Vyhlídky vstupu nových firem na burzu

07.12.2012 | , Finance.cz
INVESTICE


Padesát šest procent evropských obchodníků je toho názoru, že objem aktivit IPO bude kvůli přetrvávajícímu evropskému oslabení a negativnímu IPO sociální sítě Facebook v roce 2013 stagnovat nebo se sníží.

Evropští obchodníci předpovídají na rok 2013 omezený nárůst v aktivitách IPO, přičemž obtížné finanční prostředí a krize IPO sociální sítě Facebook se negativně odrážejí na důvěře trhu, píše se ve třetí výroční studii o klimatu evropského obchodování vydané pod záštitou společnosti NetJets Europe. Zpráva odhaluje, že 39 % obchodníků očekává, že objem aktivit IPO zůstane v roce 2013 stejný a 17 % se domnívá, že se sníží. Necelá polovina obchodníků (44 %) uvádí, že se jejich objem zvýší, ale pouze o 10,9 %.

Studie „Doing the Deal“ vyslechla názory 175 evropských obchodníků napříč firmami v oblasti kapitálových investic, investičního bankovnictví, účetnictví a práva. Respondenti ze společností angažovaných v aktivitách IPO se podíleli na sedmi z deseti největších světových IPO v průběhu minulého roku. Studii provedla divize společnosti mergermarket, Remark, zabývající se průzkumem trhu s aktivitami M&A a IPO, a nabízí několik klíčových pohledů na scénu aktivit M&A a IPO v nadcházejícím roce.

Matthew Albert, ředitel průzkumu společnosti Remark, ke zprávě poznamenal: „Výsledky průzkumu poukazují na posun důvěry a na neochotu zapojovat se do aktivit IPO v roce 2013. Mnoho respondentů poukázalo na krizi Eurozóny a kolísavost burzy cenných papírů doprovázené slabým výkonem IPO sociální sítě Facebook jakožto na důvody pro pokles objemu záznamů na burze příští rok.“

Volatilita trhu a načasování obchodů mají odstrašující účinek

Volatilita trhu a načasování obchodů budou největšími odstrašujícími elementy aktivit IPO v roce 2013, kdy je 78 % respondentů uvádí jako překážky růstu. Obchodníci také identifikovali další výzvy ve formě přísnějšího podnikového vedení (50 %) a slabé investiční poptávky (49 %). Ovšem se spoustou společností potýkajících se s obtížemi na trhu dluhopisů bude silným motorem pro růst aktivit IPO v nadcházejícím roce potřeba investovat do kapitálu (63 %) a zefektivnit a splatit dluhy v obtížném ekonomickém klimatu. Ruský korporátní zástupce poznamenal: „Podniky zjišťují, že je pro ně lepší shromáždit kapitál prostřednictvím aktivit IPO, než vytvářet dluhy, jelikož ty jsou nyní nákladné a těžko se shánějí.“

Marine Eugen, ředitelka společnosti NetJets Europe uvedla: „Na dnešním volatilním trhu, jež brzdí aktivity IPO, jsou obchodníci pod stále rostoucím tlakem přesvědčit investory o své nabídce. Schopnost získat rychlý přístup na nově vznikající trhy a efektivně pěstovat obchodní vztahy nikdy nebyla k budování důvěry a podpoře aktivit IPO důležitější.“

NYSE má podle očekávání dominovat s asijskými trhy v těsném závěsu

Očekává se, že USA si uchová své dominantní postavení na burzovním trhu, kdy nejsilnější burzou v roce 2013 má být podle předpovědí Newyorská burza cenných papírů (69 %). Ale podle současných ekonomických trendů se očekává, že zesílí asijské burzy v Hong Kongu (67 %) a Šanghaji (41 %). Uvádí se, že Londýnská burza cenných papírů (LSE) je nejsilnější burzou v Evropě (41 %) s DeutschBorse (23 %) a Nasdaq (20 %) na pátém a šestém místě.

Nově vznikající trhy mají podle očekávání převzít vedení

Čína (83 %), USA (59 %), Rusko (33 %), Indie (29 %) a Brazílie (25 %) představují hlavní trhy, s jejichž společnostmi se bude podle obchodníků v roce 2013 obchodovat. Ovšem jak se nově vznikající trhy rychle rozvíjejí, očekává se, že Rusko, Indie a Brazílie se v příštích pěti letech ujmou vedení.

Energetika, hornictví a sektor veřejných služeb podle očekávání zažije největší míru burzovní aktivity v nadcházejícím roce (56 %) a v průběhu příštích pěti let (56 %), uvádějí respondenti. Čtyřicet dva procent obchodníků zvolilo Internet/elektronické obchodování jako druhý nejsilnější sektor pro aktivity IPO v průběhu příštího roku, ovšem pouhých 21 % mělo pocit, že zůstane silný i v průběhu příštích pěti let. Tato neschopnost udržet důvěru představuje trend, který se očekává také u sektoru sociálních médií, kdy 14 % obchodníků předpovídá, že tento sektor zažije největší míru burzovní aktivity v roce 2013, ale v průběhu příštích pěti let poklesne o 5 %.

Tato nedůvěra v technologie názorně dokazuje nestálost tohoto odvětví, jak je vidno na dění okolo IPO sociální sítě Facebook a problémech společností sociálních médií vyvinout dlouhodobé strategie růstu, na které respondenti odkazují jako na potenciální faktory jeho úpadku.

Partner evropské advokátní společnosti patřící mezi 20 nejlepších firem v oboru poznamenal: „Aktivity IPO se v příštím roce budou omezovat na Asii, USA, Kanadu a Latinskou Ameriku. USA povede tabulku aktivit IPO, přičemž spousta aktivit je již v procesu projednávání. Burzovní aktivity v regionu Asie a Pacifiku budou středem zájmu, jelikož jsou zajímavým cílem pro investory a je po nich poptávka. Ovšem prostředí aktivit IPO v Evropě bude i nadále vzbuzovat obavy, a to kvůli krizi na trhu státních dluhopisů a obtížným ekonomickým podmínkám."

Faktory úspěchu – osobní setkání zůstávají rozhodující

S výrazným nárůstem aktivit na nově vznikajících trzích jsou na současném trhu osobní setkání s klienty stále rozhodující. Osobní interakce také nabývají na významu na nejistém trhu, k čemuž jeden britský finanční poradce poznamenal: „Na vaolatilním trhu se otevírá více prostoru pro různorodost názorů na to, jak bude celkové klima vypadat. Klima se z týdne na týden mění. Existuje zde více příležitostí pro nezdary.” To se také odráží v odpovědích obchodníků, kdy jedna třetina (31 %) uvádí setkání v zasedací síni a 19 % obchodní večeře nebo obědy jakožto místo, kde se odehrává první setkání pro transakce IPO.

Zdroj: NetJets Europe, mergermarket

Štítky:


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: INVESTICE