnou investici. Může tomu tak být, ale také nemusí. Když si koupíme dluhopis emitovaný státem, riziko nesplacení je malé. Jinak tomu je u malých společností. Zde se riziko rychle zvětšuje. V případě problémů společnosti mají majitelé dluhopisů oproti akcionářům výhodu - jejich pohledávky za společností jsou před akcionáři upřednostněny!

Dluhopisy jsou cenné papíry obchodovatelné na burze cenných papírů. Na rozdíl od akcií, které lze na kapitálových trzích také koupit, není pro investora hlavním cílem a měřítkem výnos z pohybu kurzu dluhopisu, ale výše pravidelných úroků, k jejichž platbě se přímo v textu dluhopisu jeho vydavatel  zavázal. Úroky jsou vypláceny až do konce platnosti dluhopisu. V tom okamžiku investor obdrží zpět i prostředky, které za dluhopis při jeho koupi zaplatil (tzv. cenu, chcete-li nominální hodnotu dluhopisu).

Vydavatel se prostřednictvím dluhopisů obrací na kapitálovém trhu na investory, kteří jsou ochotni vložit do jeho cenných papírů své peněžní prostředky. Dluhopis je půjčkou, kterou poskytuje jeho nový majitel vydavateli. Dluhopisy nakupují nejčastěji tzv. institucionální investoři (banky, investiční společnosti, pojišťovny, penzijní fondy apod.). Ze zákona je mohou nabývat české i zahraniční právnické a fyzické osoby. I drobný investor si především u dluhopisů s nižšími nominálními hodnotami (do 10.000 Kč) přijde na své.

Podstatné náležitosti dluhopisu jsou:

 Označení, že se jedná o dluhopis
 Označení emitenta (název, sídlo, jméno, bydliště)
 Jméno majitele dluhopisu - u dluhopisů znějících na jméno
 Splatnost dluhopisu
 Výše úroku nebo jiný způsob stanovení úroku
 Termíny výplaty úroku
 Cena (nominální hodnota) dluhopisu - nejméně 1.000 Kč, resp. dělitelná celými tisíci Kč
 Datum vydání
 Místo vydání
 Číslo a série dluhopisu
 Otisk podpisů představitelů emitenta
 Údaj o rozhodnutí komise pro cenné papíry o povolení vydání dluhopisů
 Případně další údaje

Součástí dluhopisu bývá také kupónový arch s talónem.

Vedle klasických dluhopisů existují také speciální. Nejzajímavějším je asi tzv. "konzola".

 Nulové dluhopisy (zero-bondy)

Jedná se o cenné papíry, které nezakládají nárok na úrok. Výnos jejich majitele spočívá v rozdílu mezi nominální hodnotou uvedenou na dluhopisu a cenou, za kterou investor dluhopis v době emise skutečně nakoupil. Výhody zero-bondů lze hledat zejména v daňové oblasti. Zatímco pravidelný úrok ostatních dluhopisů podléhá každoročnímu zdanění, zisky z nulových dluhopisů se daní až na konci doby splatnosti. Míra zdanění může být pro řadu investorů (např. z řad důchodců) nižší vzhledem k jejich nižším příjmům. Navíc se může stát, že během platnosti bondu poklesne v rámci daňových reforem i sazba daně z příjmů.

 Prémiové dluhopisy

Tyto zřídka vydávané dluhopisy jsou určeny především pro investory, kteří rádi riskují. Výnos z prémiových dluhopisů je částečně ponechán na náhodě. O vyšším výnosu některých majitelů dluhopisu rozhodne v den splatnosti úroku los.

 Odběrní dluhopisy

Majitel odběrního dluhopisu si jeho vlastnictvím zajišťuje právo na odběr akcií emitenta (případně jiných dluhopisů nebo jiných cenných papírů). Dluhopisy při odběru akcie nezanikají, a tak úroky z nich dále plynou jejich majiteli dále. Při odběru akcií je klíčový tzv. odběrní poměr, tzn. kolik akcií za jeden dluhopis dostanete. Výměna nemusí být s ohledem na aktuální kurz na burze atraktivní! Velmi důležité je u odběrních dluhopisů sledovat, kdy bude možnost akcie odebrat.

Pozor! Vyskytují se i výměnné dluhopisy. Po výměně dluhopisů za akcie již dále úvěrový vztah nepokračuje.  Majitel svůj dluhopis odevzdává a zůstávají mu pouze akcie. Ceny odběrních i výměnných dluhopisů jsou úžeji provázány s vývojem kurzu akcií, za které se dluhopis mění.

 Cizoměnové dluhopisy

Jedná se o dluhopisy, které nejsou vydávány v korunách, ale v zahraniční měně. Majitel takových cenných papírů riskuje ztráty způsobené znehodnocením zahraniční měny vůči české koruně. Je rozdíl, pokud inkasujete za 1.000 USD 40.000 korun (při kurzu 1 USD = 40 CZK) nebo 39.000 Kč (při kurzu 1 USD = 39 CZK). Kurzové riziko je jen velmi složitě kalkulovatelné. Kdo investuje raději s menší měrou rizika, měl by se vkladu svých peněz do cizoměnových dluhopisů raději vyhnout.

 Junk - bondy
Junk - bondy jsou cenné papíry vydávané podniky v tíživé hospodářské situaci, které již nemají téměř velkou naději na vypůjčení prostředků od investorů ani od bank prostřednictvím akcií nebo úvěru. Do této skupiny dluhopisů řadíme také tituly emitované státy se špatnou bonitou (ratingem). Aby byl o junk - bondy zájem, láká emitent investory vysokým zhodnocením, případně prodejem dluhopisu za cenu hluboko pod nominální hodnotou (tzv. emise "pod pari").

 Konzola
Jedná se o věčný dluhopis. Úroky z takového cenného papíru jsou vypláceny až do smrti majitele, v případě přenositelnosti na dědice i déle!

Nejobchodovanější jsou dluhopisy státní. Přehled nejobchodovanějších dluhopisů z července je zde:

STÁTNÍ DLUHOPIS 6,55/11

CZ0001000764

29 641,36

STÁTNÍ DLUHOPIS 6,95/16

CZ0001000749

26 231,22

STÁTNÍ DLUHOPIS 5,70/06

CZ0001000772

11 838,88

STÁTNÍ DLUHOPIS 3,70/13

CZ0001000814

8 037,78

STÁTNÍ DLUHOPIS 6,40/10

CZ0001000731

5 353,05

STÁTNÍ DLUHOPIS 5,70/06

CZ0001000772

2 221,93

HZL HVB 6,0/09

CZ0002000185

2 011,92

STÁTNÍ DLUHOPIS 6,05/04

CZ0001000756

1 966,46

STÁTNÍ DLUHOPIS 6,30/07

CZ0001000723

1 943,17

STÁTNÍ DLUHOPIS 3,00/06

CZ0001000780

1 907,75

EIB 8,20/09

CZ0000000021

1 413,47

EIB 6,50/15

CZ 000000054

1 155,57

ČEZ 3,35/08

CZ0003501348

967,18

ŠKODA AUTO 7,25/05

CZ0003501207

953,38

ČESKÝ TELECOM 4,55/05

CZ0003501306

771,3Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: INVESTICEPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.