Úvod do aktivního investování

05.03.2012 | , Finance.cz
INVESTICE


Každý člověk nebo firma často řeší dilema, jak naložit s volnými finančními prostředky. Může volit ze dvou možností, tedy okamžitou nebo odloženou spotřebou, neboli investicí. Odměnou za odloženou spotřebu/investici bývá zhodnocení vložených prostředků. Investice je stanovena v několika podobách, tento článek má za cíl přiblížit čtenářům investice ve finančním pojetí.

Finanční investice se realizuje nejčastěji na finančních trzích, tedy místech, kde se organizovaně setkávají subjekty, které chtějí koupit nebo prodat cenné papíry (akcie, dluhopisy atd.), cizí měny nebo komodity (cenné kovy, zemědělské produkty aj.).

Rozvoj finančního systému spojený s růstem finančního vzdělání obyvatelstva je důležitým momentem, který nabízí a rozšiřuje možnosti investic retailových klientů. Jejich zájem o obchodování roste.


Pro zvětšení kliknout

Zdroj: HighSky Brokers, demo účet

Aktivní investování online

Současné pokročilé technologie nabízejí možnosti přímo řídit své investice. Lidé se dnes nemusí spoléhat pouze na pasivní způsoby investování, jako jsou bankovní depozita, stavební spoření nebo fondy. Obchodování na finančních trzích dnes již zdaleka není doménou finančních ústavů. Možnost reálného zhodnocení investic, kontrola svých financí a přímá účast z tepla svého pokoje v dobrodružství finančního světa jsou atributy, které přitahují stále více drobných investorů k online obchodování.

Díky modernímu technickému zázemí nebo stále sofistikovanějším mobilním novinkám mohou investoři velmi pružně kombinovat svoje investiční kroky a rozhodnutí s denním životem prakticky kdykoliv a kdekoliv. Moment důležitých událostí na trzích by jim díky online spojení neměl uniknout a tím ani čas a příležitost ke správnému investičnímu rozhodnutí. Online obchodování lze chápat nejen jako odpovědnost a řízení svých finančních prostředků, ale rovněž jako všudypřítomnou hru, zábavu nebo dobrodružství.

Výhody obchodní platformy

Finanční trhy lze také rozdělit na burzovní a mimoburzovní respektive volné (OTC – over the counter). Právě volné finanční trhy prostřednictvím obchodních platforem nabízí potenciálním obchodníkům flexibilitu. Účastník volného finančního trhu může pružně reagovat na aktuální situaci na trzích. Díky velké konkurenci a velkému zájmu o obchodování na finančních trzích ze strany investorů je zejména na OTC trzích možné vyjednat výhodné podmínky obchodování, mimo jiné díky nižším nákladům z hlediska daní a poplatků.


Zdroj: HighSky Brokers, demo účet

Pro zvětšení kliknout

Snížení  povinného minimálního vkladu pro otevření obchodního účtu na přijatelné úrovně, pohybující se od cca 10 000 Kč, znamená další odstranění překážky k online přístupu drobných investorů na finanční trhy. Každý potenciální obchodník tak k obchodování potřebuje již pouze jednoduché technické zařízení.

Investoři mají díky rychlému rozvoji finančních trhů možnost nastavit míru podstupovaného rizika respektive zhodnocení svých investic jak na rostoucích, tak na klesajících trzích. Finanční a komoditní trhy nabízí nepřeberné množství investičních příležitostí.

Online obchodování na obchodních platformách je vhodné pro různé typy obchodníků. Investoři, kteří vstupují na trh s cílem vydělat na krátkodobém pohybu cen různých instrumentů mohou využít dynamiky a volatility finančních trhů. Na své si přijdou ale i obchodníci, jejichž cílem je zhodnotit své finanční prostředky v delším období. Některé instrumenty navíc umožňují využití finanční páky (možnost ovládat větší pozice s malým kapitálem díky půjčce od brokera), čehož využívají investoři, kteří vyhledávají vyšší výnos na úkor podstoupení většího rizika. Uživatelům obchodních platforem je často k dispozici bohatý arsenál různých instrumentů a analýz, které pomáhají optimalizovat správná investiční rozhodnutí.

Online obchodování s moderními platformami je velmi jednoduché, přehledné a intuitivní, pouze několik kliknutí realizuje obchodní pokyn. Je vhodné jak pro začátečníky tak pro pokročilé obchodníky. Díky pokročilým technologiím a internetu umožňují tyto nové obchodní platformy online připojení na OTC trhy, kde je možné obchodovat až 24 hodin denně 6 dní v týdnu.


Pro zvětšení kliknout

Demo verze obchodní platformy

Rozumným krokem před začátkem online obchodování je vyzkoušet si obchodní platformu v demo verzi. Začínající obchodníci tak mají skvělou možnost seznámit se se základy finančních a komoditních trhů a jejich fungováním ještě předtím, než začnou na obchodním modulu reálně obchodovat. Pokročilí investoři  pak mohou nastavovat různé obchodní strategie a automatizaci některých procesů. Autenticitu prostředí finančních a komoditních trhů pak podtrhuje skutečnost, že všechny ceny, grafy a statistiky stejně jako informace stavu uživatelského účtu probíhají v reálném čase.HighSky Brokers

Autor článku pracuje ve společnosti HighSky Brokers, a.s. Společnost je prvním obchodníkem s cennými papíry na českém trhu, který svým klientům poskytuje možnost obchodovat měny, komodity a indexy akciových trhů prostřednictvím moderní obchodní platformy MetaTrader 5.

Autor článku

Herbert Krpeš  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: INVESTICE