Devatero rad, jak bezpečně investovat do fondů

16.09.2003 | , Finance.cz
INVESTICE


Pokud jich je málo, je to špatné. Pokud nám jich na účtu v bance zbývá mnoho, je to taky špatné. O čem je řeč? O financích! Aby jen volně neležely na účtu v bance, je dobré je investovat. Poradíme Vám jak investovat, aby se z investice nestalo...

...házení financí do černé díry nenasytných fondů nebo dokonce podvodných vykutálenců nemajících s kolektivním investováním podle zákona nic společného.

Pokud investujete rádi jednorázově (a máte na to náturu a financí dostatek), pak se pravděpodobně poohlédnete po akciích a dluhopisech. Obrátíte se na některou banku, ne její asset management, nebo finančního poradce nebankovního a ti se budou o Vaše portfolio starat.

Je tu ale také varianta postupného investování a k tomu jsou podílové fondy nejvhodnější.

Pokud máte možnost měsíčně investovat z Vašich rodinných příjmů pár tisícikorun nebo i stokorun, neváhejte a poohlédněte se po vhodném podílovém fondu. Podílové fondy jsou k postupné investici přímo ideální a je celkem jedno, jestli jste konzervativní investor (dluhopisové fondy) nebo trošičku odvážnější (smíšené fondy) či jste jeden z mnoha "dravců" (fondy akciové). Rozhodující je váš přístup k riziku!

Připravili jsme pro Vás několik rad, zásad a pravidel, které Vám jistě při koupi podílových listů podílových fondů investičních společností pomohou:

1. Získejte dostatek informací
Na našich stránkách jste správně, pokud chcete získat všeobecné informace o investování do podílových fondů. Tyto informace nikdy nebudou natolik dostatečné, abyste se mohli rozhodnout pro to, který fond pro svou investici zvolit. Vyžádejte si zejména informační materiály a statut fondu. Chtějte údaje o dosahovaných výsledcích (orientační výsledky zveřejňujeme i na našich stránkách). Ptejte se na podmínky investování.

2. Uzavřete smlouvu
Podílové listy nakoupíte na základě smlouvy o prodeji podílových listů, kterou uzavřete na prodejních místech investičních fondů nebo se svým investičním poradcem. Využít můžete případně i korespondenční cesty. Moderní forma uzavření smlouvy přes internet je otázkou brzké budoucnosti i na našem serveru.

3. Složte peníze na účet
Po podepsání smlouvy vložte na pokladně v bance nebo zašlete na běžný účet vybraného fondu peněžní prostředky. Ujasněte si, jaké údaje uvádět do variabilního či specifického symbolu dané platby. Pokud Vaše platba nebude obsahovat správný variabilní symbol, nebude Vám investiční společnost moci připsat podílové listy.

4. Staňte se podílníkem
Jakmile obdržíte podílové listy na Váš účet ve Středisku cenných papírů či v listinné podobě poštou, to je ten okamžik, kdy se stáváte členem velké komunity investorů v podílovém fondu.

5. Investujte kdykoliv znovu
Jako podílník investičního fondu máte možnost v jakékoli době nakoupit další podílové listy. Emise podílových listů otevřených fondů je neomezená. Vždy se na Vás dostane nezávisle na poptávce a nabídce. Ani žádnou novou smlouvu obvykle nemusíte uzavírat. Stačí pouze zaslat peněžní prostředky na účet Vámi vybraného fondu. Nezapomeňte opět na správný variabilní symbol.  Za Vaše peníze Vám bude připsán odpovídající počet podílových listů a odesláno potvrzení o uskutečněné transakci.

6. Sledujte vývoj investice
Základním ukazatelem při hodnocení výkonnosti otevřených podílových fondů je čisté obchodní jmění (ČOJ, kurs, NAV). Pod NAV si představte hodnotu investičního majetku připadající na jeden podílový list. Pokud je například 1.ledna hodnota NAV 1 000 Kč a 31.prosince 1075 Kč, pak investiční fond za jeden rok zhodnotil vložené prostředky o 7,5%. Tento výnos ovšem není Vám jako držiteli podílových listů vyplacen. Zisku dosáhnete až v době, kdy se rozhodnete své podíly ve fondu prodat. Skutečná hodnota výnosu je dána nákupní a prodejní cenou a poplatky investičního fondu. Aktuální hodnoty čistého obchodního jmění najdete v denním tisku, na teletextu a hlavně na internetu.

7. Přejděte z jednoho fondu do druhého
Přechod z jednoho podílového fondu do druhého není v rámci jedné investiční společnosti ničím neobvyklým. Naopak, jedná se o poměrně zajímavý marketingový tah, kdy za přechod nemusí být účtován žádný přestupní poplatek. Přechod do jiného fondu je vlastně spojen ze dvou úkonů.  Jednak musí být odkoupeny podílových listů původního fondu a posléze nakoupeny podílové listy fondu nového.

8. Bez problémů prodávejte
Investiční společnost je vždy povinna Vaše podílové listy odkoupit. Neexistuje výmluva, že se nenašel žádný zájemce o koupi, tak jak je to obvyklé na burzách cenných papírů v případě investice například přímo do akcií. Odkoupení lze učinit pouze na základě žádosti o odkoupení cenných papírů. Investiční společnost Vám uhradí finanční částku odpovídající množství prodávaných podílových listů vynásobených aktuálním kurzem co nejdříve. V praxi se jedná o dobu od několika dní po dva týdny. 

9. Investice podle pravidel
Činnost investičních a podílových fondů upravuje zákon č. 248/1992 Sb. o investičních společnostech a investičních fondech ve znění pozdějších novel. Investiční společnost nesmí při propagaci používat nepravdivé nebo zavádějící informace nebo zamlčovat důležité skutečnosti. Zákon omezuje riziko ztrát investorů tím, že stanovuje limity pro držbu cenných papírů od jednoho subjektu (firma, obec, stát, centrální banka) v portfoliu fondu. Manažer fondu smí investovat jen v rámci daných pravidel. Při podezření z činnosti v rozporu se zákonem, má podílník právo se obrátit na Komisi pro cenné papíry, která jeho podnět prošetří a vydá rozhodnutí.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: INVESTICEPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.