Udrží si Telefónica čtyřicetikorunovou dividendu?

17.09.2012 | , Finance.cz
INVESTICE


Akcie společnosti Telefónica ČR jsou dlouhodobě považovány za kvalitní titul s vysokým dividendovým výnosem, který se historicky pohybuje kolem 10 %. Při detailnějším pohledu do finančních výkazů je zřejmé, že nadále už to tak jednoduché nebude. Pro zachování čtyřicetikorunové dividendy i v příštích letech bude muset management přistoupit k rozhodnutím, které v předchozích letech nemusel dělat.

První nestandardní operace již proběhla letos při výplatě dividendy za rok 2011. Zisk za rok 2011 umožnil vyplatit dividendu jen 27 korun za akcii, dalších 13 korun firma vyplatila snížením základního kapitálu. Tuto operaci si Telefónica může dovolit jak z účetního, tak i peněžního hlediska. Základní kapitál ve výši 32,2 miliard korun je násobně vyšší než zákonem požadovaných 20 milionů korun. Stejně tak hotovosti má společnost zatím dostatek, ale…

Ve hře je snížení dividendy

Vzhledem k probíhajícímu buybacku, na který ročně společnost vynaloží přibližně 2,5 miliardy (v závislosti na tržní ceně akcie), a možným investicím spojeným s probíhající aukcí kmitočtů je možné, že již v příštím roce bude mít management problém s hotovostí na výplatu čtyřicetikorunové dividendy. Tady se Telefónica ocitne na rozcestí, jestli začít snižovat dividendy či ne.

Situaci komplikuje mateřská společnost

Podle mého názoru by bez nového dluhu musela dividenda klesnout od roku 2014 (dividenda za rok 2013) na 25 až 30 korun, aby byla udržitelná po delší dobu. Tato cesta je pro investory vždy lepší než měnit dividendu z roku na rok.

Ovšem když zasadíme dividendovou politiku Telefóniky do problematické finanční situace mateřské španělské Telefóniky, výsledný obrázek dostane jiný odstín. Španělská Telefónica je v zoufalé situaci, její dlouhodobý dluh dosahuje astronomických rozměrů 57 miliard eur, což je více než alarmující. Navíc má v posledních letech i ve druhém čtvrtletí letošního roku negativní cash flow a celkové zadlužení dosahuje 80% aktiv. Je proto nasnadě, že bude po svých dceřiných společnostech vyžadovat co nejvyšší dividendu.

Snahou je udržet stávající dividendu co nejdéle

Z tohoto důvodu si myslím, že Telefónica CR se bude snažit udržet konstantní dividendu 40 korun na akcii co nejdéle. Účetně to nebude takový problém, ale vzhledem ke klesajícím výnosům, tedy i klesajícímu cash flow, bude muset navyšovat zadlužení. Aktuálně má Telefónica CR pouze jeden dlouhodobý úvěr ve výši přibližně tří miliard korun, což je asi 3,4 % aktiv (v porovnání s 80 % u španělské matky). Pokud bude Telefónica chtít ještě v roce 2015 vyplatit čtyřicetikorunovou dividendu, bude muset do té doby navýšit zadlužení na 14 %, o rok později by to vedlo k růstu dlouhodobého dluhu na 21 % aktiv a dividenda 40 korun do roku 2017 by znamenala růst dluhu k aktivům na 25 %.

Možností je více

Cest, kterými se dividendová politika Telefóniky CR může v příštích letech vydat, je nespočet. Je reálné, že management bude chtít ještě několik let zachovat aktuální výši dividendy, aby i nadále byly akcie zajímavé pro dividendové investory. Také problémy španělské Telefóniky S.A. indikují, že budou chtít „vytáhnout“ ze své české dcery co nejvíce peněz. Bude ale management chtít riskovat, že investoři vyhodnotí rostoucí zadlužení jako důležitější faktor než konstantní dividendu a vstoupí do krátkých pozic?

Autor článku je analytikem společnosti CYRRUS, a.s.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: INVESTICE