Korb: Pokud je nabídka nápadně výhodná, bývá extrémně riskantní

22.02.2013 | , Finance.cz
INVESTICE


Věděli jste, že v některých případech ztráty Vaší investice na kapitálových trzích můžete získat kompenzaci svých vložených finančních prostředků? S JUDr. Jiřím Korbem, MBA si představíme Garanční fond obchodníků s cennými papíry.

Již mnoha poškozeným investorům pomohl v celkově devíti případech Garanční fond obchodníků s cennými papíry. Společně s Fondem pojištění vkladů tvoří soustavu tzv. kompenzačních fondů, které díky evropské legislativně poskytují značnou ochranu běžným střadatelům, drobným investorům a všeobecně spotřebitelům. Ve kterých případech a za jakých podmínek máme právo na kompenzaci? Více se dočtete v našem aktuálním rozhovoru.

Vážený pane Korbe, jste ředitelem Garančního fondu obchodníků s cennými papíry. Značná část našich čtenářů zná Fond pojištění vkladů pro garanci vkladů u bank, avšak Vaše instituce není natolik v povědomí občanů. Požádal bych Vás tedy o představení Vašeho kompenzačního fondu.

GFOCP byl zřízen zákonem v roce 2001, existuje tedy 12 let. Jsme veřejnoprávní neziskovou institucí pro ochranu rizik, dle textu zákona ale nejsme státní fond ani pojišťovna. Fond plní veřejný zájem provozovat záruční systém, ze kterého se vyplácejí náhrady zákazníkům obchodníků s cennými papíry v situaci, kdy zmizela část jejich zákaznického majetku (tj. peněz nebo cenných papírů), kterou měli ve správě obchodníka s cennými papíry dle §128 Zákona o podnikání na kapitálovém trhu.

 

Jaký je hlavní důvod pro existenci Vašeho kompenzačního fondu?

Formálním důvodem existence GFOCP je členství naší země v EU, kde platí závazná směrnice č.97/9EU. Věcným důvodem naší existence je snaha EU chránit spotřebitele, tj. zde tedy drobné investory, před některými riziky kapitálových trhů, kterým drobní investoři nemají schopnost se vyhnout a která by mohla zničit jejich celoživotní úspory.

 

Která investiční rizika jsou Vašim kompenzačním fondem chráněna? A která naopak nikoliv.

Garanční fond nahrazuje 90% zákaznického majetku do max. limitu 20tisíc Eur, který „chybí-zmizel“ nebo není (např. z právních důvodů) dostupný zákazníkovi.

Nenahrazujeme:

  • Ztráty z nevýhodných obchodů uzavřených obchodníkem na účet zákazníka. 
  • Ztráty vzniklé z poklesu hodnoty cenných papírů na kapitálovém trhu (burze).
  • Majetek, který zákazník předal obchodníkovi s cennými papíry, který ale dle smlouvy nebyl určen k provedení některé z investičních služeb, jak jsou uvedeny v Zákoně o podnikání na kapitálovém trhu.
  • Majetek, který zákazník předal někomu, kdo neměl platnou licenci od ČNB k provádění investičních služeb, tj. nebyl obchodníkem s cennými papíry.

 


Existují určité sporné oblasti v oblasti předmětu kompenzace, na které byste čtenáře rád upozornil?

V případu KTP Quantum bylo několik sporných typů zákaznického majetku vzhledem k tomu, že KTP nerespektovalo předpisy a vytvářelo fiktivní účetní operace a pojmy, které zákon nezná. Další nové sporné oblasti se zatím neprojevují, ale od zahraničních kolegů víme, že mohou nastat spory dvojího druhu:

  • Pokud vznikne kauza (podvod) obchodníka s cennými papíry, který pracoval ve více zemích, nutno vyřešit, kompenzační (garanční) fond které země bude vyplácet náhrady zákazníkům.
  • U některých nových typů bankovních finančních nástrojů vznikl v zahraničí problém, zda má náhradu poskytnout fond pro pojištění depozit, nebo fond garantující investice. To je pro zákazníka důležité, protože v mnoha zemích (včetně ČR) je maximální částka náhrady od fondu pojištění depozit vyšší.

 

Lze uzavřít, že v případě, kdy jsou investorem svěřeny jeho finanční prostředky investiční společnosti, jenž nemá licenci obchodníka s cennými papíry, nevztahuje se na daného investora ochrana Vaším kompenzačním fondem?

Ano, to je jeden ze čtyř výše uvedených případů, kdy ztrátu nenahrazujeme.

 

Naše čtenáře by jistě zajímala i skutečnost, zda Váš kompenzační fond již v minulosti řešil některé „pojistné události“ investorů?

Ano, od roku 2001 jsme řešili náhrady zákazníkům devíti obchodníků s cennými papíry a desátého řešíme v současnosti. Podrobnější údaje o těchto kauzách najdete ve výročních zprávách na www.gfo.cz. Každá z těchto kauz je jiná, což svědčí o tom, že je obtížné předcházet budoucím rizikům. Společné mají tyto kauzy jedno: Protože dle zákona musí obchodník s cennými papíry (na rozdíl od banky) spravovat majetek odděleně od svého majetku, ukazuje prakticky každé „zmizení“ zákaznického majetku na trestný čin některého ze zaměstnanců obchodníka. Pro složitost těchto činů se je ale často nedaří prokázat a potrestat, což nás velice mrzí. Snažíme se proto pomáhat vyšetřovatelům i státním zástupcům, v některých případech zastupujeme poškozené zákazníky v trestních řízeních apod.


 
V jaké lhůtě Váš kompenzační fond je schopen provést u poškozených investorů vyplacení náhrad?

Zákon obecně požaduje, abychom vyplatili náhradu do 90ti dnů poté, co ověříme její výši a oprávněnost. Zákon nedefinuje proces „ověření“. Prakticky vypadá ověření tak, že vyžádáme údaje od konkursního resp. insolvenčního správce o tom, kolik každému zákazníkovi chybí zákaznického majetku. Tyto údaje nesmí vykazovat zjevné chyby a nejasnosti. Pak požádáme o nezávislou kontrolu auditora a předáme údaje do výplatní banky. Výplata náhrad tak může prakticky začít v několika stovkách poboček výplatní banky již cca 3 týdny od momentu, kdy fond dostane kvalitní data. Počátek ověřování, tj. získání spolehlivých dat od správce ale někdy trvá i několik let zejména z důvodu, že obchodník v úpadku zpravidla zkreslil svoje účetnictví, aby ztížil vyšetřování svých trestných činů.

 

Nejdůležitější otázku jsme prozatím nezodpověděli. A to výše maximální poskytnuté náhrady...

Zatím je limit 90% resp. 20tisíc Eur, což je podstatně méně než u Fondu pojištění vkladů, protože investoři na kapitálovém trhu mají být podle Zákona o podnikání na kapitálovém trhu osoby znalé příslušných rizik, které si tato rizika umí ošetřit i jinak než pomocí GFOCP.

 

Zvažuje se do budoucna její navýšení?

Orgány EU už dva roky projednávají zvýšení na úroveň pojištění depozit v bankách, ale proces projednávání se zastavil.

 

Jste schopni poškozeným investorům v rozsahu Vaší působnosti poskytnout i určité poradenství jak získat své nároky i mimo Váš kompenzační fond?

Na našich stránkách www.gfo.cz zákazníci najdou formulář žádosti o náhradu, pokyny k vyplnění a další informace. Pokud tam odpověď nenaleznou, mohou nám napsat nebo zatelefonovat.

 

Plánují se do blízkého časového horizontu nějaké významnější legislativní změny v působnosti Vašeho fondu?

Evropský parlament projednává několik zásadních změn s cílem rozšířit oblast krytou našim „pojištěním“ a úplně vyrovnat výši a způsoby ochrany garančních fondů pro investice s fondy pro ochranu depozit. Bohužel bruselští politici nechápou, že depozita a investice slouží k rozdílným účelům a skupinám občanů, kteří mají rozdílné podmínky a potřeby. Proto některé členské státy EU novelu směrnice zablokovaly a nyní nelze říci, zda bude novela schválena a v jaké podobě.

 

Můžete našim čtenářům říci pár pravidel, kterých by se měli držet pro bezpečí jejich investic?

Vítáme zájem občanů o Garanční fond, protože základní informace se můžou každému hodit v situaci, kdy zvažuje zahájit investice na kapitálovém trhu nebo když utrpí ztrátu. Pro vážné zájemce jsme napsali text, který si lze přečíst na www.gfo.cz v kapitole vzdělávání viz http://www.gfo.cz/page.php?show=vzdelani&id=7

Rád bych ještě dodal obecný apel k budoucím investorům na kapitálovém trhu: Pečlivě prostudujte text smlouvy, informace na stránkách obchodníka, co o obchodníkovi píše Česká národní banka i komentáře na Internetu. I na tyto složité služby použijte selský rozum: Pokud je nabídka nápadně výhodná, bývá extrémně riskantní.

Děkuji Vám za rozhovor, Zbyněk Drobiš, Finance.czPomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: INVESTICEPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.