Vřešťál: Česko se může stát novým fondovým centrem Evropy

31.05.2013 | , Finance.cz
INVESTICE


Evropský fondový trh je dynamickou oblastí s vysokou přidanou hodnotou, na němž se doposud Česká republika podílí pouze minimálně. Podle Rudolfa Vřešťála, řídícího partnera ASB Group a předsedy představenstva nové investiční společnosti REDSIDE, máme šanci přiblížit se fondovým centrům jako je Lucembursko, Irsko nebo Malta.

Nedávno jste založili novou investiční společnost REDSIDE. Co Vás k tomu vedlo?

Založení investiční společnosti bylo pro ASB poměrně logickým a dlouho plánovaným krokem. Více než deset let poskytujeme poradenské služby ve střední a východní Evropě významným hráčům na poli evropského fondového byznysu. Troufám si tvrdit, že v rámci českého trhu máme poměrně ojedinělé zkušenosti se servisem a správou investic zahraničních institucionálních investorů, které chceme využít i v rámci rozvoje oboru kolektivního investování u nás.

Na jakou skupinu klientů se vaše společnost zaměří?

Naším cílem je nabídnout služby založení a správy fondů nejen lokálním investorům a investičním skupinám, ale rádi bychom přesvědčili významné zahraniční hráče, nejen z řad našich současných klientů, aby své fondy domicilovali právě v Česku. Evropský fondový trh je dynamickou oblastí s velmi vysokou přidanou hodnotou, na němž se doposud Česká republika podílí pouze minimálně, ale z mnoha důvodů má velice slibnou šanci získat významnější postavení a přiblížit se tak typickým evropským fondovým centrům, jako je Lucembursko, Irsko nebo nově například Malta.

Správců aktiv je v ČR řada. V čem budete jiní? Proč by měli klienti zvolit právě vaše služby?

V ČR je sice licencováno kolem dvaceti investičních společností, nicméně co se týká fondů kvalifikovaných investorů (FQI), tak téměř 80 % trhu je rozděleno pouze mezi tři investiční společnosti. Ty správu těchto fondů nabízejí opravdu jako službu svým klientům a i tyto tři v zásadě spravují menší fondy pro místní investory a investiční skupiny. Pokud se Česká republika na poli fondového byznysu prosadí jako jedno z evropských fondových center, tak by spíš mohla být řeč o nedostatku zkušených správců, než o tvrdém konkurenčním boji. Zůstane-li u správy lokálních fondů, pak je to samozřejmě jiné, ale i tak máme investorům rozhodně co nabídnout.

Založením REDSIDE tedy vstupuje Vaše skupina na kapitálový trh. Dokážete již dnes odhadnout, jak velké množství majetku by Vaše nová firma mohla spravovat?

V tuto chvíli si to netroufám odhadnout. Zda opravdu budeme v Česku servisovat velké mezinárodní investory, bude záviset nejen na našich obchodních schopnostech, ale i na tom, jak se naše země jako potenciální fondové centrum prosadí na celoevropském trhu, kde se nyní míchají a rozdávají karty. To je otázka i politické podpory, nastavení legislativního prostředí, atd. Mám-li přeci jen uvést nějaká čísla, odhaduje se, že celkový objem peněz v evropských fondech (speciálních i tzv. retailových) by mohl dosáhnout částky 10 bilionů eur. Kdyby se České republice podařilo domicilovat fondy třeba jen v řádu jednotek procent z celkového objemu, což je myslím si reálný cíl například iniciativy Czech Republic for Finance (iniciativa odborníků na kapitálový trh – pozn. redaktora), mohly by místní investiční společnosti obhospodařovat majetek v řádech stovek miliard eur. Tedy práce ažaž pro naše stávající fund manažery a nejen pro ně.

REDSIDE se zařadí k úzké skupině fund manažerů zaměřených na fondy kvalifikovaných investorů. Jakou podle Vás mají u nás budoucnost? Očekáváte nějakou specializaci?

V Evropě, Českou republiku nevyjímaje, je nyní do lokálních legislativ zaváděna směrnice AIFMD, která nově upravuje činnost správců alternativních fondů, tedy u nás právě fondů kvalifikovaných investorů. AIFMD, jako následek krize, má mimo jiné za cíl vrátit do EU finanční prostředky z takzvaných off-shore destinací, kde se nyní nacházejí biliony eur evropských občanů a firem, a nově regulovat i další investující subjekty, které doposud byly mimo kolektivní investování a nepodléhaly regulaci. Objem prostředků ve speciálních fondech tedy určitě výrazně vzroste.

Proč jste se rozhodli spravovat právě fondy kvalifikovaných investorů? Jedná se o zajímavější segment než správa fondů pro drobné investory? Jak se liší správa klasického podílového fondu a fondu kvalifikovaných investorů?

Důležité je podotknout, že naší ambicí je spíše poskytovat institucionálním investorům služby v oblasti administrace fondů (zakládání, účetnictví, reporting, oceňování, audit apod.), než klasický asset management (rozhodování o investiční strategii). Právě s tímto máme dlouhodobé zkušenosti a na tuto činnost není třeba velký analytický tým, bez kterého se naopak neobejdou správci klasických fondů určených pro širokou veřejnost. I tak začínáme s týmem deseti expertů, který předpokládám bude rychle růst.

Kolik je nyní v Česku fondů kvalifikovaných investorů a jak velký asi spravují majetek? Jaký odhadujete další vývoj?

Nyní je u nás zhruba 120 fondů kvalifikovaných investorů s majetkem okolo 80 miliard korun. Z evropského hlediska tedy zanedbatelné promile.

V létě by měla v Česku začít platit zmíněná nová EU směrnice AIFMD. Jaký bude mít podle Vás dopad na český trh s investicemi? Zjednoduší se zakládání a správa fondů nejen v tuzemsku, ale také v cizině?

Samotné založení FQI není až tak složitým procesem a AIFMD ho nijak zásadně nezjednoduší, není to hlavní poslání této direktivy. Z hlediska současné legislativy jsou největším problémem nevhodné, resp. velice omezené možnosti strukturování obchodních společností, které jsou základem fondů. Nicméně nový Zákon o obchodních korporacích, který od příštího roku nahradí stávající obchodní zákoník, je v tomto směru velkým krokem vpřed. Podle nového zákona bude možné například zakládat akciové společnosti s variabilním kapitálem (tzv. SICAV), které jsou pro fondy velice vhodné a investory vyhledávané. Pokud by toto nebylo, je to pro investory a asset manažery, kteří neradi mění zavedené a ověřené postupy, o důvod méně přemýšlet o umístění fondu v České republice.

Proč si myslíte, že Česko má podobně jako Lucembursko, Irsko nebo Malta šanci stát se jedním z významných fondových center Evropy? Neplánují něco podobného okolní země?

Máme pro to ideální podmínky - stabilní bankovní systém a ekonomiku obecně, vhodnou velikost, geografickou polohu i kvalitního regulátora v podobě ČNB, který dosavadní krize zvládá výborně. Pokud přidáme i vhodnou legislativu, což je na dobré cestě a pokud z této cesty nesejdeme, pak máme z hlediska regionu velice slušný náskok. Ale jsme na začátku závodu a o náskok lze přijít velice rychle. Rozhodně rychleji než za jedno volební období...

Jaké kroky je potřeba k tomu ještě udělat?

Především nesmíme být krátkozrací a musíme myslet dopředu, a to jak legislativci, tak my odborníci a hráči na kapitálovém trhu. Je důležité se rozhodovat racionálně na základě dostatečných informací a nevidět fondový byznys jen jako prostředek rychlého zbohatnutí, daňové optimalizace klasického podnikání, nebo levných politických bodů. Buď překonáme dětské nemoci tohoto pro nás nového oboru, který se v Česku zatím všichni více méně učíme a pak můžeme dlouhodobě sklízet plody bez ohledu na to, kdo bude u moci, nebo necitlivými zásahy tento obor zničíme a sklízet budou jiní, více vizionářští.

Samozřejmě skvělá by byla i propagace Česka jako fondového centra ze strany vlády. Dobrým příkladem by v tomhle ohledu pro nás mohla být Malta. Významní institucionální investoři jsou na stabilitu prostředí, kde domicilují své fondy, velice citliví a vhodná deklarace postoje a směru ze strany reprezentace státu je nad sto doporučení poradců.

Jaká by podle Vás mohla být pozitiva novodobého českého fondového byznysu pro naši ekonomiku?

Těch pozitiv je mnoho. Bohužel zatím nejsou širší veřejnosti moc známa a spíše převládá skepse založená na nedobrých zkušenostech s fondovým byznysem z divokých porevolučních časů. V dnešním globalizovaném světě je běžné, že asset manažer sedící v Londýně rozhoduje o zhodnocení vkladů třeba norských důchodců a jeho fond investuje řekněme do zlatých dolů někde v Africe. Takový fond může být domicilovaný prakticky kdekoliv. Asi se hned nestaneme těmi asset manažery, ale máme slušnou šanci, aby některé tyto fondy „bydlely“ právě u nás. A vedle toho, že by platily daně (byť třeba nižší) do našeho státního rozpočtu, by to znamenalo práci pro mnoho našich odborníků, auditorů, právníků, znalců, účetních a bank, kteří platí řádné daně u nás. Pro zajímavost, Lucembursko, které má necelých 500 tisíc obyvatel, na těchto službách vydělává téměř tolik, jako je náš státní rozpočet.

Vedle toho existují reálné možnosti využití fondů například pro PPP projekty, financování vědy a výzkumu, efektivnější a smysluplnější nakládání s evropskými dotacemi, financování rozvoje podnikání prostřednictvím venture kapitálu atd. atd. Sázíme minimum a vyhrát můžeme mnoho...

Rudolf Vřešťál je řídící partner ASB Group a předseda představenstva nové investiční společnosti REDSIDE


Děkuji za rozhovor
Roman Müller, Finance.cz

Autor článku

Roman Müller  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: INVESTICE