Jsou už tady podvodníci z Evropské unie?

18.05.2004 | , Finance.cz
INVESTICE


Od vstupu České republiky do Evropské unie uplynulo osmnáct dní a zdá se, že se objevila první vlaštovka v podobě podezřelé společnosti snažící se vymámit z nic netušících nováčků slušné sumičky. Jedná se o podvodníky nebo nikoliv?

Otevření trhu nese v oblasti poskytování finančních služeb obrovské výhody, ale i rizika. Výhodou může být volný vstup bank poskytujících služby např. v Rakousku nebo Německu do příhraničních oblastí u nás. Zahraniční banka nemusí u nás zakládat pobočku, nemusí skládat základní majetek a nemusí žádat Českou národní banku o licenci. V podstastě pouze oznámí zahájení podnikání a pobočku si otevře.

Obdobně jako s bankou to může být s obchodníkem s cennými papíry. Komise pro cenné papíry eviduje k dnešnímu dni (18.5.2004) 70 licencovaných obchodníků. Okamžikem vstupu však na našem trhu mohou působit i zahraniční subjekty. Nepodléhají licencování, pouze na základě jednotného evropského pasu ohlásí začátek podnikání na našem území. To samé mohou udělat i naše subjekty, které chtějí působit v zahraničí.

Volnost pohybu kapitálu je tak jedním z pilířů sjednocené Evropy. Bohužel se zdá, že některé skupiny "podnikatelů" si tuto svobodu vykládají po svém. Naštěstí první podezření na rizikové a netradiční investice nepadá na vrub šikovných našinců působících v zahraničí, ale na vrub podvodníčků z Unie.

Touto první podezřelou skupinou je společnost F.I.P. Finanzmarketing GmbH. Jedná se o nabídku vstupu do komanditní společnosti formou vložení peněžitého vkladu. V informačním materiálu je uvedeno, že vložené prostředky bude společnost investovat do „fondů“, které nejsou nijak specifikovány. Ve srovnáních jsou poté zmiňovány fondy podílové, takže tyto informace vyvolávají dojem, že by se mohlo jednat o kolektivní investování. Na tuto skutečnost upozornila včera ve své tiskové zprávě Komise pro cenné papíry. Komise upozorňuje, že o takovou formu investování se v tom případě nejedná a dále upozorňuje případné zájemce o vstup do této společnosti na možná rizika.

Není tedy řečeno, že se jedná o podvod nebo dokonce spáchání nějakého trestného činu. Komise pouze vydala upozornění. Varuje investory a vyzývá k opatrnosti.

Oficiálně jsou k dispozici pouze dokumenty v německém jazyce. Společnost F.I.P. Finanzmarketing GmbH k tomu uvádí, že za správnost překladu a zvláště za právní důsledky překladu nepřebírá žádnou zodpovědnost. Je tedy nutná nejen znalost německého jazyka, ale i německého právního řádu, neboť vztahy vyplývající ze smlouvy o vstupu do společnosti se řídí německým právním řádem. Dokument nazvaný „Smlouva o společnosti“, který upravuje podmínky vzniku společnosti, vstup společníků a další podmínky, obsahuje velké množství nejasností a ustanovení, která hovoří v neprospěch společníků, kteří nejsou tzv. zakládajícími společníky (těmi může být pouze ve smlouvě o společnosti uvedená konkrétní firma a konkrétní fyzická osoba). Jedná se např. netransparentnost úhrady nákladů nebo skutečnost, že vyplacení vkladu společníka je zcela na vůli zakládajících společníků. Rovněž není zřejmá investiční strategie společnosti. V neposlední řadě dodáváme, že tato aktivita nepodléhá dozoru komise.

Tolik varování naší Komise pro cenné papíry. Není pochyb o tom, že investování přes jakýkoliv licencovaný subjekt s sebou přináší podstatně nižší rizika. Buďte tedy opatrní na své FINANCE!

V článku autor použil varování Komise pro cenné papíryPomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: INVESTICEPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.