Obchodování pro všechny

20.03.2012 | , Finance.cz
INVESTICE


Společně s neustálým vývojem světových finančních trhů a nových technologií jsou kladeny stále větší nároky také ze strany investorů, kteří finanční trhy buď sledují, nebo na nich přímo obchodují. O nových aplikacích určených investorům si můžete přečíst v druhém dílu Investičního seriálu.

Vznikají tedy nové aplikace, které zpravidla bez dodatečných nákladů umožňují klientům zobrazení cen jejich oblíbených finančních nástrojů v reálném čase, u některých investičních instrumentů i 24 hodin denně. Delší časový úsek pro obchodování tak dává investorům možnost účastnit se obchodování i v brzkých ranních či večerních hodinách, kdy například nejsou vytíženi zaměstnáním či podnikáním.

Obchodní platforma

Pro zvětšení kliknout

Zdroj: HighSky Brokers

Tyto platformy navíc umožňují obchodníkům monitorovat trhy i v případě, že nemohou sledovat svoji obchodní platformu přímo na počítači. Nové aplikace totiž umožňují propojení na mobilní zařízení, případně jsou schopny obchodníkovi poslat upozornění v podobě cenového upozornění apod.

Přehled trhů

Pro zvětšení kliknout

Zdroj: HighSky Brokers

Obchodování na finančních trzích již dávno není výsadou pro zámožné investory. Díky novým finančním nástrojům se trhy více přiblížily i menším „retailovým“ klientům, kteří mohou při rozumných vstupních nákladech obchodovat na forexu, akciových, komoditních či dluhopisových trzích.
Nejčastěji je jejich nákladem pro vstup do obchodní pozice pouze spread, tedy rozpětí kotací poptávky a nabídky pro daný instrument. Teprve po překonání tohoto spreadu se investor dostává do ziskové pozice.

CFD

K rozhodnutí, zda v daný moment investor koupí či prodá dané podkladové aktivum za aktuální cenu, slouží různé finanční instrumenty, jako jsou deriváty. Jedná se o poměrně jednoduché finanční nástroje, které se obchodují bez fyzické dodávky podkladového aktiva. Lze je chápat pouze jako uzavření smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím o vypořádání finančního rozdílu mezi aktuální hodnotou aktiva a jeho budoucí hodnotou ke stanovenému dni. Tyto instrumenty tedy umožňují investorům těžit jak z nárůstu (dlouhá pozice), tak poklesu (krátká pozice) cen podkladových finančních nástrojů.

Poptávka a nabídka CFD u kontraktu na zlato

Pro zvětšení kliknout

Na obrázku je uveden příklad zobrazení poptávky a nabídky derivátového finančního instrumentu CFD (Contract For Difference), který kopíruje cenu zlata. Z uvedeného příkladu vyplývá, že cenové rozpětí v rozmezí 0,70 vyjadřuje jediný náklad investora, který v tomto případě činí cca 0,04 % z hodnoty transakce. Investor se v tomto případě může rozhodnout, zda učiní při současných cenách investici v řádu od 170 000 korun do řádů milionů korun.  K tomu však nemusí vždy vlastnit celý tento kapitál.

Zdroj: HighSky Brokers

Dialog obchodního pokynu

Pro zvětšení kliknout

Zdroj: HighSky Brokers

Finanční páka

Vyhledávané jsou tyto instrumenty také proto, že investorům umožňují s využitím marže respektive finanční páky ovládat kapitál větší, než mají reálně k dispozici na svém účtu. Finanční páka však může stejně jako v jejich prospěch hrát i v jejich neprospěch. Zda investor zvolí finanční páku (a její poměr) či nikoliv závisí na velikosti kapitálu, který chce do transakce vložit. Existují obchodní aplikace, které dovolí investorům využívat páky až v řádech 50, 100, 200 : 1 či více. Avšak v případě využití celé takové páky se samozřejmě jedná o velké riziko. Při příkladovém zvolení páky 100:1, může 1 procentní pohyb podkladového aktiva na trhu znamenat 100 procentní změnu ceny vloženého kapitálu. Existují však i investoři a to i institucionálního charakteru, kteří daných instrumentů a páky využívají pro zajišťování svých pozic na trzích.

Obchodní panel

Pro zvětšení kliknout

Zdroj: HighSky Brokers

Předpokládejme, že obchodník investoval milion korun do určitého aktiva a po dvou měsících drží zisk na tomto aktivu 10 procent. Svůj výnos v objemu 100 tisíc korun ale nemůže, nebo nehodlá ihned zrealizovat (například vzhledem ke smluvnímu závazku nebo daním). Může tak využít zajištění, „hedgingu“ dané pozice, kdy investor na trhu zvolí opačnou pozici na stejné podkladové aktivum ve stejném finančním objemu. Díky pákovým instrumentům mu však bude stačit, dle zvolené páky, jen poměrná část pro zajištění celé své výdělečné pozice. Od té chvíle může na jednom trhu prodělat, avšak na druhém trhu vydělává a o svůj původní nabytý zisk už nepřichází. Dle výše uvedeného příkladu by danému investorovi, v případě využití finančního instrumentu v páce 100:1, stačilo 11 000 korun k zajištění celé své pozice ve výši 1,1 mil. korun (včetně jeho současného zisku).

Pomocí pákových instrumentů lze tedy ovlivnit výši rizika a potenciální výnos. Likvidita, kterou tyto instrumenty zaručují, a která uzavírá pomyslný trojúhelník každého investičního aktiva, se odráží i na výši spreadů jednotlivých instrumentů. Například trh forex s denním zobchodovaným objemem cca 4 biliony USD tak tvoří téměř ideální trh.HighSky Brokers

Autor článku pracuje ve společnosti HighSky Brokers, a.s. Společnost je prvním obchodníkem s cennými papíry na českém trhu, který svým klientům poskytuje možnost obchodovat měny, komodity a indexy akciových trhů prostřednictvím moderní obchodní platformy MetaTrader 5.

Autor článku

Herbert Krpeš  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: INVESTICE