Po stopách garance

14.03.2013 | , Finance.cz
INVESTICE


Češi jsou konzervativní investoři. Tento fakt si dobře uvědomují investiční společnosti, které vytvářejí nejrůznější garantované a zajištěné nástroje. Jaké výnosy lze od garantovaných produktů očekávat?

Kolik investorů se vyzná v konstrukci zajištěných a garantovaných nástrojů? Moc takových není. Ale je vůbec důležité znát konstrukci těchto produktů? Ano! Výnos může být zásluhou struktury zajištění natolik malý, že by investor vydělal více, pokud by prostředky vložil jen na spořicí účet.

Jak se tvoří garance

Velmi zjednodušeně řečeno se při tvorbě garantovaného produktu vezme dluhopis, který tvoří garantovanou složku (pozn. tento dluhopis má v portfoliu významnou váhu). K tomu se „přimíchá“ v minoritní míře například koš komodit či akcií, které právě mají přinést onen potenciál výnosu.

Často jsou k již zmíněnému dluhopisu přimíchána aktiva s vysokou volatilitou, které mohou zajistit požadovaný růstový scénář a přinést zisk.  V případě negativního vývoje vstupuje do hry garance.  Postavit garantovanou investici například na dluhopisový index, který nemá volatilitu, nedává moc smysl.  Neboť v takovém případě by chyběla právě možnost růstového scénáře.

V současnosti se v podstatě nesetkáváme s produktem, který by sázel na pokles, a naopak garance by se vztahovala proti růstu. Dříve se na našem trhu občas takový produkt objevil, ale vzhledem k malému zájmu investorů a obtížnému prodeji takového nástroje od této konstrukce tvůrci produktů upustili.  Nicméně je teoreticky možné, že se tyto produkty na náš trh opět vrátí.

Ropa, zlato či koše

Nejčastěji dynamickou část strukturovaných produktů tvoří komodity jako ropa, zlato či koš komodit. Potažmo pak vybraný koš akcií.

Komodity jsou obzvláště oblíbené, zejména z minulosti, kdy jejich ceny kontinuálně rostly každým rokem. Ovšem v období nízké inflace (jak ji známe dnes) již tak zajímavé z investorského pohledu nejsou.  Možná i proto se více sází na ropu, kterou dnes a denně v podstatě všichni potřebujeme. Nicméně ovšem v současnosti to vypadá, že nelze očekávat výrazný růst cen ropy. Jedním z důvodů je pomalé oživení světové ekonomiky a zároveň nástup poměrně zajímavých substitutů jako je břidlicový plyn.

Další z velmi preferovaných možností je koš různých akcií. Nejčastěji pak velkých zahraničních společností, které často přináší dividendy. Tuto strategii často využívá ČSOB ve svých zajištěných fondech.

Záleží na konstrukci

Kromě podkladového aktiva je u garantovaného produktu velmi důležitá konstrukce výpočtu výnosu. Ta totiž může s výnosem řádně zahýbat a snížit investorovi šance na slušný výnos.
 
Podívejme se na způsob konstrukce dvou nejnovějších produktů. Jedním je garantovaný certifikát Ropa Garant CZK III 2013 a 2012, druhým pak je nový zajištěný fond Certus v rámci investičního životního pojištění Vital Invest.

V případě prvního produktu v době splatnosti obdrží investor 100 % nominální hodnoty investice. Přičemž má samozřejmě možnost podílet se na pozitivní výkonnosti podkladového aktiva. Tato výkonnost se vypočítá jako roční průměrná výkonnost za celé období života produktu až do splatnosti. Každý rok bude stanovena hodnota podkladového aktiva. V poslední rozhodný den se vypočte aritmetický průměr ze všech pěti stanovených hodnot. Tato finální hodnota (aritmetický průměr z pěti stanovených hodnot) se porovná s příslušnou hodnotou. Horní hranice investice je omezena na 140 % (což znamená maximálně 40% výnos za celou investici, což ročně činí 6,96 %).

Oproti tomu druhý produkt nabízí sice vyšší možný roční výnos, až 9,3 %, ovšem garance investované částky je „pouze“ 90 %. Výkonnost se odvíjí od koše vybraných 22 společností. Pokud je skutečná hodnota výkonnosti jednotlivé akcie kladná, zaznamenává se 300 % této hodnoty, přičemž tato hodnota může být nejvýše rovna 11 %. V případě, že je skutečná hodnota výkonnosti akcie záporná nebo rovna nule, zaznamenává se 100 % této hodnoty, přičemž tato hodnota může být nejhůře rovna -50 %. Na základě zaznamenaných výkonností jednotlivých akcií se následně vypočítá roční kupon. Roční kupon se vypočítá jako aritmetický průměr zaznamenaných ročních výkonností všech 22 akcií, přičemž jeho hodnota je vždy nejhůře rovna nule. Celkový výnos vyplacený ke splatnosti fondu je roven součtu všech 6 ročních kuponů.

Oba produkty přistupují k výpočtu výnosu značně odlišně. Přičemž, i když ropa nemá před sebou asi nejlepší perspektivu, osobně bych „vsadil“ spíše na první produkt. Důležitým aspektem každé investice je její příběh, jak ji dokáží jednotlivý obchodníci přitažlivě popsat a prodat.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: INVESTICE