Investování pro všechny: Komodity

11.04.2012 | , Finance.cz
INVESTICE


Pod slovem komodity si jistě každý z nás představí suroviny, které každodenně používáme. Jedná se například o různé kovy, energie nebo zemědělské plodiny. Do těchto základních skupin pak řadíme nejčastěji obchodované komodity jako je zlato, stříbro, ropa, zemní plyn, pšenice, cukr, káva apod.

Komodity se obchodují na finančních trzích pomocí sofistikovaných elektronických obchodních systémů a to v podobě derivátových instrumentů (lze si je představit jako finanční aktivum), které jen kopírují vývoj svých podkladových aktiv na hlavních komoditních trzích.

Při obchodování komodit v podobě těchto instrumentů přitom jednotlivým účastníkům nejde o to koupit si například barel ropy za co nejnižší úroveň pro svou soukromou spotřebu, avšak mají zájem na tom, aby ji koupili co nejlevněji a v co možná nejkratší době opět prodali zpět s absolutním možným ziskem. Tento typ obchodníka bývá označován také jako spekulant. Druhý typ obchodníka, který se na komoditních trzích vyskytuje, je zajišťovatel. Ten zpravidla s komoditami reálně obchoduje, respektive ceny komodit se dotýkají jeho finančního výsledku z pohledu jeho hlavní podnikatelské činnosti. Takovým zajišťovatelem může být například společnost pěstující pšenici.


Přečtěte si předchozí díly seriálu Investování pro začátečníky:Jak vypadá obchod v praxi?

Investor například přichází na trh s cílem hlídat krátkodobější výkyvy jednotlivých komodit, které se dle hlavních technických indikátorů mohou nějaký čas pohybovat na vyšších nebo naopak nižších úrovních než je obvyklé. Investor se tedy rozhoduje obchodovat pouze tyto extrémní situace, z pohledu cenového vývoje v daném čase.

Podívejme se tedy například na zhruba půlroční vývoj ceny zlata na komoditních trzích.

highsky_5.jpg 

První, co daný obchodník může sledovat, jsou tedy zmíněné situace, kdy je v určitém čase komodita na vyšších nebo nižších než standardních úrovních, které jsou v dolní části grafu naznačeny indexem relativní síly (RSI). Hodnota 70 a výše upozorňuje obchodníka na překoupení komodity, kdežto hranice 30 a níž ho naopak motivuje k nastavení nákupních příkazů. Obchodník však neobchoduje pouze na základě jednoho indikátoru, ale pojí jich několik najednou, včetně dlouhodobého pohledu na vývoj dané komodity, fundamentálních zpráv vztahujících se k dané komoditě a trhu obecně. V našem případě si obchodník mohl jako další kritérium pro vstup do pozice zadat cíl, že bude chtít hlídat hranici dvojitého vrcholu, což je jedna ze základních formací objevujících se na finančních trzích. Má tedy zadaná dvě hlavní kritéria pro vstup do pozice – oscilátor relativní síly se dostane na hranici 70 a výše + cena zlata bude znovu atakovat hranice blízké k 1 800 USD, čímž vytvoří dvojitý vrchol. V grafu jsou tedy vyznačeny momenty, kdy tato dvě pravidla platí a kdy nikoliv.

V tomto příkladu měl tedy obchodník dvě možnosti, kdy vstoupit do prodejní pozice, aby byla splněna obě pravidla. Jeho cílem přitom bude zpětné poražení hranice 30 na RSI spojené například s návratem ceny o 50 % z předchozí dvouměsíční růstové vlny, což je zároveň hranice častých technických obratů.  Danou pozici tedy mohl obchodník držet 2 až 3 týdny (v závislosti jestli prodával při první nebo druhé příležitosti), aby inkasoval zisk ve výši cca 130 USD tedy 7,3 %.

Takovýto příkladový obchod byl předveden na nové obchodní aplikaci MetaTrader 5, prostřednictvím které může i drobný investor obchodovat hlavní komodity od řádů tisíců korun. Při otevření minimální pozice (minilotu) v případě zlata potřebuje totiž pro počáteční marži 3 % (tedy cca 5 tis. Kč) a ovládá na trhu objem zlata v hodnotě 166 tis. Kč. Jestliže se tedy investor nechce vystavovat pákovému poměru 33,333 % (tedy 100 % : 3 % potřebná marže), je nutné disponovat kapitálem větším než je 5 tis. Kč. Z toho pak vyplývá finanční páka, které se obchodník na trhu vystavuje, a kterou tedy může mít každý obchodník jinou, v závislosti na jeho vstupním kapitálu.

Finanční páka

Každopádně funkčnost finanční páky je jeden z důvodů, proč jsou tyto instrumenty v podobě CFD (kontraktů na vyrovnání rozdílu) a dalších derivátových nástrojů mezi obchodníky stále více oblíbené a využívané. Umožňují ovládat větší kapitál, než má investor reálně k dispozici, a to pomocí marže (marginu). Finanční páka pak znamená větší pohyb podkladové marže než v poměru 1:1 a z toho vyplývají i případná rizika - rychlejší růst finančních prostředků na účtu může znamenat stejně rychlý pokles. Velké páky by tak určitě neměli využívat začínající investoři, ale zejména zajišťovatelé, kvůli kterým našly tyto instrumenty světlo světa.


HighSky Brokers

Autor článku pracuje ve společnosti HighSky Brokers, a.s. Společnost je prvním obchodníkem s cennými papíry na českém trhu, který svým klientům poskytuje možnost obchodovat měny, komodity a indexy akciových trhů prostřednictvím moderní obchodní platformy MetaTrader 5.

Autor článku

Herbert Krpeš


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: INVESTICE