Peníze investorů proudí do rozvíjejících se zemí

25.02.2013 | , Finance.cz
INVESTICE


Očekávat v současnosti zajímavé výnosy od dluhopisů rozvinutých zemí se řadí do kategorie sci-fi. Státní dluhopisy Německa, USA, Švýcarska nesou velmi nízké zhodnocení. Konzervativní investoři si dnes kladou otázku, které dluhopisy nabízejí zajímavý výnos za cenu přijatelného rizika.

V článku Dluhopisy zajímavé výnosy nezopakují jsme nabídli firemní dluhopisy. Dnes se zaměříme na státní dluhopisy rozvíjejících se zemí.

Zvyšuje se důvěra

Proč vlastně dávají investoři přednost dluhopisům z rozvíjejících se zemí před obligacemi vyspělých zemí?  Existuje několik faktorů, kvůli kterým dochází k přesunu kapitálu z vyspělých zemí například do Číny, Indie a Brazílie. Jedním z takových faktorů je zvyšující se důvěryhodnost rozvíjejících se zemí. Nahrávají jim i kroky rozvinutých zemí, kde vlády zavádějí vyšší zdanění, zpřísňují regulaci a provádějí vládní intervence do podnikání. To v kombinaci se snahou investorů snižovat riziko vede k odlivu prostředků z vyspělých zemí.
 
Důvěra v rozvíjející se země se zvyšuje i zásluhou výrazného zlepšení hlavních ekonomických ukazatelů. Mnoho emerging markets zlepšilo stav státní poklady a dokonce dokázalo vytvořit rezervy pro negativní šoky (ČR mezi ně bohužel nepatří). Vedle toho jsme také svědky významných strukturálních proměn ve většině rozvíjejících se zemích.

Rating je důležitý

Před časem prohlásil jeden český opoziční politik, že ratingu se člověk nenají. Bohužel se dočkal souhlasu a ovací od lidí, kteří o ekonomice příliš nevědí. Rating je pro rozvíjející se země velmi důležitý. Ukazuje, nakolik agentury věří určitým státům či korporacím. U rozvíjejících se zemí se průměrný rating v posledních letech zvýšil. Vyšší rating obvykle znamená, že země si mohou půjčovat na finančních trzích za nižší úroky. V posledních letech, navzdory krizi, došlo k zúžení rozdílu mezi výši ratingu rozvinutých a rozvíjejících se zemí. 

Jakou měnu?

Vyšší rating znamená vyšší stabilitu a předpoklad, že země jsou méně náchylné k šokům. Pro investory je takový vývoj přitažlivý. Rozvíjející se země si tak mohou méně půjčovat na externích kapitálových trzích a více spoléhat na dluhopisy denominované v místní měně.
 
Z pohledu emitenta je situace poměrně jasná. Se zvyšujícím se ratingem mohou emitovat dluhopisy ve vlastní měně, což je pro ně levnější. Průměrný rating dluhopisů v místních měnách je A-, zatímco průměrný rating dluhopisů v tvrdých měnách je BB. Dluhopisy vydávané v místních měnách mají většinou kratší duraci. V místních měnách emitují dluhopisy zejména vlády zemí v jihovýchodní Asii, v tvrdých měnách zejména vlády zemí Latinské Ameriky.

Otázkou však je, zda budou mít dostatečnou poptávku ze strany investorů. Přeci jen pro investory je zase výhodnější investovat do dluhopisů emitovaných v „tvrdých“ měnách jako je dolar či euro. Dluhopisy v místních měnách nabízí navíc příležitost zhodnocení měny.

Budoucnost

Bohužel nevlastním křišťálovou kouli, abych mohl říci, jak to bude s dluhopisy rozvíjejících se zemí v budoucnosti. Pravdou je, že rok 2012 byl pro dluhopisy rozvíjejících se zemí velmi vydařený. Řada investorů do nich investovala, zvláště pak do těch emitovaných v USD či euru. Výsledkem bylo, že za celý loňský rok byly dluhopisy v globálních měnách téměř dvojnásobně výnosné než bondy v národních měnách.
Postupně se zlepšující fundament rozvíjejících se zemí je něco, na co světoví investoři slyší a tyto země se tak mohou těšit zvýšenému přílivu zahraničnímu kapitálu. Nicméně při honbě za výnosy by nebylo vhodné zapomínat na to, že jde přeci jen o rizikovější dluhopisy a proto by neměly tvořit základ portfolia. Ale investoři by měli uvážlivě vybírat jednotlivé země či fondy a kombinovat je s rozvinutými trhy.

Autor článku

Evžen Fojtík  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: INVESTICE