ANALÝZA: Evropské investory rozbolí hlava z účetních změn

25.05.2004 | , Reuters
INVESTICE


Představte si, že nasypete účetnictví všech evropských firem do obrovského klobouku a budete s ním třepat tak dlouho, dokud nepromícháte výsledky natolik, aby se pozměnily základní předpoklady, na nichž hodnocení titulu stojí.

Podobnému problému budou v příštích měsících čelit investoři na akciových trzích, neboť evropské firmy se přizpůsobují novým mezinárodním účetním standardům, jež musí zavést do konce roku. Smyslem těchto změn je dlouhodobě usnadnit mezinárodní porovnávání firemních výsledků. Z krátkodobého hlediska je však pravděpodobné, že zkomplikují investiční strategie, neboť zkreslí odhady zisku a zhodnocení akcií.

Podle plánu EU se společnosti kotované na akciových trzích v 25členné Unii musí vzdát národních účetních norem a do roku 2005 přijmout Mezinárodní standardy pro finanční výkaznictví (IFRS). Podobný úkol čeká také švýcarské firmy, ačkoli ty si mohou zvolit přechod na americké Obecně uznávané účetní zásady (GAAP). "Je to trochu jako přejít z analogového na digitální vysílání. Víte sice, že nakonec to bude lepší, ale může chvíli trvat, než televizi přeladíte," řekl Gareth Evans, ředitel akciové strategie v ING.

Potíž je v tom, že neexistuje žádný standardní adaptér, jejž by investoři mohli zapojit do systému, aby si přechod na nové účetnictví usnadnili, ani obecně platné principy pro pochopení těchto změn. Jejich důsledky se totiž různí sektor od sektoru a titul od titulu. "Jde o stovky změn v (účetních) pravidlech a v každém sektoru mohou už jedna nebo dvě vést k rozdílům," řekl Patrik Schowitz, stratég pro globální akciové trhy z HSBC.

Odborníci říkají, že by změny mohly mít velký vliv hlavně na banky a pojišťovny, neboť nové normy je přinutí hodnotit finanční instrumenty typu derivátů podle tržní hodnoty namísto historických nákladů. To může vést k vysoké volatilitě výsledků. Účetní změny dopadnou větší vahou na země, jako jsou Francie, Španělsko či Portugalsko, jejichž firmy IFRS nikdy nepoužívaly. Oproti tomu řada firem v Německu, Rakousku, Belgii, Finsku i některých nových státech EU už aplikuje IFRS léta. V Británii, Irsku a Dánsku se účetní pravidla velmi podobají navrhovaným normám IFRS, což vzbuzuje naděje na hladký přechod na nové účetnictví.

ZMĚNĚNÉ ZISKY
Z přechodu na nový systém by mohly těžit automobilky - tak jak už to předvedli průkopníci IFRS Renault a BMW, neboť výdaje na výzkum a vývoj budou vyřazeny z nákladových položek. "Změny způsobu účtování dluhopisů vázaných na akcie by mohly disproporčně ovlivnit mediální firmy, neboť vydaly spoustu těchto konvertibilních cenných papírů", dodal Schowitz.

V této fázi lze jen těžko soudit, jaký dopad by to mohlo mít na evropské akciové trhy, říkají stratégové, kteří se touto otázkou teprve začínají zabývat. Pro snadnější srovnávání během přechodného období se kotovaným firmám doporučuje, aby investorům ještě letos poskytly předlohy, jak bude jejich účetnictví od příštího roku vypadat. "Nebude to nijak ovlivňovat firemní cash flow, protože tady jde o způsob vykazování údajů, který by na dobře fungující trh neměl mít vliv. Ale tak tomu s nejvyšší pravděpodobností v praxi nebude," řekl Teun Draaisma, stratég pro evropské akciové trhy ze společnosti Morgan Stanley.

DALEKOSÁHLÉ DOPADY
V jednom klíčovém ohledu se situace zkomplikuje nejen pro investory, kteří se orientují především na zhodnocení konkrétních titulů, ale také pro ty, kteří raději přesouvají peníze mezi jednotlivými sektory na základě byť nepatrných změn v očekávání zisků. Podle údajů firmy JCF, která monitoruje firemní zisky, by evropské společnosti měly letos zvýšit zisk proti loňsku o 21 procent. V současnosti mají zhruba 14násobný poměr ceny k zisku na akcii proti 17násobku ve Spojených státech. "Revize zisků velice ovlivňují rotaci mezi sektory. Jakmile se například zisky zhorší, bývá načase přejít od riskantnějších titulů vázaných na ekonomický cyklus k defenzivnějším, základním akciím," řekl Draaisma.

Pokud se však stratégové nemýlí, pak by celkové výsledky evropských firem mohly být zahlceny směsicí předpovědí připravených podle starých i nových účetních standardů. Přestaly by tak být použitelné pro posuzování budoucích výkonů. "Praktický dopad pro revize zisků na akcii by mohl být značný," řekl mluvčí firmy JCF Bobby Rakhit.

JCF se domnívá, že její údaje budou ovlivněny méně, neboť vypočítává odhady zisku před nepeněžními náklady. Výkonný ředitel skupiny Jacques Chahine připustil, že odhad nárůstu zisku pro letošní rok o 21 procent může být díky účetním otázkám nafouknutý. Ještě loni v září odhad JCF činil jen 13 procent. "Chce to hlubší analýzu," řekl Chahine.

Investoři "rotující" mezi sektory by ovšem mohli proplouvat problémy způsobenými účetními změnami lépe, protože bývají zvyklí číst mezi řádky a nehledět jen na čísla v titulcích. Po splasknutí technologické bubliny před několika lety a následných účetních skandálech a bankrotech obřích společností museli tito hledači hodnotných akcií vybrousit své schopnosti při důkladném rozebírání firemních rozvah a výsledovek. V následujících měsících v tom získají velkou praxi.

Zdroj: Reuters, 14.5.2004
Přeložil: Jan Schmidt
Editoval: Dušan Bučánek

Články ze sekce: INVESTICEPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.