Binární opce – strategie pro klesající trhy

13.08.2012 | , Finance.cz
INVESTICE


V dnešním díle vzdělávacího seriálu o opcích si ukážeme strategie, které využíváme v situacích, kdy předpokládáme pokles či setrvání trhu pod určitou cenovou hladinou (realizační cena, též strike).

Těmito strategiemi jsou nákup Below opce (Long Below) či prodej Above opce (Short Above).

Strategie Long Below

Za otevření této opční strategie zaplatíme jakožto nakupující opce tzv. opční prémium. Platí, že čím vyšší je realizační cena Below opce (a tím pádem i pravděpodobnost úspěchu celé transakce), tím vyšší je i ono prémium, které musíme za tuto opci jakožto kupující vynaložit. Pokud je v okamžiku expirace (tj. 16:00 ve zvolený expirační den) cena podkladového aktiva vyšší (či stejná) než realizační cena nakoupené opce Below, ztrácíme celé vynaložené opční prémium. Pokud je cena podkladového aktiva naopak nižší než strike nakupené opce, dosáhneme jakožto kupující opce zisku, který je roven rozdílu mezi zvoleným nominálem a zaplacenou opční prémií.

Graf: Výsledný diagram zisku a ztráty (v okamžiku expirace) pro strategii Long Below (stejně jako Short Above) je velmi jednoduchý a vypadá následovně:

graf_opce_strategie_pokles.gif

Ukázka obchodu

Řekněme, že očekáváme další oslabení USD vůči JPY, aktuální kurz USD/JPY je 78.632. Otevřeme tedy strategii Long Below a jako realizační cenu zvolíme úroveň např. 79.00, expiraci pak 7 dní, nominál ve výši 5000 korun. Po zadání všech potřebných parametrů je cena opce stanovena na 3400 korun. Tuto částku tedy vynaložíme při otevření strategie.

Scénář č. 1

Kurz USD/JPY ve zvoleném expiračnímu datu (v 16:00 SEČ) bude skutečně pod zvoleným strikem 79. V takovém případě bude náš zůstatek navýšen o částku hodnoty nominálu, tj. 5000 korun. Za otevření celé strategie byl ale vynaložen náklad ve výši 3400 korun, čili čistý zisk z celé transakce bude činit rozdíl těchto částek, tj. 1600 korun.

Scénář č. 2

Předpoklad setrvání USD/JPY pod úrovní 79 se nepotvrdí. V takové situaci bude výsledná expirační cena opce nulová, tj. ztrácíme opční prémium v plné výši, vynaložené již při otevření obchodu, tj. – 3400 korun. Ztráta je ale vždy omezena maximálně na hodnotu vynaloženého opčního prémia. Platí, že i v případě, že by kurz USD/JPY výrazně rostl, není možné ztratit na této transakci více než právě onu vynaloženou opční prémii ve výši 3400 korun.

Strategie Short Above

Tuto opční strategii lze využít v naprosto identické situaci jako strategii Long Below. Rozdíl obou strategií spočívá zejména v metodice vypořádání zisku nebo ztráty z dané transakce. Zatímco u Long Below nejprve zaplatíme opční prémii, u strategie Short Above je tato prémie v okamžiku otevření celé transakce ihned připsána do zůstatku na náš obchodní účet. Platí, že čím vyšší je realizační cena prodané Above opce (a tedy i pravděpodobnost úspěchu celé transakce), tím menší je opční prémium, které za prodej této opce při otevření získáme.

Pokud se naplní předpoklad budoucího poklesu kurzu USD/JPY, tj. kurz bude při expiraci nižší než zvolená realizační cena opce, znamená to pro nás jakožto prodávajícího Above opce zisk v plné výši – máme tedy „právo“ ponechat si celé prémium obdržené již při sjednání transakce. Naopak v situaci, kdy se trh nevyvíjí podle našich předpokladů a při expiraci bude tržní cena vyšší či stejná než námi zvolený strike, máme povinnost vyplatit protistraně, tj. kupujícímu opce plnou hodnotu nominálu zvoleného již při sjednání celé transakce.

Ukázka obchodu

Použijeme stejná data jako v předchozím příkladě, tj. předpokládáme další oslabení kurzu USD/JPY, jehož aktuální cena je 78,632. Otevřeme tedy strategii Short Above a jako realizační cenu zvolíme úroveň 79, expiraci pak 7 dní, nominál ve výši 5000 korun. Po zadání všech potřebných parametrů je cena opce stanovena na 1600 korun. Tato částka je již v okamžiku samotné realizace transakce připsána do zůstatku opčního účtu.

Scénář č. 1

Kurz USD/JPY se bude ve zvoleném expiračnímu datu (v 16:00 SEČ) skutečně nacházet pod zvolenou realizační cenou 79. V takovém případě máme právo si jakožto prodávající opce ponechat celou hodnotu opční prémie, tj. zisk z celé transakce je roven 1600 korun.

Scénář č. 2

Předpoklad setrvání kurzu USD/JPY pod úrovní 79 se nepotvrdí a z toho vyplývá, že máme naopak povinnost vyplatit protistraně (tj. nakupujícímu opce) celou výši nominálu, tj. 5000 korun. Již při sjednání transakce jsme však na opční účet obdrželi prémium ve výši 1600 korun, výsledná ztráta tedy bude o toto prémium zmírněna, tj. 1600 – 5000 = čistá ztráta ve výši -3400 korun.

I když jsou obě strategie naprosto identické, co se týká profilu zisku a ztráty, stejně jako cíle, který obě strategie sledují – tj. růst či setrvání ceny nad určitou cenovou hladinou, lze mezi nimi i přesto nalézt určité rozdíly. Toto téma je podrobně vysvětleno v  předchozím díle opčního seriálu.

Obě strategie lze perfektně využít v situaci, kdy očekáváme pokles či pouze stagnaci ceny podkladového aktiva a setrvání tržní ceny pod určitou cenovou úrovní při expiraci opce. Řada obchodníků jednoduše stanovuje hodnotu realizační ceny (strike) jako pomyslnou bariéru (např. úroveň rezistence), kterou trh s největší pravděpodobností vůbec nebude atakovat a obchodují tak s velmi vysokou pravděpodobností úspěchu.

Více informací k těmto strategiím naleznete na vzdělávacích webinářích XTB.

Autor článku

Jan Rohrbacher


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: INVESTICE